Studium v zahraničí: pojištění v ČR

Odjíždím studovat na půl roku do zahraničí, jak to bude se zdravotním a sociálním pojištěním? Takovou otázku si položí většina z vás před chystaným odjezdem do zahraničí. Náš text by vám měl pomoci osvětlit problematiku zdravotního a sociálního pojištění studentů v zahraničí.

Erasmus a bilaterární pobyty

Velká většina českých vysokoškoláků si pro studium v zahraničí zvolí některý z výměnných programů své univerzity. Pokud i vy patříte mezi ně, tak si až na výjimky nemusíte dělat žádné starosti, protože během pobytu v zahraničí zůstáváte stále studenty své univerzity, tj. váš status se z pohledu zdravotního a sociální pojištění nemění.

Jiná situace nastane v případě, že svá studia na české vysoké škole přerušíte a odjedete studovat do zahraničí na vlastní pěst. Povinnost platit pojištění pro vás vznikne od dalšího měsíce (tj. jestliže jste přerušili v květnu, budete si sami platit až červen). Tento nemilý „doplněk“ ke studiu v zahraničí se však nemusí týkat všech.

Vysoké školy v zahraničí

Můžete si nechat uznat studium na zahraniční vysoké škole. Potřebujete k tomu vyplnit formulář Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Nezbytným doplňkem je samozřejmě originál či ověřená kopie potvrzení o studiu. Zahraniční školy pochopitelně potvrzení vydají ve svém jazyce. Pamatujte proto i na to, že budete tento doklad muset nechat přeložit (výjimkou jsou dokumenty ve slovenštině, angličtině a němčině).

Nenechte se překvapit tím, že jsou uznávány jen doklady vydané zahraniční vysokou školou. V praxi to vypadá tak, že pokud se chystáte studovat na zahraniční vysoké škole např. pomocí Fulbrightovy komise, její potvrzení vám nebude stačit.

Ministerstvo uznává také rozhodnutí o přijetí, ostatní státní instituce (zdravotní pojišťovna aj.) však spolu s uznanou žádost od MŠMT vyžadují také potvrzení o studiu. Toto je důležité vědět zejména v případě, kdy všechny náležitosti vyřizujete před nástupem do školy a potvrzení o studiu ještě nemáte k dispozici.

Studium cizího jazyka v zahraničí

Chystáte-li se na zahraniční univerzitě studovat cizí jazyk, budete muset ve výše zmíněném formuláři také vyplnit kolonku, která eviduje počet hodin cizího jazyka v týdnu. V přiloženém potvrzení byl měl být zmíně také obsah a rozsah jazykové výuky. Jinak se podmínky shodují s obecným postupem pro všechny studenty zahraničních vysokých škol.

Uznání studia

Pokud vám studium v zahraničí uznají jako plnohodnotné studium rovné studijním programům v České republice, stát vám přizná status studenta a s ním také všechny studentské výhody (např. přídavky na děti).

Zdravotní  pojištění v zahraničí

V zemích Evropské unie mají její občané zajištěnu nezbytnou zdravotní péči. Platí to i pro cizince ze ostatních zemí Evropské unie. Stačí k tomu Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V mnoha zemích se však její obyvatelé finančně na zdravotní péči podílejí. I při cestě za studiem v zahraničí do zemí Evropské unie se vám proto může vyplatit pořídit si klasické připojištění pro pobyt v zahraničí.

Další informace na stránkách MŠMT

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady do angličtiny, překlady němčiny, překlad do češtiny a překlady z francouzštiny.

Přidat komentář