Studium cizích jazyků pro starší

Studium jazyků již dávno není doménou mladých lidí. Své vzdělání si
rozšiřují lidé nejrůznějších potřeb i věku. Nabídka kurzů je v současné
době velmi pestrá, ale většina jazykových škol nezohledňuje fakt, že
každý věk má svá určitá specifika, která je třeba při sestavování kurzu
brát v potaz.


Nejen mladí se chtějí učit

Jedním z nejdůležitějších aspektů, na které je třeba brát ohled, je tempo a styl učení. Zatímco mladá generace dává přednost dynamičtějšímu a kreativnějšímu stylu učení, starší studenti preferují pomalejší tempo a systematičtější přístup.

Další problém pro řadu studentů představuje výběr materiálů – nelze od středoškoláka očekávat, že ho zaujmou stejná témata jako dámu ve věku jeho rodičů či prarodičů. I když většina učebnic není psána pro určitou věkovou skupinu (kromě knih pro teenagery), zkušený lektor musí být schopen výuku doplnit o materiály a slovní zásobu dle zájmů a potřeb studentů.

Na rozdíl od mladších ročníků s sebou do kurzů starší studenti přnášejí svědomitost a pečlivou domácí přípravu. Jsou si plně vědomi toho, proč se učí cizí jazyk, a čeho chtějí dosáhnout.

Kurzy nejen pro starší a (ne)pokročilé

Nabídka jazykové školy English Point vám umožní vybrat si kurz přesně pro vás. Kromě všeobecných jazykových kurzů můžete volit mezi kurzy pro starší a (ne)pokročilé, pro teenagery i maturanty. Jednou z možností je i individuální výuka.

Převážná většina studentů v kurzech pro starší a (ne)pokročilé jsou lidé ve věku od 45 let. Mezi sebou si lépe rozumí, protože mají podobné problémy – jsou to vrstevníci.

Lektoři těchto kurzů jsou připraveni na jiný styl výuky, který je zaměřen i na aktivní komunikaci. Učitel se pomocí pozitivního přístupu snaží minimalizovat obavy z nepřesnosti projevu a strachu z chyby, který často doprovází starší studenty.

Do kurzů se obvykle přihlašují studenti, kteří již sice nestačí tempu mladších kolegů, ale pořád se chtějí učit. Právě jim je určen pomalejší rytmus hodiny a větší míra procvičování probrané látky. Starší studenti si více všímají svých malých jazykových úspěchů (např. na dovolené, při telefonátech) a navzájem se motivují do další výuky.

Jazyku se může naučit každý – ale jen v tom případě, že jsou mu k tomu vytvořeny vhodné podmínky.

Výuka jazyků v kurzech pro starší a (ne)pokročilé v jazykové škole English Point.

 

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: tlumočení italština, překlady z angličtiny, překlad němčina a překlad španělština.

Přidat komentář