Studium v Německu a jeho financování I

Studujete v České republice a chtěli byste vyjet na studijní pobyt do zahraničí? Přinášíme vám přehled stipendijních programů umožňujících studium v Německu.

Obvyklým nutným předpokladem k podání žádosti je být studentem prezenčního studia na vysoké škole a mít uzavřený určitý počet semestrů; ve vyšších ročnících nebo po absolvování bakalářského studia se možností nabízí víc.

K žádosti budete zpravidla potřebovat vyplněnou přihlášku, kopii maturitního vysvědčení, tzv. Transcript of Records (tedy přehled splněných předmětů a výsledků zkoušek), studijní plán, motivační dopis, strukturovaný životopis, jedno nebo více doporučení od některého z pedagogů, případně doložit jazykovou způsobilost, u nadací pak někdy také příjem rodičů a vlastní.

V některých případech je potřeba přiložit také akceptační dopis či potvrzení o přijetí na hostitelskou (tedy tu  zahraniční) vysokou školu.
Jakkoli se výběrové řízení může zdát složité, nenechte se odradit nutnou byrokracií – vyplatí se to. 🙂

1. Bilaterální dohody

Tato skupina stipendijních programů se odvíjí od konkrétní nabídky té které vysoké školy a jejích dohod se zahraničními univerzitami, proto je třeba informovat se přímo na vaší fakultě.

Erasmus
Nejrozšířenější a nejznámější  program, který umožňuje studentům vysokých škol strávit semestr nebo rok na vysoké škole v zahraničí. Každý student může v rámci Erasmu vyjet pouze jednou za život. Získat místo v rámci tohoto programu není těžké, finanční podpora ovšem zpravidla nepokryje veškeré náklady spojené s pobytem, nýbrž slouží ke kompenzaci zvýšení nákladů spojeného s pobytem v zahraničí.
Výše stipendia (záleží na cílové zemi): Přehled najdete zde

Mezifakultní a meziuniverzitní dohody
Nad rámec programu Erasmus mají některé školy i další mezifakultní či meziuniverzitní dohody, přičemž jsou často nabízena místa i mimo Evropu.

Free mover
Kromě zmíněného je zpravidla možné vyjet jako tzv. free mover, kdy si student přijetí na zahraniční fakultu zajistí sám, mezi vysílající a hostitelskou vysokou institucí není žádná dohoda, je však možné zažádat o finanční příspěvek.

Mezivládní kulturní dohody
Dále se nabízejí mezivládní kulturní dohody – studijní pobyty zajišťuje Akademická informační agentura (je součástí Domu zahraničních služeb), žádá se přes zahraniční oddělení dané fakulty, která pak sama organizuje výběrové řízení.

Konkrétní podmínky, výše finanční podpory, stejně jako termíny odevzdání přihlášek se odvíjí od dané fakulty, informujte se proto přímo na zahraničním oddělení své školy.

2. Programy zaměřené výhradně na Německo

Tyto programy už nejsou vázané na dohody té které fakulty. Následující nabídky jsou zaměřené přímo na pobyty v Německu. Získat místo v těchto programech je o něco těžší, k přihlášce je  potřeba dodat více podkladů a větší je i konkurence, výhodou je ovšem výše stipendia, ze které zpravidla pokryjete všechny nutné náklady.

Stipendijní pobyty pro doktorandy na univerzitách v Bavorsku
Akademická informační agentura zprostředkovává také roční stipendia pro doktorandy a absolventy
magisterských oborů na univerzity v Bavorsku.
Délka pobytu: 2 semestry s možností prodloužení až o 2 roky.
Výše stipendia: 700 € měsíčně
Uzávěrka přihlášek: 15.2.
Bližší informace najdete zde.

DAAD
Deutscher Akademischer Austausch Dienst – je největším poskytovatelem stipendií právě do Německa, a to od krátkodobých stipendií na letní intenzivní jazykové kurzy, přes zahraniční studium v délce jednoho semestru nebo roku, předdiplomní stipendia pro germanisty či stipendia na dvouleté navazující magisterské studium v Německu, až po různá stipendia pro doktorandy a vědecké pracovníky.
Výše stipendií: DAAD je poměrně štědrá, stipendium zpravidla pokryje všechny běžné náklady.
Bližší informace: konkrétní podmínky, požadavky a termíny jsou u jednotlivých programů různé, nabídka programů se liší i v závislosti na studovaném oboru.

Česko-německý fond budoucnosti
Každý rok vypisuje Česko-německý fond budoucnosti 12 stipendií pro české a německé studenty  humanitních a společenskovědních oborů na studijní pobyt v příslušné cizí zemi. Stipendisté mají za úkol během pobytu pracovat na konkrétním projektu s česko-německou tématikou a k tomuto tématu napsat písemnou práci.
Délka pobytu: 10 měsíců
Výše stipendia: 650 € měsíčně
Uzávěrka přihlášek: 15.12.

Pro budoucí manažery
Nadace Rochuse a Beatrice Mummertových poskytuje stipendia pro budoucí manažery na studium ekonomických oborů v Kolíně nad Rýnem a technických oborů na Vysoké škole v Cáchách. Stipendium je určené k absolvování dvouletého navazujícího magisterského studia, žadatelé musí být v době podání přihlášky v posledním ročníku bakalářského studia nebo mít toto studium již ukončené.
Výše stipendia: přibližně 800 € měsíčně
Uzávěrka přihlášek: přihlášku je možné podat v době od 1.9. do 30.11.
Bližší informace zde nebo tady (něm).

Nejen pro studenty…
Nadace Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (Vzpomínka, Odpovědnost, Budoucnost) nabízí v programu Geschichtswerkstatt Europa finanční podporu pro mezinárodní projekty, které se týkají „vztahů mezi různými místy a jejich někdejšími obyvateli (nebo jejich potomky), kteří je museli v důsledku různých forem nucených migrací v průběhu 20. století opustit, a souvislostmi mezi minulostí a přítomností“. Žadatelé nemusí být nutně studenti, přihlášku mohou podávat i týmy. Uzávěrka přihlášek: návrhy projektů se předkládají na podzim
Bližší informace najdete zde.

Program Copernicus
Studijní program Copernicus umožuje studentům práva, ekonomiky, sociálních a společenských věd jednosemestrální pobyty v Berlíně nebo Mnichově
Délka pobytu: pobyt sestává ze studia na vysoké škole (přibližně 4 měsíce) a pak odborné stáže v některé firmě nebo instituci veřejné správy
Uzávěrka přihlášek: 1.9. a 1.3.
Bližší informace

Pobyt s osobní asistencí
Organizace Gemeinschaft für Praktika und Stipendien zprostředkovává stipendia studentům na studium na některé z německých univerzit. Výhodou tohoto programu je osobní asistence pro stipendistu před, během i po ukončení pobytu.
Délka pobytu: 1 semestr
Výše stipendia: cca 550 €
Uzávěrka přihlášek: 31.3. a 31.10.
Bližší informace

3. Nadační příspěvky

Zde uvádíme stipendijní programy ostatních nadací, které už nejsou zaměřené jen na Německo, ale na zahraniční pobyty obecně (a nejen na ně).

Open Society Fund
Nadace Open Society Fund uděluje stipendia pro studium v EU i mimo Evropu, a to studentům magisterských (po absolvování 3 let studia nebo po ukončeném bakalářském studiu) nebo doktorandských programů, v oborech IT a/nebo ekonomie. Výběrové řízení sestává z podání přihlášky, po které budou uchazeči pozváni k testům a případně osobním pohovorům.
Výše stipendia: nadační příspěvek je maximálně 25.000,- Kč měsíčně
Uzávěrka přihlášek: 30.4.

Hlávkova nadace
Cílem nadace je podporovat vědecké, literární a umělecké snahy, uděluje cestovní stipendia studentům a mladým vědeckým pracovníkům do 33 let věku na dlouhodobých odborných či tvůrčích pobytech v zahraničí.
Uzávěrka přihlášek: termínů je během roku několik.

Nadace Vize
Nadace Vize podporuje studenty různých oborů, kteří v době podání přihlášky mají uzavřené minimálně 3 roky studia nebo ukončené bakalářské studium, příp. absolvovali 6leté studium konzervatoře, a kteří prokáží finanční zajištění části studijních nákladů z jiných zdrojů.

Další nabídky
Další programy už jsou poměrně specifické.
Nabízejí se mimo jiné zahraniční stáže.
Podívejte se také na stránky univerzit, např. Univerzita Karlova.

 

m

Přidat komentář