Studium v Německu: Jena

Láká vás studium v zahraničí? Kromě výměnných programů či jazykových kurzů se nabízí i možnost absolvovat za hranicemi celé studium. Jak na to a co můžete od takového pobytu očekávat se dozvíte v tomto článku.

Město Jena

Od roku 2006 studuji v magisterském programu univerzitě v německé Jeně. Jena je město v Duryňsku, dala by se přirovnat k naší Olomouci: má zhruba 100.000 obyvatel a čtvrtina z nich jsou studenti. Je to menší město v bývalém východním Německu a život tady je proto poměrně levný. Od nás není daleko, z Prahy počítejte necelých 400 km, a město je to relativně bezpečné. (Samozřejmě – na pozoru se musíte mít všude).

Nebudete-li bydlet na okraji města či v předměstí zvaném Lobeda, dojdete pohodlně pěšky všude, kam potřebujete. Velká část studentů jezdí po městě na kole, ale i hromadná doprava funguje velmi dobře. Studentský průkaz platí jako jízdenka v tramvajích, autobusech i vlacích po blízkém okolí Jeny, dá se jím platit v menze, funguje jako průkazka do knihovny a má plno dalších funkcí.

Máte-li v plánu cestovat, doporučuji zakoupit si tzv. BahnCard – průkaz, který vám zajistí 25% nebo 50% slevu na cestování vlakem po Německu. K dispozici je několik menz a výborná knihovna. Většina svazků je prezenčních, ale dají se obvykle (až na výjimky) vypůjčit na víkend.

Studium

Univerzita v Jeně před nedávnem přistoupila v souvislosti s boloňským procesem na strukturovanou formu studia. Podobně jako v Rakousku a některých jiných zemích, i v Německu studenti proti nově zavedeným bakalářským a navazujícím magisterským programům protestují a demonstrují.

Studenti mají v bakalářském studiu menší volitelnost předmětů a více povinností, než tomu bylo v tradičním pětiletém magisterském, kromě toho dostávají za semináře poměrně málo kreditů, a studium je tak náročnější a málo flexibilní.

Jena má velmi širokou nabídku oborů a umožňuje často i jejich kombinace, které by byly na jiných univerzitách nemyslitelné (v mém případě to je germanistika a didaktika němčiny jako cizího jazyka).

Díky tomu, že zde zatím nebyly zavedeny poplatky za studium, přichází do Jeny stále více studentů i z okolních spolkových zemí a semináře jsou často přeplněné. Zažila jsem „semináře“ o 80 lidech. Profesoři jsou zoufalí, ale bezmocní. V takto anonymním prostředí je poměrně těžké navazovat kontakty.

Díky tolik favorizované týmové práci se však jistě seznámíte, kromě toho se nabízejí jazykové tandemy a také Stammtische (tak se například Češi a studenti češtiny scházejí pravidelně každý týden v kavárně). Uvidíte, žě akcí se nabízí spousta, stejně tak je kladen velký důraz na mentory, kteří se starají o nováčky, zejména pak o zahraniční studenty.

Přijetí na vysokou školu

Podmínky přijetí se vždy odvíjí od dané vysoké školy a konkrétního oboru. U mnoha oborů je nastaven tzv. numerus clausus, studenti se tudíž přijímají na základě známek ze střední školy, nebo tzv. Wartezeit, čekací doby: čeká-li student určitý počet semestrů, nakonec bude přijat.

A pak jsou zde obory, u kterých vás žádné takové nástrahy nečekají. Musíte předložit maturitní vysvědčení, prokázat, že disponujete finančními prostředky na pokrytí finančních nákladů spojených s životem v zahraničí a doložit jazykové znalosti: požadována je úroveň C2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky; k tomuto účelu můžete složit certifikát ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) nebo GDS (Großes Deutsches Sprachdiplom) v Goethe Institutu. Stejně tak můžete přímo na německé univerzitě složit zkoušku „DSH“, ke které se nabízí i přípravný kurz v délce jednoho až dvou semestrů.

Na německých univerzitách se od studentů neočekávají ani tak fakta, ale hlavně jejich aplikace. V mém oboru se např. v druhém cyklu studia prakticky neskládají zkoušky – kromě závěrečných – zato se píše hodně seminárních prací. Na seminářích se více diskutuje, pracuje se často ve dvojicích či skupinách, důraz je kladen na projekty, na studenty je přenášena větší zodpovědnost a také se od nich očekává větší aktivita. Co do objemu vstřebaných dat rozhodně nemohu označit studium v Jeně za obsáhlejší než na českých univerzitách, je ovšem svým způsobem časově náročnější.

V Německu – a nejen na univerzitní půdě – je kladem velký důraz na formu. A to často i na úkor obsahu. A tak se stává, že vyučující zajímá členění, struktura a poznámkový aparát práce mnohem víc než vlastní obsah.

Jako studenti celého studijního programu – tedy nikoli programu Erasmus či jiného výměnného pobytu – budete mít stejné podmínky jako místní a ač pro vás budou mít vyučující pochopení, velké úlevy nečekejte. Budete-li však potřebovat poradit a pomoct, dočkáte se vstřícného přístupu. Za celé 3 roky studia v Jeně jsem se nesetkala s neochotou ze strany vyučujících.

Bohužel však jejich mentalita ani německý systém neumožňují příliš flexibility, domluvit si individuální termín zkoušky je zpravidla nemožné, podobně je tomu např. u alternativních prací v případě velkého počtu absencí. V tomto směru je systém neúprosný.

Financování studia

Němečtí studenti mají – v závislosti na příjmu rodičů – nárok na finanční podporu, tzv. BAföG, přičemž polovinu této částky musí po studiu splatit. Pokud nemáte v Německu několik let trvalé bydliště nebo nesplňujete jistá další kritéria, tato možnost se na vás nevztahuje, můžete si ale požádat o stipendium u mnoha nadací.

Nenechte se odradit informacemi o malých šancích, za zkoušku to stojí. V Německu existuje spousta nadací, zejména politických, které očekávají angažovanost a mimouniverzitní aktivity, ale i jiných. Získat podporu není nemožné, mně se to povedlo. Zpravidla však musíte mít absolvovaný minimálně první semestr, abyste si mohli podat žádost. Velmi výhodné je absolvovat bakalářské studium v Čechách a v Německu pak navazující magisterské. Zejména DAAD uděluje stipendia pro tento typ studia.

Ubytování

Německé koleje se s českými nedají srovnávat. Samostatné pokoje jsou tu takřka samozřejmostí, o koupelnu a kuchyň se budete dělit zpravidla jen s obyvateli několika dalších pokojů. Ceny jsou různé. Někdy jsou na stránkách univerzit detailní popisy jednotlivých kolejí a vy si můžete zažádat o konkrétní kolej. Když si dáte tu práci a prokoušete se všemi informacemi, možná budete mít jako já štěstí a budete bydlet téměř v centru, za nájemné kolem 160,- € včetně energií a internetu, a sdílet sociální zařízení jen s jedním dalším člověkem. Ceny kolejí se liší, ve velkých městech, zejména v bývalém západním Německu, se mohou vyšplhat i na dvojnásobek.

Velmi oblíbenou alternativou bydlení na kolejích jsou takvzaná WG – Wohngemeinschaften. V praxi to vypadá tak, že si několik studentů pronajme větší byt a když dostudují, postupně za sebe hledají náhradníky. Takové nabídky pokojů k pronájmu najdete na nástěnkách a vývěskách v univerzitních budovách nebo na internetu.

Menzy

V Jeně je menz hned několik, jedna je otevřená i v sobotu a ve všední dny nabízí i snídaně. Ceny obědů se pohybují od € 1,5 do cca € 4,-. V ceně je jen hlavní jídlo a někdy moučník nebo salát. Další komponenty včetně pití už si musíte připlatit zvlášť. V neděli jsou v Jeně, ale i větších městech menzy, ale i obchody zavřené.

Závěrem

Říká se, že by měl člověk cestovat, aby odboural předsudky vůči cizím národům. V mém případě měl pobyt v Německu téměř opačný efekt. Němci jsou skutečně poněkud hlučnější a vystupují velmi suverénně – jsou k tomu ostatně už od dětství vedeni. Zejména v nových spolkových zemích, tedy bývalém východním Německu, jsou poměrně uzavření a rezervovaní.

Anonymní prostředí přeplněné univerzity navazování kontaktů nepřidá. Na druhou stranu to pro mě byla velmi důležitá a obohacující životní škola. Studium v zahraničí je obrovská zkušenost, která vám umožní nejen naučit se jazyk, lépe diskutovat a argumentovat,  ale také poznat novou kultura a hlavně sami sebe. I když se budete muset prokousat spoustou obtíží, určitě to stojí za to.

Odkazy na užitečné stránky

Friedrich-Schiller-Universität Jena
Přehled otevíraných oborů
Průvodce studiem v Jeně
Přípravný kurz na jazykovou zkoušku umožňující přijetí ke studiu
Goethe Institut
Rozcestník pro vyhledávání oborů na německých univerzitách
Rozcestník pro vyhledávání německých nadací
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Kritéria pro nárok na BAföG
Informace o uznávání vzdělání
Vyhledávání pokojů k pronájmu
Německé dráhy

 

Přidat komentář