Technické pomůcky pro překladatele

Ve chvíli, kdy překladatel přijímá expresní nebo jinak náročnou zakázku, přijímá i určité omezující podmínky, které mohou být příčinou krize. „Do krize může překladatele přivést jak komplikovaná terminologie nebo neexistující terminologie v cílovém jazyce, práce s velkými objemy dat a nedostatečné hardwarové a softwarové vybavení…

…tak minimální podpora ze strany zákazníka, jeho neochota a nekompetentnost spolupracovat s překladateli nebo neschopnost zákazníka posoudit kvalitu překladu,“ vyjmenovala Romana Tomasová, ředitelka pro firemní komunikaci společnosti Central European Media Enterprises, několik příkladů ze své praxe.

Řešení těchto problémů bylo jedním z námětů konference Zvládání náročných překladů, kterou uspořádala jazyková agentura Channel Crossings ve spolupráci s Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP).

Softwarem proti stresu

Určitým nebezpečím pro vznik krizové situace je i skutečnost, že většina lidí je při plánování vlastní práce příliš optimistická. „Vyplatí se dělat si přehledovou tabulku činností s překladem spojených a času na ně spotřebovaného,“ doporučuje překladatel, tlumočník a nezávislý publicista Miroslav Herold. Tabulka pak jasně ukáže, kolik času překladatel věnuje doplňkovým činnostem a jaká je jeho osobní norma, kterou dokáže zvládnout.

Časově náročné je už jen průběžné sledování informací o oboru, který je předmětem překladu.

„Existuje příměr,“ uvedl jednatel poradenské společnosti A TREND Roman Čiviš, „že za jeden den se na zeměkouli vyprodukuje tolik nových a zajímavých informací z našeho oboru, že kdybychom je chtěli vstřebat, trvalo by to jeden celý rok.“ A je na překladateli, aby se s touto obrovskou informační explozí vypořádal. Klasickým překladatelským časožroutem je pak vyhledávání odborné terminologie. „Při nedostatku terminologie se bude překladatel snažit prohledávat nejrůznější slovníky, pokud ale překladatel narazí na příliš rozsáhlý zdroj, bude stejně potřebovat další upřesňující glosáře a kontextové informace“, upozorňuje překladatel a tlumočník Miroslav Herold.

Nepřenášet odpovědnost na software

Na vyhledávání potřebných lexikálních výrazů dnes překladatelé mají mnohem širší paletu nástrojů než v minulosti. „Pomůcky nám pomůžou, ale nezachrání nás,“ varuje Miroslav Herold před přenesením odpovědnosti za správnost překladu na vyhledávací software. Přesto je užitečné věnovat softwaru, který umí práci na překladu výrazně urychlit, velkou pozornost. Překladatelé dnes navíc mohou používat celou řadu produktů, které lze získat zcela zdarma nebo za velmi mírný poplatek. Otázkou pak je sladění požadavku softwaru na velikost pevného disku počítače a především na velikost operační paměti. „Čím větší RAM, tím větší část vyhledávací tabulky v ní může být a tím je také vyšší rychlost hledání,“ vysvětluje Herold a dodává, že „256 MB RAM je podle vlastní zkušenosti dnes už málo“.

Užitěčné vyhledávače

Mezi užitečné vyhledávače, které jsou zdarma ke stažení na internetu, Herold zařadil také program LookOut, který urychluje jinak poměrně složité prohledávání v aplikaci MS Outlook. „LookOut umí indexovat přílohy, hledání lze omezit datem, okno na zadání dotazu dovoluje filtraci jakýmkoli parametrem a pamatuje si historii hledání,“ vyzdvihuje Herold jeho přednosti. Konstrukčně starším prohledávačem je např. WinGrep, který je zároveň také jedním z nejrychlejších. Je velmi nenáročný na paměť a prohledává přímo na harddisku počítače. Jeho uživatelský komfort je ale na druhou stranu poměrně nízký, hledané výrazy nelze kopírovat, pracuje jen se soubory ve formátech .txt a .csv a nepamatuje si ani jedno z předchozích nastavení, jak uvádí Miroslav Herold.

Asi nejoblíbenějším vyhledávačem je však Yahoo! Desktop. „Je pro částečné sklerotiky a částečné nepořádníky, kteří mají někde na pevném disku soubor, který potřebují najít,“ představil Herold tento výjimečný produkt. Yahoo! Desktop je zajímavý např. tím, že indexuje soubory až do řádu 15 MB, tuto indexaci lze navíc podrobně ovládat nastavením. A i zde platí, že čím je nastavení přesnější, tím je vyhledávací tabulka menší. Kromě toho lze přímo z této aplikace prohledávat také internet. „Vyhledávání textových informací však vyžaduje určitou znalost, kam sáhnout, respektive jak omezit hledání, abychom nebyli zahlceni stovkami či dokonce tisíci odkazů,“ připomíná Miroslav Herold odvrácenou tvář dokonalých vyhledávačů.

Další články k tématu:

Zvládání náročných překladů

Moderní překladateské programy

Autor je manažer sekce překladů a tlumočení jazykové agentury Channel Crossings.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady angličtina, překlady italština, překlady do němčiny a překlad do ruštiny.

Přidat komentář