TKT – Akreditovaná zkouška pro učitele AJ

The Cambridge TKT (Teaching Knowledge Test) je nová mezinárodní zkouška určená výhradně pro učitele angličtiny jako cizího jazyka. Složením zkoušky učitel získá certifikát s mezinárodní platností vydaný institucí Cambridge ESOL, která rovněž organizuje jazykové zkoušky FCE, CAE a další.

Požadovaná minimální úroveň angličtiny je PET/úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy. Vzhledem k tomu, že zkouška probíhá pouze písemnou formou, testuje znalosti potřebné k výuce angličtiny, nikoli vlastní jazykové dovednosti.

Test je zaměřen na kvalitu výuky

Uchazeč o zkoušku TKT by mít alespoň krátkodobou praxi učitele. Test obsahuje úkoly typu hledání správných odpovědí z několika variant, přiřazování odpovědi k otázce a obdobné. Není tedy jazykového charakteru, jeho součástí není poslech, plynulé vyjadřování ani psaní delších textů.
 
MŠMT udělilo přípravnému kurzu k TKT i samotné zkoušce statut programu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na zvyšování úrovně odborné a pedagogické kvalifikace. Ředitelé škol tedy mohou zájemcům o zkoušku z řad pedagogů finančně vypomoci prostředky, které k tomuto programu mají k dispozici.

Pro koho je zkouška určena?

V českém kontextu zkoušku TKT využijí především učitele základních, středních a jazykových škol. Přípravné kurzy, zkouška i samotný certifikát mohou být užitečné pro celou škálu učitelů angličtiny, např.:

  • Učitel s několikaletou praxí, se státní zkouškou a tedy dobrou úrovní angličtiny, avšak s výjimkou účasti na několika seminářích a konferencích bez formální pedagogické kvalifikace.
  • Učitel kvalifikovaný k výuce jiných předmětů (např. ruštiny), vyučující angličtinu, protože škola má nedostatek kvalifikovaných angličtinářů. Rád by se naučil konkrétní postupy vhodné pro výuku angličtiny.
  • Učitel, který si chce své vědomosti poměřit v mezinárodním měřítku a popřípadě v budoucnu vycestovat, např. při výměně učitelů mezi školami v rámci EU.
  • Kvalifikovaný učitel, který by si rád osvěžil své znalosti, naučil se nové a modernější postupy a seznámil se s novými výukovými materiály.
  • Učitel, který si přeje zlepšit své jazykové dovednosti a vědomosti a raději by tak činil v hodinách, kde je tématem výuka angličtiny, než v hodinách obecné angličtiny. Doufá, že si takto také otevře cestu ke čtení metodických příruček a materiálů existujících na trhu pouze v angličtině.

Z jakých modulů se skládá?

Zkouška se skládá ze tří samostatných modulů, ve kterých kandidáti odpovídají na 80 otázek formou testu, kde mají vybrat správnou odpověď z několika možností. 

Na každý modul testu mají vymezen čas 1 hodinu a 20 minut. V případě, že se kandidát rozhodne absolvovat všechny moduly ve stejný den, musí počítat s tím, že mucelá zkouška i s přestávkami zabere přibližně pět hodin.

Zkouška obsahuje následující moduly:

  • Terminologie z oblasti lingvistiky a teorie procesů osvojování jazyka a výuky
  • Plánování hodin a efektivní využití výukových materiálů
  • Praktické vyučovací techniky

Ukázka úkolu z modulu č. 3:

Test je možné složit v jazykové škole  AKCENT International House Prague, která  získala akreditaci Ministerstva školství k provádění přípravných kurzů pro zkoušku TKT (Teaching Knowledge Test).

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář