Termíny jazykových zkoušek z francouzštiny

Plánujete v brzké době složit zkoušku z francouzského jazyka? Zde naleznete nejbližší termíny většiny z nich, podle údajů uvedených na internetových stránkách zprostředkovatelů v ČR či domácích www stránkách zahraničních organizací. Aktualizováno v lednu 2013!

TELC – Evropské jazykové certifikáty

The European Language Certificates jsou mezinárodní jazykové zkoušky zakončené certifikátem. Organizuje je německá společnost Weiterbildungs-Testsysteme GmbH (WTG) z Frankfurtu nad Mohanem. Eurocertifikáty (pro francouzštinu) jsou nabízeny ve třech stupních dle společného referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy a v 11 jazycích.

Termíny pro rok 2013 dosud nebyly uvedeny. Pro bližší informace zkuste kontaktovat Univerzitu Jana Ámose Komenského, která v minulosti zkoušky pořádala.

Cena zkoušky je pevně stanovena podle obtížnosti (viz tabulka). Ke ceně
zkoušky je však třeba ještě započítat cenu za modelový test, který je
každý povinen složit. Modelový test stojí 700 – 850 kč (v závislosti na obtížnosti testu).  

Zkouška Cena (kč)
TELC Français A2 2 200
TELC Français B1 2 800
TELC Français B2 3 200

 

Státní jazykové zkoušky

SJZ základní je pro každého zaměstnavatele v ČR, důkazem o výborné jazykové vybavenosti adepta na pracovní místo, které ji vyžaduje.

DELF, DALF

Zkoušky DALF a DELF jsou uznávány českou státní správou a je k nim
přihlíženo při přijímacím řízení na českých a francouzských
univerzitách a na univerzitách většiny z 52 členských států asociace
frankofonie.

Zkouška Termín zima 2013 Termín léto Termín podzim Cena (kč)
DELF A1 11.2. 24.6. termíny v přípravě    800
DELF A2 12.2. 25.6. termíny v přípravě 1 200
DELF B1 13.2. 26.6. termíny v přípravě 1 700
DELF B2 14.2. 27.6. termíny v přípravě 2 000
DELF C1 15.2. 28.6. termíny v přípravě 2 500
DELF C2 15.2. 28.6. termíny v přípravě 3 000

Zkoušky probíhají většinou dvakrát ročně. V České republice je můžete složit ve Francouzském institutu v Praze či jedné z poboček Francouzské aliance (Brno, Plzeň). Přihlášku je nutno odevzdat 1 měsíc před termínem zkoušky.

TFI

Zkouška TFI – Test de français international je určena pro testování francouzštiny pro pracovní účely. Ke zkoušce je třeba se registrovat 14 dnů předem.

Veřejné testovací centrum Termíny pro rok 2013
UJOP Univerzity Karlovy v Praze

18.1., 15.2., 23.2., 15.3., 19.4., 17.5., 25.5., 14.6., 13.9., 28.9., 18.10., 15.11., 23.11., 13.12.

Univerzita Pardubice 13.3., 3.5., 13.9., 29.11.
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 1.3., 5.4., 3.5., 21.6., 6.9., 4.10., 8.11., 6.12.
Ostravská Univerzita 28.2., 22.3., 25.4., 30.5., 28.6., 18.7., 22.8., 26.9., 25.10., 21.11., 12.12
Testovací centrum Channel Crossings Praha 15.2., 26.4., 24.6.

Jazykovou školu připravující na složení jazykové zkoušky hledejte v databázi jazykových škol a kurzů.

Další jazykové zkoušky z francouzštiny hledejte v databázi jazykových zkoušek z francouzštiny.

Pro přípravu na zkoušky z francouzštiny se vám bude hodit portál Francouzština-on-line a učebnice francouzštiny.

Přidat komentář