Studium v Německu a jeho financování II

Zatímco v prvním díle článku o financování studia v Německu jsme se věnovali výměnným programům a krátkodobým zahraničním pobytům, dnes vám přinášíme přehled možností absolvovat a financovat v Německu celé vysokoškolské studium.

I. Financování celého studia od začátku

Němečtí studenti mají nárok na finanční podporu na základě tzv. „BAföG“ (BundesAusbildungsförderungsGesetz). Výše podpory se vypočítává podle příjmu žadatele a jeho rodičů, polovina dané částky je pak vyplácena jako stipendium, druhá polovina formou bezúročné půjčky, kterou je třeba po ukončení studia splatit, ale to až v momentě, kdy absolvent dosáhl určité minimální hranice příjmů.

Cizinci nemají na BAföG nárok, pokud nemají v Německu trvalé bydliště nebo tam nežili minimálně 5 let a nebyli výdělečně činní. (Pravidla pro umožnění podání žádosti jsou poměrně složitá.)

Ale nezoufejte, v Německu existuje spousta nadací, které podporují nadané studenty různých oborů, a z nemalé části i cizince. Získat stipendium ještě před začátkem studia však není snadné, protože většina nadací požaduje, aby uchazeč v době podání přihlášky už byl studentem zahraniční univerzity a předložil první známky a výsledky. Ta ovšem může od zahraničních uchazečů naopak chtít, aby doložili, že mají na pobyt v zahraničí zajištěné prostředky.

II. Financování navazujícího magisterského studia

Jiné je to s absolventy bakalářského studia na české škole – ti si mohou zažádat o stipendium na navazující magisterské studium v zahraničí ještě před jeho nástupem.

V Německu je největším poskytovatelem těchto stipendií DAAD – Deutscher Akademischer Austausch Dienst. Studijní pobyt musí být zakončen vysokoškolským diplomem a uchazeči musí mít před nástupem zahraničního pobytu uzavřené minimálně bakalářské studium a to ne před více než 6 lety. Uchazeč odpovídá sám za to, že splní předpoklady nutné pro přijetí na vysokou školu, kromě toho je třeba doložit jazykové znalosti.

Uzávěrka přihlášek: 15.listopadu, stipendium je poté možné čerpat od října následujícího roku
Délka pobytu: 10 až 24 měsíců
Výška stipendia: 750€ měsíčně.

Kromě DAAD poskytují stipendia i německé nadace (viz níže), a to jak na navazující magisterské studium, tak i na bakalářské či pětileté magisterské studium, uchazeč už ovšem zpravidla v době podání žádosti musí mít uzavřený určitý počet semestrů.

III. Německé nadace

Od uchazečů se v nadacích kromě dostatečné jazykové způsobilosti očekávají nadprůměrné studijní výsledky a u politických nadací pak zejména „společensko-politická angažovanost“. Tím není nutně myšleno členství v nějaké politické straně, ale může se jednat o členství ve studentských iniciativách a asociacích, v regionální politice či aktivity v neziskových organizacích. Je vhodné vybrat si tu z nadací, s jejímž posláním se můžete nejlépe identifikovat – tam máte i nejvíce šancí podporu získat.

A. POLITICKÉ NADACE

Friedrich-Ebert-Stiftung
Sociálně demokratická nadace byla založena jako politický odkaz říšského prezidenta Friedricha Eberta.
Komu je program určen: Studentům všech oborů. Zahraniční studenti musí v době podání přihlášky již studovat v Německu a předložit první výsledky zkoušek.

Uzávěrka přihlášek: Přihlášky jsou přijímány v průběhu celého roku, zpracování trvá 4-6 měsíců
Výběrové řízení: tříkolové: zaslání přihlášky, pohovor s určeným pedagogem, pohovor se členem komise
Výše stipendia: 650 € měsíčně
Šance na získání stipendia: cca 3000 přihlášek, 800 stipendií

Heinrich-Böll-Stiftung
Nadace Heinricha Bölla je zelenou politickou nadací..
Komu je program určen: Nadaným studentům téměř všech oborů. Cílovou skupinou jsou z nemalé části cizinci, studenti z neakademických rodin a ženy. Od stipendistů se očekává zvídavost, kritičnost, ochota převzít zodpovědnost. Uchazeči musí v době podání přihlášky do konce studia zbývat minimálně 2 roky.

Uzávěrka přihlášek: 1.března a 1.září (podpora pak probíhá od 1. října resp. 1. dubna)
Výběrové řízení: tříkolové: zaslání přihlášky, pohovor, workshop
Výše stipendia: závisí na příjmu rodičů a vlastním, max. 665 € měsíčně, + 80 € bez ohledu na výši příjmu
Šance na získání stipendia: 10-15 % uchazečů

Rosa-Luxemburg-Stiftung
Nadace blízká německé straně Die Linke.
Komu je program určen: Nadace podporuje zejména studenty přírodovědných a technických oborů. Upřednostňovány jsou ženy, sociálně potřební a lidé s postižením. Uchazeči musí mít uzavřené bakalářské studium resp. první cyklus magisterského studia.

Uzávěrka přihlášek: 31.října a 30.dubna (podpora poté probíhá od 1. dubna resp. 1. října)
Výše stipendia: 650 € měsíčně

Friedrich-Naumann-Stiftung
Liberální politická nadace.
Komu je program určen: Zahraničním studentům jen po uzavřeném bakalářském studiu nebo po postupových zkouškách. Stipendium je udělováno na rok s možností prodloužení až na 3 roky.

Uzávěrka přihlášek: 31. května a 30. listopadu
Výběrové řízení: dvoukolové: zaslání přihlášky a pohovor
Výše stipendia: u zahraničních studentů se neodvíjí od příjmu rodičů

B. CÍRKEVNÍ NADACE

Cusanuswerk
Nadace zřízená katolickou církví.
Komu je program určen: Katolické vyznání je nutným předpokladem. V době přidělení stipendia musí studentovi zbývat do konce studia ještě minimálně 5 semestrů, v době podání přihlášky je třeba předložit první výsledky zkoušek, tzn. mít uzavřený minimálně jeden semestr studia.

Uzávěrka přihlášek: 1. února a 1. srpna (v závislosti na typu vysoké školy)
Výše stipendia: závisí na příjmu rodičů a vlastním, max. 585 € měsíčně + 80 € bez ohledu na výši příjmu

Evangelisches Studienwerk
Nadace zřízená evangelickou církví.
Komu je program určen: Studentům ze zemí EU s příslušností k evangelické církvi, kteří v době podání žádosti nepřekročili 5. semestr studia.

Uzávěrka přihlášek: 1. března a 1. září
Výběrové řízení: tříkolové: zaslání přihlášek, pohovor, workshop
Výše stipendia: max. 525 € měsíčně + 80 € nezávislých na výši příjmu

C. REGIONÁLNÍ PROGRAMY

Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Komu je program určen: Studentům a mladým absolventům, kteří jsou zapsáni ke studiu na vysoké škole v Bavorsku. Stipendium je udělováno na semestr nebo na rok s možností prodloužení, maximální délka podpory jsou 3 roky.

Uzávěrka přihlášek a výběrové řízení: žádá se přes zahraniční oddělení příslušné vysoké školy
Výše stipendia: 100 až 615 € měsíčně

Podklady k žádosti

K samotné žádosti je nutné připojit další podklady: Kromě vyplněného formuláře je třeba napsat motivační dopis (a nezapomenout zdůvodnit, proč jste se rozhodli právě pro tu kterou nadaci), životopis, zamýšlený studijní plán, nechat si přeložit maturitní vysvědčení a Transcript of Records (tedy přehled výsledků známek), dodat jazykové certifikáty či jiné doklady jazykové způsobilosti a žádost se neobejde ani bez doporučení – zpravidla od některého z pedagogů, někdy je třeba i reference o mimouniverzitních aktivitách. Většina nadací vyžaduje všechny podklady v němčině, zaslané najednou, samozřejmě v termínu. Byla by škoda, abyste z výběrového řízení vypadli jen kvůli chybějícímu dokumentu či nějaké formální chybě, proto si důkladně přečtěte, co se od vás očekává.

Možná bude nutné dodávat i jiné podklady během dalších kol a pokud budete do stipendijního programu nakonec zařazeni, bude pravděpodobně potřeba si nechat přeložit i doklad příjmu rodičů. Taková žádost obnáší nemálo vyřizování, ale nenechte se odradit fámami o tom, jak je nemožné stipendium získat. Šance tu jsou a úsilí se mnohdy vyplatí. Hodně štěstí! 🙂

Autorka studuje čtvrtým rokem na univerzitě v Jeně (Friedrich-Schiller- Universität Jena) obor Deutsch als Fremdsprache, germanistiku a slavistiku .

Přidat komentář