Středoškolská stipendia United World Colleges

Občanské sdružení United World Colleges (UWC) Czech National Committee vyhlásilo 1.listopadu 2011 další ročník výběrového řízení na stipendia pro středoškolské studenty. Termín uzávěrky 1. kola výběrového řízení je 20. února 2012.


Jedná se o dvouletá stipendia na studium ve školách sítě United World Colleges. Studenti z celého světa spolu dva roky studují, tráví volný čas, bydlí atd. Stipendia obvykle zahrnují 80-90% nákladů na pobyt a studium, v některých případech se jedná i o plná stipendia. Stipendium nezahrnuje cestovné studenta na školu a zpět, kapesné a v některých případech ani zdravotní pojištění (podmínky se na jednotlivých školách liší). V případě sociální nouze studenta, která by mu zabraňovala ve studiu, se snažíme ze všech sil pokrýt potřebné prostředky z jiných zdrojů.

Pro roky 2012/2014 rozdělujeme tato stipendia:

 • UWC of the Adriatic (Itálie)
 • Li Po Chun UWC of Hong Kong (Hong Kong)
 • UWC in Mostar (Bosna a Herzegovina)
 • UWC Maastricht (Nizozemsko)

Uchazeč musí:

 • být narozen mezi 1. září 1994 a 1. lednem 1996,
 • ovládat základy anglického jazyka,
 • dosud se výběrového řízení na UWC nezúčastnit,
 • uhradit registrační poplatek ve výši 500 Kč (na místě v hotovosti), pokud postoupí do druhého kola výběrového řízení,
 • navštěvovat střední školu v České republice,
 • za poslední dvě klasifikační období nemít průměrný prospěch horší než 2,0.
 • v případě postupu do druhého kola výběrového řízení musí uchazeč(ka) předložit souhlas svého zákonného zástupce se studiem uchazeče(ky) na United World College v zahraničí stvrzený vlastnoručním podpisem zákonného zástupce.

Výběrová komise je připravena prominout zaplacení registračního poplatku, pokud by to nedovolovala sociální situace rodiny uchazeče/uchazečky. V tom případě je nutno přiložit čestné prohlášení rodičů o nemožnosti stanovený poplatek uhradit.
Podrobnosti o samotném, tříkolovém, výběrovém řízení a o školách UWC najdete na: www.uwc.cz.

Přidat komentář