Tak nám zabili Ferdinanda…

Tak nás zase v tom hokeji vyklepli. Druhá vět se už stává skoro tak známá jako úvodní věta Haškova slavného románu Švejk. Co naplat, život jde dál. I pro spoustu fanoušků, co byli na OH v Kanadě. Těm nezbylo než se vrátit domů.

Po dlouhém letu a přistání v Praze přijde na řadu auto, vlak nebo autobus. Pokud někomu zbylo trochu víc peněz, než pár halířů v kapse, tak si může vzít taxíka. Nejčastěji je tím dopravním prostředkem ale vlak.

Spousta lidí nespatřuje v cestování vlakem žádné kouzlo. Vždyť na těch lokomotivách a vagónech není nic extra a žádné nóbl cestování to také není. Někdo ho má naopak rád. Už při příchodu na nádraží si takový člověk vzpomene na film Vesničko má středisková, kde byl jednou z hlavních aktérů Karl von Bahnhof, tedy Karel z Nádraží, a hned se mu zlepší nálada. Tu neztratí ani při dlouhém vartování ve frontě před kasou na lístky. Naopak využije času, poslouchá, z kterého peronu to komu jede, jak má kdo těžké kufry a tašky, kdo jede na jakou konferenci, kdo za babičkou na buchty.

Když pak už třímá lístek v ruce, většinou zmerčí stánek s novinami a různými periodiky, kde se zastaví a si koupí magazín. K magazínu dostane chuť na kafe s mlékem, pro které si dojde k jednomu nápojových automatů. V té chvíli už se z tlampače ozve, že „vlak je připraven k odjezdu“, a tak je čas opustit nádražní halu a vydat se k své mašince a ke svému mašinfírovi, kteří ho dovezou šťastně domů.

román – der Roman; původ slova pochází z latiny, kdy v prvopočátku bylo používáno ve významu Říman
fanoušek – viz předchozí text Do toho!
auto – viz předchozí text Hlavně zbytečně nešlajfuj
autobus – podobně jako auto
pár – z německého das Paar, latinsky par = stejný, rovný
halíř – viz článek Slevy, bankroty a kšefty
taxík – das Taxi; z francouzského slovíčka taximetre = drožka
lokomotiva – die Lokomotive; z latinských slovíček locus = místo, motus = pohyb
vagón – zkomolenina německého výrazu der Wagen
extra – i v němčině rozumějí tomu, co je extra; z latinského extra = mimo, kromě, vně
nóbl – nobel znamená v němčině opravdu vznešený/ušlechtilý; ve francouzštině výraz existuje výraz noble = vznešený
film – der Film; z anglického výrazu film
aktér – der Akteur; z latinského actor = ten, kdo koná
Karl von Bahnfof – Karl je německy Karel, von je předložka znamenající od/z, der Bahnhof je pak výraz pro nádraží
vartovat – zkomolenina německého slovesa čekat = warten
kasa – z německého die Kasse, latinsky capsa = schránka
kufr – z německého der Koffer, původ v latinském cophinus = koš
taška – zmíněno v textu Slevy, bankroty a kšefty
konference – die Konferenz; z latinského conferentia = zasedání, sněm
periodikum – das Peridikum; z latinského periodus = perioda
magazín – das Magazin; z anglického magazine = časopis
kafe – der Kaffee; původ slovíčka je ale v arabštině a turečtině
buchty – z jednoho z prvních dílu seriálu na téma Kuchyně už známý výraz, kterému rozumí hlavně v Bavorsku – die  Buchteln
zmerčit – německé merken = zpozorovat
automat – der Automat; z řeckého automatos = samočinný
hala – z německého die Halle
mašinka – z německého das Maschinchen, latinské machina = stroj, umělé zařízení
mašinfíra – zkomolenina německého výrazu pro strojvedoucího, doslova vedoucího stroje/mašiny = der Führer (vedoucí) + die Maschine (mašina)

Předchozí díly seriálu "Německá slovíčka v češtině"  

1. díl seriálu Co Čech to muzikant. A co čeština to také němčina

2. díl seriálu V neděli jsem ukuchtila knedlíky z erteplí
3. díl seriálu Maur nebo Maurer?
4. díl seriálu Vercajk, kára, fanka a další
5. díl seriálu Jak po Šumavě běhala Novomužská se Sedlákem
6. díl seriálu Kostým, blůza, šnůra perel…
7. díl seriálu A jde se na špacír…
8. díl seriálu Nehraj si s tím futrálem na brýle…

9. díl seriálu Vá-NOC-e

10. díl seriálu Slevy, bankroty a kšefty
11. díl seriálu Hlavně zbytečně nešlajfuj
12. díl seriálu Jak to mluvíte? To je katastrofa! 
13. díl seriálu Do toho!

Přidat komentář