Studium a práce ve Španělsku

Čeští studenti s dobrou znalostí španělštiny mají jedinečnou možnost využít výhod našeho členství v EU a vydat se na Internship – neboli pracovní stáž v oboru – třeba do Španělska. Jak takový Internship probíhá?

Pracovní stáž je vždy přínosnou zkušeností a je o to cennější, pokud probíhá v zahraničí. Život v cizí zemi a poznání jiné pracovní kultury poskytuje významný odrazový můstek do další pracovní kariéry.

Stážistou může být zájemce od 18 let výše, ať již student s potřebnými dovednostmi a znalostmi, nebo čerstvý absolvent. Program je otevřený i dalším zájemcům – profesionálům ve svém oboru. Vzhledem k tomu, že tato stáž není placená, nebývá příliš obvyklé, aby se jí účastnili starší a zkušení pracovníci. Této příležitosti tak využívají hlavně mladí lidé k nastartování své profesní kariéry.

Některé zahraniční školy poskytují i speciální pobyty pro již zavedené odborníky z konkrétních oblastí (např. hlavní účetní), kteří mají možnost pracovat po určitou dobu s kolegou na stejné pozici v zahraničí a získat tím další informace či postřehy pro vlastní práci. Nejobvyklejší jsou však pracovní stáže pro čerstvé absolventy.

Maximální délka pobytu není omezená, standardní doba jsou 2 měsíce.

Program se skládá ze dvou částí – kurzu španělštiny a pracovní praxe.

Kurz španělštiny

Cílem úvodního jazykového kurzu je ověřit studentovy znalosti španělštiny, ale hlavně připravit jeho slovní zásobu na pracovní pozici. Kurz trvá většinou 4 týdny a je nedílnou součástí programu. Potřebná vstupní úroveň znalosti španělštiny je vyšší středně pokročilá.

Každý student na začátku kurzu podstoupí jazykový test. Pokud jeho úroveň neodpovídá nárokům programu, je zařazen do běžného jazykového kurzu bez nároku na pracovní zařazení.

„Kurz španělštiny může být buď bez speciálního zaměření pouze v mezích obecné španělštiny nebo se zaměřením na obchodní španělštinu. Vyučuje se hlavně s důrazem na praktické užití jazyka v komunikaci, ovšem v souvislosti se španělskou realitou každodenního života. Student musí mít nejen dostatečnou slovní zásobu, ale musí být i přizpůsobivý, samostatný a ochotný překonat kulturní rozdíly. My se mu to snažíme důkladnou organizační přípravou ulehčit,“ vysvětluje paní Daniela Amantini, ředitelka jazykové školy Instituto de Espaňol.

Učení se cizímu jazyku je v tomto případě maximálně dynamický proces, ve kterém studenti žijí obklopeni španělským prostředím a jsou totálně zasaženi jazykem samotným. Studium může být doplněné o seznámení se se španělskými reáliemi – historie, umění, literatura, film atd.

V kurzech obchodní španělštiny mají studenti na výběr z několika specializací (např. obchodní vztahy, struktura organizací a finanční management ve Španělsku, mezinárodní obchod aj.). Student získá specifickou slovní zásobu i mnoho užitečných informací ohledně ekonomické situace ve Španělsku, Evropě a Latinské Americe.

Na jazykový kurz plynule navazuje pracovní praxe.

Práce ve Španělsku

Do programu pracovních stáží je zapojeno mnoho společností z různých oblastí průmyslu a sektorů služeb počínaje významnými finančními společnostmi či automobilovými výrobci, až po vydavatelství, média, marketingové a konzultační společnosti,  nevládní organizace, hotely a jiné.

Pracovní umístění se studentem individuálně řeší pracovní koordinátor, který kontaktuje studenta v prvním týdnu jazykového kurzu – získá detailní informace o představách studenta, informuje ho o možnostech a vyhledá vhodnou pozici.

Konečné umístění studenta závisí z velké míry na jeho jazykových znalostech. Najít vyhovující pozici je obtížnější během července a srpna, kdy mnoho firem zavírá nebo nemá tolik práce.

Jelikož se jedná o internship, nedostává student za práci plat, ale může získat určitou podporu zaměstnavatele – některé společnosti zajistí zdarma ubytování, jiné stravování během práce apod. Každá společnost má však jiný systém, tato podpora není automatická.

Druhy práce – většina pozic je kombinací administrativních úkolů a jazykových překladů nebo korektur. Studenti s vysokou znalostí španělštiny pomáhají například s překlady textů pro tisk, reklamních textů a vyřizují telefonáty; další variantou je kontakt s anglicky mluvícími klienty, ale je možné, že student bude více vykonávat základní úřední činnosti (tzv. „učednické“).

Pracovní pohovor a podmínky práce

Pracovní den je ve „španělském“ světě rozdělen na dvě části – dopolední od 9,00 nebo 10,00 do 14,00 a odpolední od 16,00 do 19,00 nebo 20,00. V rámci pracovního dne zaměstnanci využívají mnoho přestávek na kávu či cigaretu.

Prodloužení internship programu po jeho skončení je možné, ale záleží na konkrétní situaci a dostupnosti. Při dosahování výborných výsledků, může student následně získat pracovní smlouvu a potom mu společnost pomáhá i s vyřizováním veškerých administrativních záležitostí.

Pracovní atmosféra ve španělských firmách není příliš formální (s výjimkou bankovního sektoru a konzultačních společností), práce je chápána jako druh společenské interakce, lidé těžce pracují, ale také umí důkladně odpočívat. Firemní pravidla platí pro všechny, tedy i pro stážisty. Neočekává se, že by stážista zůstával přes čas.

Ženy stážistky by měly vědět, že španělští muži bývají méně rezervovaní při skládání komplimentů, než jak jsou stážistky zvyklé ze své země. Toto chování by nemělo být chápáno jako projev sexuálního harašení. Kolegové a kolegyně, kteří jsou přátelé, spolu často flirtují, ovšem vždy se vzájemným respektem. Pokud by došlo ke zřejmým projevům sexuálního harašení, toto chování není v žádném případě  tolerováno.

Dress code – v bankovním sektoru a v konzultačních firmách oblek, či kostým, v ostatních firmách je oblékání různé. Oblek či kostým se nosí při všech obchodních jednáních a pracovních pohovorech.
Poznámka k pracovnímu pohovoru: žadatel – kuřák nesmí přijmout nabízenou cigaretu; žadatel by měl být aktivní v otázkách ohledně práce a pracovních povinností, měl by vysvětlit svoje očekávání, ale neměl by si klást žádné nároky.

Organizace  účasti v programu:

  • Program je přístupný studentům od 18 let, postgraduálním studentům, ale i ostatním profesionálům z téměř všech profesních oblastí

  • Studenti musí předložit své CV ve španělštině a specifikaci požadavků na pracovní pozici a obor, ve kterém chtějí pracovat

  • Studenti se musí do programu přihlásit nejméně 1 měsíc před plánovaným začátkem

  • Jméno zaměstnavatele se studenti dozví 1 – 2 týdny před nástupem

  • Studenti musí mít odpovídající zdravotní pojištění (obecné pojištění, které pokrývá zdravotní péči a eventuální škody vzniklé při práci)

  • Některé školy mohou žádat zálohu (cca ve výši 200 – 250€ při podání přihlášky)

Článek byl vypracován ve spolupráci s jazykovou školou Instituto de Espaňol.

Více informací o studiu a práci ve Španělsku hledejte na Španělština On-line.cz.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: tlumočení italština, překlady z angličtiny, překlad němčina a překlad španělština.

Přidat komentář