Soutěž pro studenty a školy

Národní agentura evropských vzdělávacích programů vyhlašuje soutěž o
nejlepší návrh na tričko FM EHP/Norska. Soutěž je určena pro studenty
bez omezení věku, kteří mohou pracovat buď jednotlivě, nebo ve skupině
do tří osob.

Požadavky 

Studenti by při tvorbě návrhů měli brát v úvahu, že jejich práce budou použity k potisku triček, návrhy by tedy měly být spíše jednodušší a výstižné.
Národní agentura vybere jeden vítězný návrh. Autoři tří nejlepších návrhů budou oceněni hodnotnými cenami a trička budou vyhotovena a distribuována při různých příležitostech jako semináře, školení, výstavy apod.

Detaily

Konečný termín odeslání: 15.2. 2007 (rozhoduje razítko pošty)
Formát: max. A3
Barevné provedení: jednobarevně na bílém podkladě
Téma návrhů: jakékoliv téma (geografické, kulturní apod.) spojené s některou z donorských zemí – Norsko, Island nebo Lichtenštejnsko
Způsob hodnocení návrhů: hodnotící komise bude složena z pracovníků Národní agentury
Vyhlášení výsledků: březen 2007 (na webových stránkách NA)

Všechny návrhy označte jménem autora nebo autorů, jejich věkem, adresou
školy, emailem školy a studenta. Předložené návrhy se nevrací.

Co je to Finanční mechanismus EHP/Norska?

V květnu 2004 založily tři nečlenské státy EU – Island, Knížectví Lichtenštejnsko a Norské království – Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru (FM EHP). Součástí projektu je i Fond pro podporu spolupráce škol.

Své příspěvky do soutěže zasílejte na adresu:

Národní agentura evropských vzdělávacích programů
FM EHP/Norska
k rukám Veroniky Šínové
Senovážné náměstí 24
116 47 Praha 1
heslo: tričko

Zdroj informací: www.socrates.cz 

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady angličtina, překlady italština, překlady do němčiny a překlad do ruštiny.

Přidat komentář