Stipendia OSF pro středoškoláky

Nadace OSF Praha vyhlašuje 15. ročník výběrového řízení pro studenty/studentky středních škol k získání stipendia na roční studium na soukromých středních školách ve Velké Británii a v USA. Uzávěrka přihlášek je 30. 11. 2007.

 

Kdo se může přihlásit do programu? 

Studenti/studentky, kteří/které se hlásí do programu musí splňovat následující podmínky:

    * jsou občany/občankami České republiky
    * v době vyplnění přihlášky studují 1. nebo 2. ročník střední školy (v případě víceletých gymnázií tomu odpovídající ročník)
    * narodili/y se v období od 1. 7. 1990 do 1. 7. 1993 (pro pobyt v USA), od 1. 3. 1991 do 31. 8. 1992 (pro pobyt ve velké Británii)
    * dosahují dobrých studijních výsledků
    * jejich zdravotní stav je dobrý
    * jejich znalosti angličtiny jsou na takové úrovni, že jsou schopni /y v ní studovat
    * jsou samostatní/é a snadno se přizpůsobí cizímu prostředí
    * během posledních tří let nenavštěvovali/y školu v zahraničí s vyučovacím jazykem anglickým déle než šest měsíců

Průběh konkurzního řízení

Jazykové testy:
Studenti /studentky, kteří/ré splní všechny podmínky a odevzdají řádně vyplněnou přihlášku v požadovaných exemplářích a s požadovanými náležitostmi se zúčastní jazykových testů. Termín konání testu byl stanoven na pátek 14. 12. 2007. Pro představu o typu testu si můžete stáhnout jeho ukázkovou verzi: sample-test.pdf (2 MB).

Pohovory:
Studenti/studentky, kteří/které získají v ohodnocení testu nejvíce bodů, budou pozváni/y na osobní pohovory. Pohovory vedou zástupci zahraničních partnerů a škol. Studenti/studentky budou rozděleni /y do skupin podle toho, zda preferují pobyt v USA nebo v Anglii. U pohovorů jsou přítomni zástupci obou zemí, je tedy možné změnit původně vybranou zemi i při pohovorech. Pohovory budou probíhat ve dnech 19. 1. a 20. 1. 2008.

Výsledky pohovorů:
Studenti/ studentky, kterým na základě pohovorů bude nabídnuto stipendium, budou telefonicky kontaktováni/y, aby potvrdili/y svůj zájem o získání stipendia.

Náklady na studijní pobyt:

Zahraniční školy poskytují stipendium, které pokrývá náklady na školné, ubytování a stravování. Toto stipendium představuje částku až do výše 38 000 USD nebo 27 000 GBP.

Ostatní životní náklady v průběhu studia, jako je kapesné, pojištění, cestovné, dále administrativní poplatek zahraničním partnerským asociacím, účast na orientačním setkání, hradí Nadace OSF Praha, sponzoři programu a rodiče studenta/studentky.

Příspěvek rodičů se stanovuje s ohledem na požadavky zahraničních partnerů a závisí na finančních možnostech Nadace OSF Praha a na výši finančních prostředků získaných z dalších zdrojů.

Studenti/studentky ze sociálně slabých rodin mohou požádat nadaci o odpuštění části příspěvku. Takové žádosti posuzuje správní rada nadace individuálně na základě vyžádaných dokladů. Pro akademický rok 2008 – 2009 je určen finanční příspěvek rodičů v maximální výši 6 000 USD do USA a 1 850 GBP do Velké Británie. Pokud se Nadaci podaří získat finanční prostředky na podporu programu, bude požadavek na finanční příspěvek rodičů snížen.

Více informací zájemci najdou na www.osf.cz.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: tlumočení italština, překlady z angličtiny, překlad němčina a překlad španělština.

Přidat komentář