Specifika firemních kurzů

Největší výhodou firemních kurzů je možnost zařazovat specifickou slovní zásobu.
Pokročilí studenti mohou přinášet návrhy na četbu z odborného tisku,
lze provádět simulaci návštěv ve firmě nebo prezentací. Při výuce v sídle firmy odpadá časová i finanční ztráta z dojíždění do
jazykové školy.

V případě, že
studenti přinesou dopis, fax nebo e-mail, stává se tento nejen výukovou
pomůckou, ale i revidovaným nebo překládaným textem. V takové situaci lektor, pokud je současně členem Jednoty tlumočníků a překladatelů, postupuje v souladu s etickým kodexem této organizace a obsah textu je tlumočnickým tajemstvím.

Kurzy pro manažery

Speciální kurz pouze pro manažery často trpí absencí. Z deseti manažerů se jich zřídkakdy sejde víc než pět. Nemají čas. Jezdí na jiné pobočky, na hlavní ředitelství, do Prahy, do ciziny, prostě nejsou k mání. Kurz se pak vleče, nelze postupovat vpřed dost plynule a nakonec předčasně zaniká.

Řešení 1: Nechcete-li, aby to takhle dopadlo, choďte s ostatními obyčejnými studenty.
Řešení 2: Objednejte si individuální kurz s operativně plánovanými lekcemi. Budete mít lektora jen pro sebe, lekce tehdy, kdy vám to vyhovuje, pojedete svým vlastním tempem a důkladně proberete právě ty věci, které jsou pro vás obtížnější.

Kurzy pro pracovníky obchodního oddělení

Specifický problém jsou pracovníci obchodního oddělení. Mívají čas v pondělí brzy ráno nebo v pátek odpoledne. Někdy mají jeden týden čas a druhý týden chybí na všech lekcích. Často nemají čas vůbec. Přitom to jsou právě oni, kteří potřebují prohloubit své jazykové znalosti.

Pokud není možné upravit program jejich cest tak, aby se mohli kurzu zúčastnit, zbývá jediné řešení: série týdenních intenzivních kurzů. Je to cesta namáhavá, někdy organizačně složitá, ale bývá velmi účinná. Pokud se jim povede se skutečně oddělit od běžné práce vždy na jeden týden za každé dva měsíce, jsou po půl roce vidět jasné pozitivní výsledky. Nejvhodnější je pořádat je během okurkové sezóny, v době, kdy je aktivita firmy přechodně menší a absence frekventantů kurzu se tolik neodrazí na práci. Obvykle je to léto nebo doba mezi vánočními svátky.

Chyby při pořádání firemních kurzů

Vedoucí pracovníci dělají při výběru účastníků firemních kurzů dvě zásadní chyby:

1. Vyberou skupinu elitních pracovníků, kteří kurz musí navštěvovat, zatímco jiným účast upřou,

2. Nejsou ochotni se zúčastňovat běžného kurzu s "obyčejnými" zaměstnanci a místo toho požadují speciální kurz "pro manažery".

První chyba vede často k tomu, že jmenovaná skupina se rychle scvrkne na polovinu a nikdy není doplněna na původní počet. Nejen, že to je plýtvání penězi, ale je to především důsledek mylné úvahy, že někdo si podporu při rozšiřování jazykových znalostí zaslouží více a někdo méně, nebo dokonce nesprávný odhad jazykových schopností zaměstnanců. Co když třeba právě přehlížený zaměstnanec prokáže jazykové schopnosti, které mu pomohou vyjít ze stínu a přinést firmě i sobě užitek?

Vhodné je účast v kurzu omezit pouze počtem studentů, přičemž je možno do kurzu na začátku nechat chodit více pracovníků. Mnozí nevydrží a během krátké doby se počet ustálí na rozumné míře. Zkušenost praví, že dobří zůstanou.

Druhá chyba je způsobena studem nebo v horším případě pýchou. Mnozí vedoucí pracovníci se prostě stydí dělat chyby před těmi, kterým běžně dávají příkazy. Je to naprosto přirozené a lidské. Všichni děláme chyby, a všichni se za ně pak stydíme. Nikdo není dokonalý.

Milí manažeři, naučte se snášet své chyby v cizím jazyce a překonávat je. Moje zkušenost mi říká, že účast vedoucího, ředitele nebo dokonce majitele firmy zaměstnanci zpravidla oceňují.

Přehled nejen firemních jazykových kurzů naleznete na www.jazykovky.cz

Autor je lektor anglického jazyka, překladatel, tlumočník a majitel firmy Anglos.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář