Stipendia pro studium v zahraničí

Od 1. října 2008 budou navýšeny stipendia na podporu cizinců, kteří studují na veřejných vysokých školách v České republice. Zkrátka však nepřijdou ani čeští občané, kterým ministerstvo přilepší v rámci programu "Stipendia MŠMT pro studium v zahraničí". Jak se v praxi projeví výše stipendia a pro které země platí?

Cizinci v ČR

Stipendia mohou získat cizinci, kteří splňují jednu z následujících podmínek:

 • Vládní stipendisté, cizinci přijímaní ke studiu ve studijních
  programech veřejných VŠ v rámci jednoho z projektů rozvojové pomoci.
  Náklady jsou hrazeny z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa.
 • Reciproční stipendisté, mezi něž jsou řazeni cizinci ze zemí, s
  nimiž má ČR sjednány bilaterální smlouvy o spolupráci v oblasti
  školství. Náklady jsou hrazeny z rozpočtové kapitoly MŠMT.
 • Příslušníci krajanských komunit, kteří se přijímají k
  jednosemestrálním či dvousemestrálním studijním pobytům. Jejich
  stipendia jsou hrazena z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Zažádat mohou také o prospěchové stipendium, které je přidělováno
vládním stipendistům z rozvojových zemích, kteří splní studijní
povinnosti daného ročníku v řádném termínu.

Stipendia pro studium v zahraničí

Od října si polepší také uchazeči o studium v zahraničí, které je
uskutečněno na základě mezinárodních smluv.

Toto navýšení se týká
partnerských států, s nimiž má Česká republika sjednány mezinárodní
smlouvu o spolupráci v oblasti školství (plátcem stipendia je vysílací
strana). Jsou to země: Bulharsko, Čína, Litva, Maďarsko, Polsko,
Rumunsko, Ruská federace a Ukrajina. U Litvy a Ukrajiny je navýšení 40%
u ostatních zemí 30%.

Stipendium mohou získat studenti či pracovníci veřejných vysokých
škol České republiky, kteří splní potřebné podmínky pro vyslání.

 

Text byl upraven na základě tiskové zprávy, která je dostupná na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář