StřeDění s Ludvíkem Němcem

Besední pořad Památníku písemnictví na Moravě StřeDění pokračuje po zimní pauze jarním programem. První host, spisovatel, redaktor a dlouholetý ředitel Českého rozhlasu Brno Ludvík Němec, přijal pozvání na třetí březnovou středu. Beseda začíná v 17 hodin.

Moravský spisovatel nebo také turistický průvodce na hradě Špilberk 

Kyjovský rodák Ludvík Němec má k Památníku písemnictví na Moravě blízko z několika důvodů, a to nejen proto, že jako moravský spisovatel spadá do vytyčených zájmů této instituce. Sám má totiž zkušenosti s muzejním provozem v historickém objektu, ve druhé polovině 70. let působil jako turistický průvodce na hradě Špilberk. Kromě tohoto propojení nezůstane při besedě opomenuta Němcova dlouholetá a neustávající činnost v rozhlase, konkrétně v Českém rozhlase Brno, kde zastával od 90. let až do roku 2013 funkci ředitele.

Zabrousíme rovněž na pole literární a dotkneme se jeho povídek i románů, ať přiznaných, či skrytých pod mužskými i ženskými pseudonymy. Představen bude také jeho nový povídkový soubor, který vyšel pod názvem Láska na cizím hrobě v loňském roce.

KDE: Památník písemnictví na Moravě, areál benediktinského kláštera v Rajhradě

KDY: středa 19. března 2014 v 17 hod.

AKCE: StřeDění s Ludvíkem Němcem. Beseda se spisovatelem, redaktorem a dlouholetým ředitelem Českého rozhlasu Brno

MODERÁTOR: Libor Kalina

Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad,

http://www.muzeumbrnenska.cz, rajhrad@muzeumbrnenska.cz, tel.: +420 547 229 932

Přidat komentář