Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků

Každý z nás se učí jinak. Někdo si vypisuje z knihy vlastní poznámky, jiný podtrhuje. Jeden si slovíčka říká nahlas, druhý je píše na lístečky a lepí na nejrůznějších místech bytu.  Rozdílnými styly a strategiemi učení se cizích jazyků se zabývá nová kniha nakladatelství Portál.

Pod publikací Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků jsou podepsány autorky Gabriela Lojová a Kateřina Vlčková. Obě pracují na pedagogických fakultách a jejich práce je zaměřena právě na cizí jazyky. Snaha zdokumentovat styly učení se objevila již na konci 19. století, jejich kniha ovšem zohledňuje nejen historické, ale i moderní postupy 21. století.

Po krátkém úvodu a definici pojmů je čtenář uveden rovnou mezi charakteristiky různých stylů učení. Teoretické poznatky jsou doplněny praktickými příklady, které dobře ilustrují probírané téma.
Jednotlivé styly učení jsou u každého člověka poměrně stálé, jedná se však o osobní predispozice nikoliv striktně určené vzorce učení. Často se také může stát, že si člověk nese určité styly učení z dětství a dospívání, kdy mu byly „vnuceny“ jeho učiteli. Teprve až poté, co se začne učit sám, si osvojí vlastní učební návyky, které mu nejlépe vyhovují.

První část knihy je zakončena rozsáhlou kapitolou, která popisuje jednotlivé styly učení a jejich charakteristiky. Autorky nezapomněly zmínit ani problémovou diagnostiku jednotlivých stylů. Je velmi obtížné poznat, jaký učební vzorec každému z nás sedí; psychologové využívají přímé i nepřímé metody.

Druhá část knihy zmiňuje v úvodu důležitou větu. Umět se učit znamená nejen vědět, co se učit, ale také jak, kdy a kde se to učit. Následuje podrobná analýza jednotlivých druhů strategií a nechybí kapitola s příklady pedagogických aplikací.

Celá kniha je zaměřena na proces učení se právě ve vztahu k cizím jazykům. Publikace je navíc doplněna rozsáhlým seznamem použité literatury, který je zároveň podnětnými odkazy pro zájemce o hlubší studium problematiky.

Kniha je určena učitelům cizích jazyků a dalším odborníkům, nejedná se praktickou příručku do knihovny každého studenta. Také použitý styl nese nároky na informovaného čtenáře z oboru. Publikace není vhodná pro laiky, nadšení studenti cizích jazyků ji však také s úspěchem mohou využít při svém studiu.

 

Přidat komentář