Studium v Rakousku a jeho financování

Před nedávnem jsme vás informovali o možnostech financování studia v Německu. A co jiné německy mluvící země? Pojďme se podívat na stipendijní a jiné programy, které vám umožní strávit několik semestrů nebo let na univerzitě v Rakousku.

Láká vás studium v zemi s vysokým životním standardem a nádhernou přírodou? Rakousko má 21 univerzit, a kromě nich existuje ještě spousta dalších vysokých škol. Ať už chcete do Rakouska vyjet na jeden semestr nebo tam absolvovat studium celé, není od věci prozkoumat možnosti financování takového pobytu.

1. Jak vyjet na jeden nebo dva semestry

Studujete-li v České republice a chcete-li vyjet do Rakouska na jeden nebo dva semestry, máte hned několik možností: od těch nejznámějších jako je Erasmus až po různé programy zaměřené výhradně na Rakousko. Tady je jejich přehled:

Bilaterální dohody
Tato skupina stipendijních programů se odvíjí od konkrétní nabídky té které vysoké školy a jejích dohod se zahraničními univerzitami, proto je třeba informovat se přímo na vaší fakultě resp. vysoké škole.

Erasmus
Erasmus je nejrozšířenějším a nejznámějším program mobility v oblasti vzdělávání. Umožňuje studentům vysokých škol absolvovat jeden nebo dva semestry na vysoké škole v zahraničí. V rámci programu Erasmus je možné vyjet zpravidla jen jednou a finanční příspěvek obvykle nepokryje veškeré náklady spojené s pobytem, nýbrž slouží ke kompenzaci zvýšení nákladů spojeného s pobytem v zahraničí. Získat místo v rámci tohoto programu však není těžké.
Výše stipendia

Mezifakultní a meziuniverzitní dohody
Některé školy mají kromě programu Erasmus i jiné mezifakultní či meziuniverzitní dohody, přičemž jsou často nabízena místa i mimo Evropu. Je třeba se informovat přímo na zahraničním oddělení vaší vysoké školy.

Mezivládní kulturní dohody
Kromě mezifakultních a meziuniverzitních dohod se nabízejí i mezivládní kulturní dohody, které zajišťuje Akademická informační agentura (je součástí Domu zahraničních služeb). Vzhledem k tomu, že se žádá přes zahraniční oddělení dané fakulty, která výběrové řízení i sama organizuje, je třeba se o konkrétních podmínkách, termínech i výši finančního příspěvku informovat opět na zahraničním oddělení té které vysoké školy.
Nabídky stipendií zaměřené na Rakousko

Další možnosti

Aktion
Program Aktion je určen pro studenty různých oborů zpracovávající diplomovou práci a pro vědecké pracovníky.
Délka stipendia: 1-4 měsíce (pro zpracování diplomové práce) resp. 1-9 měsíců (v případě vědců)
Výše stipendia: 940,- € pro studenty resp. 1040,- € pro vědce
Uzávěrka přihlášek: 15.3.2011

Ceepus
Stipendia jsou určena studentům i vědeckým pracovníkům na dobu 1-10 měsíců (v případě studentů je minimální doba pobytu 3 měsíce).
Výše stipendia: 940 ,-€, pro uchazeče s titulem PhD 1040,- €
Uzávěrka přihlášek: 15.6. pro zimní semestr, 31.10. pro letní semestr; 30.11. free mover
Bližší informace najdete na stránkách Karlovy univerzity nebo na stránkách Akademické informační agentury.

2. Pro ty, kteří by chtěli absolvovat v Rakousku celé studium

Nadační příspěvky
V této části najdete nadační programy, které jsou zaměřené na zahraniční pobyty obecně, tedy ne pouze na Rakousko.

Open Society Fund
Nadace Open Society Fund uděluje studentům magisterských (po ukončení bakalářského studia nebo absolvování 3 let studia) nebo doktorandských programů z oborů IT a/nebo ekonomie stipendia pro studium v EU i mimo Evropu. Po podání přihlášky budou uchazeči pozváni k testům a případně osobním pohovorům.
Výše stipendia: nadační příspěvek je maximálně 25.000,- Kč měsíčně
Uzávěrka přihlášek: 30.4.

Hlávkova nadace
Cílem Hlávkovy nadace je podporovat vědecké, literární a umělecké snahy, nadace proto uděluje cestovní stipendia studentům a mladým vědeckým pracovníkům do 33 let věku na dlouhodobých odborných či tvůrčích pobytech v zahraničí.
Uzávěrka přihlášek: termínů je během roku několik.

Nadace Vize
Nadace Vize podporuje studenty různých oborů. Uchazeči musí mít době podání přihlášky uzavřené minimálně 3 roky studia nebo ukončené bakalářské studium (příp. jsou absolventy 6-letého studia konzervatoře) a musí prokázat finanční zajištění části studijních nákladů z jiných zdrojů.

Stipendijní programy zaměřené na Rakousko

Nadace Mondi
Tato nezisková organizace uděluje ročně 10-14 stipendií studentům celého světa, kteří nejsou starší než 23 let. Nadace nepodporuje studenty, kteří již v Rakousku studují, uděluje ale stipendia na celé studium.
Výše stipendia: 1000,- € měsíčně
Délka podpory: max. 4 roky
Uzávěrka přihlášek: 31.5.
Bližší informace

Pro umělce
Janeczek-Stiftung uděluje stipendia Hudební univerzitě ve Vídni, konkrétně výborným sólistům a dirigentům.
Uzávěrka přihlášek: 15.6.

Pro studentky informačních technologií a příbuzných oborů
Stipendium Google Anita Borg Memorial je určeno studentkám zmíněných oborů v závěrečné fázi bakalářského studia nebo ve studiu magisterském či doktorském.
Uzávěrka přihlášek: 1.2.2011
Výše stipendia: 7000,- €

Pro teology a příslušníky křesťanské církve
Bischof-Johann-Weber-Stiftung uděluje stipendia studentům a doktorandům na dobu max. 3 let.
Výše stipendia: 570,- € (studenti), 620,- € (doktorandi)
Uzávěrka přihlášek: 30.4. a 30.9.
Bližší informace

Pro studenty ekonomie, práva, psychologie a sociálních věd
Univerzita ve Vídni uděluje stipendia studentům výše uvedených oborů, kteří jsou již zapsáni ke studiu.
Uzávěrka přihlášek: 1.4.
Bližší informace

 Jak vidíte, možností je hodně, tak proč to nezkusit? Zahraniční studium vám přinese nejen možnost poznat novou zemi a zlepšit se v jazyce, ale poznáte i sami sebe a zcela jistě nasbíráte spoustu důležitých zkušeností, nemluvě o tom, že zahraničním pobytem obohatíte svůj životopis.

Na závěr přinášíme pár odkazů, které by se vám při plánování zahraničního studia mohly hodit:

Přehled rakouských univerzit a vysokých škol.

Informace o studiu v Rakousku, jeho formách, podmínkách přijetí, možnostech financování aj. vám mohou přinést také následující stránky:

Studieren in Österreich
Studieren in Österreich… …das Gute liegt so nah!
http://www.oeh.ac.at/studieren/

Na této adrese je k dispozici vyhledávač stipendií.

Další informace a tipy

Österreichischer Austauschdienst
Evropský portál pro mládež

 

Přidat komentář