Studium v zahraničí – jak získat stipendium

Studium na vysoké škole nabízí mnoho možností, jak vycestovat za hranice naší malé země. Tak proč je nevyužít? Evropská unie neklade studentům většinou žádné větší byrokratické překážky a za oceán je to také čím dál blíž. Spojte příjemné s užitečným a vyjeďte studovat na zahraniční univerzitu! Jaká je nabídka?

Pro běžného studenta je studium na zahraniční vysoké škole finančně celkem náročná investice. Naštěstí existuje rozsáhlá nabídka stipendií.

Stipendium na studium v zahraničí může student získat buď na základě mezinárodní dohody (pak je stipendium vázáno na zúčastněné země), nebo v rámci různých programů, fondů, či nadací.

Širokou nabídku možností studia v zahraničí zveřejňuje Akademická informační agentura (AIA), která je součástí Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (DZS MŠMT).

Internetové stránky Akademické informační agentury (www.zahranici-stipendium.cz) jsou důležitým zdrojem informací pro každého, kdo si chce udělat o aktuální nabídce trochu komplexnější představu, než jakou získá z nástěnky na školní chodbě.

Trocha teorie aneb jak to funguje

Stipendia, udělovaná na základě mezinárodních smluv, se rozdělují dvěma způsoby. „Za prvé rozpisem kvót, který provádí MŠMT. Na tomto základě jsou přidělovány určité počty stipendijních míst přímo vybraným univerzitám a vysokým školám,“ vysvětluje Eva Jermanová z AIA. Stipendium pak získají ti studenti, které vybere jejich univerzitní Alma mater.

Druhou možností, jak získat stipendium do zahraničí, je zúčastnit se výběrového řízení prostřednictvím Akademické informační agentury. „O přijetí uchazeče ovšem nerozhoduje AIA, ale komise složená ze zástupců MŠMT a zahraniční strany na základě pohovoru a studentem předložených materiálů,“ dodává Eva Jermanová.

Stipendia, financovaná z nějakého fondu, nadace, či v rámci širšího vzdělávacího programu, pak většinou zřizují vlastní zastupitelské organizace a komise, pověřené výběrem uchazečů. O přidělení je pochopitelně nutné žádat přímo u nich a splnit jejich vlastní podmínky a požadavky.

Nejblíže je Evropská Unie

Asi nejznámější je program Evropské unie Socrates, jehož podprogram Erasmus je mezi vysokoškoláky populární a hojně využívaný. Síť zapojených evropských vysokých škol je dostatečně široká, programu Socrates se v současné době účastní 31 zemí. Předchozí ročníky více či méně spokojených absolventů zaručují dostatek praktických a spolehlivých informací. Navíc z Německa nebo Francie je to v případě nenadálé krize domů pár hodin cesty autobusem, takže tato možnost se jeví těm méně dobrodružným povahám jako nejméně bolestivá.

Zkušenosti studentů

„Spousta lidí se bojí, že po návratu nebudou stíhat studium tady doma. Mě škola uznala většinu předmětů, které jsem absolvovala během semestru v Portugalsku, takže je taková obava zbytečná,“ popisuje svou zkušenost ze studia na University of Aveiro Jana Němá. „I peníze ze stipendia mi vystačily na celé tři měsíce, dostala jsem 1050€, ze svého jsem si platila jenom letenku. Ale třeba v Německu to může být úplně jinak, Portugalsko je totiž celkem levná země,“ dodává Jana Němá. Její zkušenosti z Portugalska si můžete přečíst v jiném článku na www.Jazyky.com.

Na internetových stránkách http://web.socrates.cz naleznete shrnující analýzu studentských zpráv ze zahraničních pobytů, která stručně popisuje veškeré praktické poznatky studentů o studiu v dané zemi. Můžete si tak přečíst rady k ubytování, stravování, tipy na trávení volného času atd.

Rovněž na stránkách Akademické informační agentury naleznete zprávy ze studijních pobytů, napsané přímo účastníky studia.

Samozřejmě nejste omezeni jen na nabídku programu Socrates, na již zmiňovaných stránkách AIA naleznete i jiná stipendia. Nejnověji např. Stipendia Mummertových na studium technických a ekonomických oborů v Německu (uzávěrka přihlášek 15.listopadu), v nabídce je i již zmiňované Portugalsko, ale třeba i Slovensko či Francie.

Do Nového světa za zkušenostmi

Přes oceán je to ale přeci jenom mnohem větší dobrodružství a americký kontinent má své nepopiratelné kouzlo. Dostat se na univerzitu do Spojených států amerických je ale organizačně, finančně i nervově mnohem náročnější, proto je podpora nějaké stipendijní organizace velmi užitečná.

Asi nejznámější je Komise J.W. Fulbrighta, nabízející administrativní zajištění studia na všech univerzitách v USA. Komise pravidelně organizuje také různé přípravné semináře, naposledy to byl například seminář „Jak se dostat na Harvard, Princeton a jiné vynikající americké univerzity“ s hosty z amerických univerzit.

Ani Fulbrightova komise se netají zkušenostmi svých absolventů. Na jejích internetových stránkách naleznete seznam studentů, kteří některá ze stipendií již využili. Komise je ochotná v případě potřeby dodat přímé kontakty na studenty.

Nalézt stipendium do USA můžete i na internetových stránkách organizace Institute of International Education, která dala on-line k dispozici databázi stipendií Funding for US Study. Volbou regionu (Eastern Europe) a následně země zjistíte, jaká stipendia jsou otevřená studentům z ČR.

Další země

V tomto případě se student musí mnohem více spoléhat na své vlastní organizační schopnosti. Seznam stipendií opět nalezne na stránkách AIA, ta se neomezuje jen na země EU, ale má v nabídce například Japonsko, Mexiko, Mongolsko či Izrael.

Co je třeba

V případě vašeho zájmu o studium na kterékoli univerzitě v zahraničí je bezpodmínečně nutná vaše vlastní aktivita. Od uchazeče se většinou očekává, že si sám zjistí podmínky ke studiu na jím vybrané univerzitě a že si sám pohlídá termíny a uzavírky přihlášek.

Každá univerzita má vlastní požadavky k přijetí. Evropským univerzitám většinou stačí prokázání jazykových znalostí pomocí jakéhokoli jazykového certifikátu či zkoušky, zato americké univerzity vyžadují konkrétně zkoušku TOEFL (Test of English as a Foreign Language). V některých případech se skládá také test studijních předpokladů Graduate Record Examination (GRE).

Informace o jazykových zkouškách a místech, kde lze tyto zkoušky složit, naleznete na www.JazykoveZkousky.cz.

Související články:

Stipendia pro studium v zahraničí z Akademické informační agentury

Jak se dostat na Harvard, Princeton a jiné vynikající americké univerzity

Jak psát esej pro americké univerzity k přijímacímu řízení?

Studium v Rusku s Erasmem

Studium v Portugalsku – University of Aveiro s Erasmem

Online databáze stipendií do USA

Článek byl uveřejněn v dnešním vydání Mladé Fronty DNES (str. F12).

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady angličtina, překlady italština, překlady do němčiny a překlad do ruštiny.

Přidat komentář