Stipendium v USA pro vysokoškoláky

Stipendium Paula Robitscheka je příležitostí pro studenty bakalářských programů českých univerzit seznámit se plně s americkým způsobem života během studia dvou semestrů na University of Nebraska-Lincoln, jedné z uznávaných státních amerických univerzit.

Stipendijní program je poskytován nadací založenou Paulem Robitschekem od roku 1996. Zakladatel nadace se narodil v Praze roku 1916. Po útěku před Hitlerem vystudoval chemii na University of London. Od roku 1949 pracoval v USA pro firmy působící v oblasti chemického průmyslu.

Pro budoucí manažery

Program je určen pro studenty, kteří mají vážný a opravdový zájem o získání zkušeností s americkou demokracií a pro které by studium v USA nebylo jinak ekonomicky možné.

Záměrem sponzora bylo zajistit, aby stipendisté získali hlubší porozumění demokratickému způsobu života. Proto se očekává, že studenti budou k této vzdělávací zkušenosti přistupovat s otevřenou myslí a nadšenou vnímavostí k různým vlivům, kterým budou vystaveni ve škole i mimo ni.

Dárce doufá, že účast v programu obohatí účastníky nejen po stránce vzdělání a odborných zkušeností, ale že také přispěje ke schopnosti zaujmout v budoucnu vedoucí pozice v České republice.

Stipendium pokrývá

  • cestu z České republiky do USA (Nebrasky)
  • školné, ubytování a stravu, knihy a poplatky za jeden školní rok
  • zpáteční cestu do České republiky

Po účastnících o stipendijní program bude požadována zejména výborná znalost anglického jazyka, ochota najít si práci na částečný úvazek v areálu univerzity na pokrytí osobních potřeb a ochota zapojit se do pravidelné komunikace s koordinátorem programu.

Výběrová kritéria

  • prokázané akademické kvality
  • prokázané zkušenosti s vedením
  • nadšení pro získání zkušeností s americkou kulturou a ekonomií volného trhu

Uzávěrka přihlášek je 1. března 2006. Další informace o tomto programu najdete na adrese admissions.unl.edu/scholarships/robitschek nebo je získáte na e-mailu acerveny2@unl.edu. Další informace o University of Nebraska-Lincoln získáte na stránce: www.unl.edu.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář