Tlumočení do znakového jazyka

Setkali jste se někdy s neslyšícím nebo vás napadlo, jak je pro neslyšící a osoby s částečnou ztrátou sluchu obtížné se dorozumět s ostatními – slyšícími lidmi? V mnoha případech je pro úspěšnou komunikaci nutno využít služeb speciálního tlumočníka. Tlumočení do znakové řeči představuje zvláštní druh tlumočení sloužící pro porozumění slyšících a neslyšících.

Tlumočení, transliterace a vizualizace

Tlumočení do znakové řeči je velmi široký pojem, který zastřešuje souhrnný název pro několik typů zprostředkování komunikace mezi slyšícími a neslyšícími.

  • Klasické tlumočení do českého znakového jazyka je využíváno těmi, kteří se narodili se ztrátou sluchu či jej ztratili v raném dětství. Český znakový jazyk je opravdu cizí jazyk, protože  navzdory svému názvu, s češtinou nemá nic společného.
  • V praxi se také můžete setkat s lidmi, kteří přišli o sluch během svého života či trpí nedoslýchavostí. Tito „neslyšící“ využívají tzv. znakovanou češtinu, což je jazyk vytvořený na základě českého jazyka určený pro porozumění slyčících a neslyšících. Převod českého jazyka do znakované češtiny se nazývá transliterací.
  • Vizualizace mluvené češtiny probíhá tak, že tlumočník-vizualizátor opakuje vyslovená slova, aby „neslyšící“ byl schopen odezírat ze rtů. Odezírání ze rtů je však velmi náročné a ne každý k němu má předpoklady.

Tlumočení do znakového jazyka v praxi

Nejčastěji je tlumočník přítomen při jednání s různými veřejnými institucemi (státní správa, nemocnice aj.)

Tlumočník se musí umět přizpůsobit každému klientovi, protože tlumočení do znakové řeči je velmi individuální. Samozřejmostí je zachování jednoznačného smyslu sdělení a úcta ke klientům. Tlumočník zde není od toho, aby hodnotil způsob komunikace zákazníků.

Pro kvalitní tlumočnický výkon je důležitý oční kontakt tlumočníka a klienta + dobrá koordinace rukou, hlavy, obličej a těla tlumočníka.

Neslyšící tlumočník – pomáhá tlumočit neslyšícímu klientovi, který z nejrůznějších důvodů (rozrušení, nemoc aj.) není schopen porozumět běžnému tlumočení.

Tlumočníky znakové řeči sdružuje Česká komora tlumočníků znakového jazyka, která se stará i o jejich další vzdělávání a zvyšování kvality tlumočení v ČR.

Taktilní znakový jazyk a další…

V některých případech se můžete potkat s neslyšícím, který je zároveň nevidomý. Hluchoslepota je kombinace zrakových a sluchových vad, které způsobují potíže při komunikaci, v přístupu k informacím a při orientaci v prostoru. Způsob použití komunikace samozřejmě podobně jako u neslyšících závisí na rozsahu sluchové a zrakové vady.

Ze znakového jazyka vychází taktilní znakový jazyk, který je používán prostřednictvím rukou obou osob. Kromě odezírání se dále můžete setkat s používáním Braillova písma a Lormovy abecedy (dlaňová abeceda, ve které jednotlivé body v dlani odpovídají daném písmenům). Více informací najdete na stránkách společnosti pro hluchoslepé – LORM.

Další články o tlumočení a překladech najdete na stránkách www.tlumoceni-preklady.cz

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář