Stipendium pro postgraduální studium v USA

Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programu MBA. Pokud máte zájem rozšířit své studium za hranice České republiky je pravý čas to řešit. Uzávěrka přihlášek je 1. září pro studium o rok později.

Cílem pobytu může být jedna z těchto variant:

  • výzkumná stáž (visiting research): práce na samostatném výzkumném projektu, např. dizertační práci,
  • celé studium (degree): absolvování kompletního studijního programu vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, s tím, že stipendium přispívá pouze na první studia,
  • studijní stáž (non-degree): jednoroční studijní pobyt nevedoucí k zisku titulu

Z americké strany je program administrován organizací Institute of International Education.

Stipendium se uděluje na jeden akademický rok (9 měsíců) a vždy pokrývá životní náklady, zdravotní pojištění a zpáteční letenku.

U studentů kategorie "degree" stipendium hradí i školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů. Pokud studium stojí více, musí si student zajistit dodatečné finance. Stejně tak si musí z jiných zdrojů zajistit finance pro případná další léta studia.

Podejte si přihlášku řádně a v čas! 

Přihláška pro toto stipendium existuje v elektronické formě a je třeba ji podat online. Nejdříve si vytvořte svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění. Věnujte prosím důkladnou pozornost instrukcím! 

Jak probíhá výběrové řízení

Výběrové řízení probíhá ve třech kolech. V prvním kole jsou vyřazeny projekty, které mají formální nedostatky. Ostatní projekty posuzuje výběrová komise, jejíž složení každoročně stanovuje správní rada Fulbrightovy komise. Projekty s jednoznačně negativním hodnocením jsou vyřazeny.

Třetí kolo probíhá formou výběrového řízení před výběrovou komisí. Ve výběrovém řízení se vždy přihlíží k posláním a cílům Fulbrightovy komise. Plánované datum vyběrového řízení v roce 2012 je 13. nebo 14. září.

Výslednou nominaci schvaluje v ČR správní rada Fulbrightovy komise a v USA Fulbright Foreign Scholarship Board.

Pro získání stipendia je důležitý osobní profil studenta (studijní a odborné výsledky, výsledky z požadovaných testů, iniciativa, potenciál atd.) a kvalita jeho přihlášky (studijní nebo výzkumný záměr, motivace, doporučení, dlouhodobé cíle atd.).

Více podrobných informací se dozvíte zde

Přidat komentář