Studium ve Finsku

Na webových stránkách Eurydice je vystavena česká verze popisu vzdělávacího systému Finska. Dozvíte se v něm základní informace o správě a struktuře systému vzdělávání
na všech úrovních (od nejnižšího po vzdělávání dospělých v rámci
celoživotního učení).

http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/041DN/041_CZ_CS.pdf

Dokument je ve formátu PDF a veškeré texty jsou přeloženy do češtiny. Dokument přináší zajímavé informace zejména pro všechny, kteří se zajímají o studium ve Finsku, ale i pro ty, kteří studují Finštinu a finskou kulturu příp. ve Finsku hodlají dlouhodobě pobývat.

Zejména pro potenciální vysokoškolské studenty bude zajímavá pasáž o univerzitním vydělávání, zahrnující kromě popisu systému i požadavky na přijetí, financování studia a možnosti finanční podpory pro domácí a zahraniční studenty, či uznávání kvalifikací v zahraničí.

Více informací o studiu v evropských zemích na portálu Eurydice.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: tlumočení italština, překlady z angličtiny, překlad němčina a překlad španělština.

Přidat komentář