Svatba s cizincem: tlumočit, či netlumočit?

Kdy je tlumočník nutností, bez níž nelze sňatek uzavřít?

Svatba s cizincem je v našich luzích a hájích čím dál běžnější. Pokud jeden ze snoubenců, či dokonce oba nedisponují češtinou, je přítomnost tlumočníka při prohlášení o uzavření manželství nezbytná. Bez jeho přítomnosti nemůže být sňatek právoplatně uzavřen. Jedinou výjimkou jsou svatby, kdy je některý z novomanželů ze Slovenska.

31090230

Pokud si berete cizince, je tedy nutné kontaktovat tzv. soudního tlumočníka. Jde o zažité označení osoby, která byla k výkonu tlumočnické činnosti jmenována soudem nebo ministrem spravedlnosti, tudíž tuto funkci nemůže vykonávat každý. „I kdybyste využili pomoci příbuzného, který jazyk vašeho snoubence či snoubenky ovládá, ale nebyl do funkce tlumočníka jmenován, bylo by takové tlumočení neplatné,“ podotýká Eva Havránková z jazykové agentury Channel Crossings. Koneckonců povolaného překladatele budete potřebovat již v průběhu vyřizování dokumentů na matrice. Pamatujte, že všechny doklady potřebné ke sňatku musí být přeloženy z cizího jazyka do češtiny a opatřeny tlumočnickou doložkou a soudním razítkem.

Pokud jste v situaci, kdy soudního tlumočníka potřebujete, lze oslovit konkrétního tlumočníka, kterého můžete vyhledat na webu www.justice.cz, či navštívit portál www.tlumoceni-preklady.cz, nebo se obrátit přímo na jazykovou agenturu. Například agentura Channel Crossings má již více než dvacetileté zkušenosti a za tu dobu tlumočila řadu událostí, mimo jiné právě i svatby: „Nejčastěji se na nás obracejí snoubenci s překlady a tlumočením z/do angličtiny, francouzštiny a italštiny, ale výjimkou nejsou ani exotičtější jazyky jako třeba turečtina nebo albánština,“ upřesňuje Eva Havránková.

30393423

Výhodou agentury je, že – na rozdíl od vás – ví, co je třeba. Výrazně to tak zkrátí a zjednoduší celý překladatelský proces a vám ušetří spoustu starostí. V případě, že si tlumočníka zajišťujete sami, je nutné mu připravit všechny podklady a doufat, že v den svatby neonemocní nebo se mu nestane jakákoli jiná neočekávaná věc. V tomto je velká výhoda agentury, která je schopná velmi rychle takové krizové situace řešit. Ať už si tlumočení zajišťujete sami nebo přes agenturu, je vhodné pro tlumočníka s dostatečným předstihem připravit projevy oddávajícího, příp. novomanželů, jména novomanželů, určit místo, kde bude při obřadu stát a také pokyn, kterým si tlumočník s řečníkem budou předávat slovo.

V případě svatby v kostele, či jiném svatostánku, je třeba také zajistit harmonogram průběhu církevního obřadu a terminologii, aby si tlumočník mohl vše řádně dopředu přichystat. Na konci obřadu pak tlumočník doklad o uzavření manželství opatří svým podpisem a razítkem, čímž nabude platnosti.

Důležité je také podotknout, že soudní překlady dokumentů a účast tlumočníka při svatebním obřadu si snoubenci zajišťují sami na vlastní náklady. Nejedná se ovšem o nijak závratnou částku. Za tlumočení obřadu počítejte s částkou kolem 3 000 korun, ať už se rozhodnete pro tlumočníka na vlastní pěst, či pro agenturního.

Zkušenost snoubenců„Vzít si cizince je složitější, než se s ním rozvádět“ – tak mne od svatby odrazovala přítelkyně, která oběma životními zkušenostmi prošla. Já jsem se však nedala a s několikaměsíčním předstihem jsem se vrhla na přípravu svatby a s ní spojeních formalit. Můj nastávající je občanem Velké Británie, která je v EU, takže jsem nepředpokládala velké problémy. Rozčarování se však dostavilo, jak už to tak bývá, při srážce s byrokratickými nařízeními. Jelikož jsem, kvůli jazykové bariéře mého nastávajícího, byla na vše sama, rozhodla jsem se oslovit jazykovou agenturu a tlumočnici. Překlad dokumentů proběhl rychle a bez komplikací, agentura mi dala navíc rady, jak si počínat. Díky tomu šlo vše, jak mělo. Na svatbu nám přišla tlumočit prima paní, která dokonce sladila svoje šaty s modrou, která byla barvou našeho dne. Lituji jen toho, že jsme si ji nepřiplatili i na následnou veselku.“Kamila Juhaňáková

 

Přidat komentář