Soukromé školy – směr vzdělávání v Česku

Zástupci předních politických stran a školských sdružení se sešli v Praze, aby v rámci jubilejního X. mezinárodního kongresu soukromých škol debatovali o současných problémech českého školství a zároveň naznačili směr, kterým se bude vzdělávání v Česku dále ubírat. Sympozium pořádané v TOP HOTELU Praha iniciovalo Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS).

Odborné příspěvky hlavních hostů

Jako hlavní zahraniční hosté se kongresu zúčastnily Jolanta Kaluža z Polska, viceprezidentka Středoevropského sdružení národních asociací soukromých škol, a prezidentka Asociace soukromých škol a školských zařízení Slovenska Saskia Repčíková. Kongres svými projevy zahájili místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská a primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda.

S odbornými příspěvky mimo jiné vystoupili Jiří Nantl, I. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy (téma hlavní směry vzdělávací politiky do roku 2020), nebo předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR Marcel Chládek. Součástí programu bylo také představení úspěšných projektů vybraných soukromých škol a předání Medailí za zásluhy v podpoře demokracie ve školství a prosazování svobodné volby vzdělávací cesty. Z rukou předsedy SSŠČMS Vladimíra Koldera je obdrželi například Jiří Cikán ze Střední školy mediální grafiky a tisku, Ivana Šormová ze ZUŠ PRO ARTE VIVA nebo Hana Skočková z MŠ novojičínská Beruška. Kromě toho se účastníci na kongresu zabývali reformou financování regionálního školství a představili nový operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014–2020.

„Kongresem jsme chtěli poukázat na fakt, že vzdělání není privilegiem, ale základním lidským právem. Stát proto musí ve své vzdělávací strategii respektovat svobodnou volbu občana a umožnit mu bezplatné standardní vzdělávání bez rozdílu zřizovatelů. Je nutné vytvářet podmínky pro uspokojování specifických potřeb každého žáka, ale ve srozumitelném a dlouhodobém vzdělávacím systému. Nelze využít soukromé školy, jen když stát nemá volné kapacity nebo dostatečnou invenci, jako je tomu v případě mateřských školek. Užitek ze vzdělanosti celé populace má celá společnost. Investice do vzdělání není jen věcí jednotlivce a rodin, ale hlavně státu. Občan za své vzdělání nesmí být dvakrát zdaněn. Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska bude prosazovat taková organizační a legislativní opatření, která umožní soukromým i církevním školám rychlejší možnost spolupráce s klíčovými zaměstnavateli. Tím svým absolventům zajistí optimální místo ve společnosti,“ shrnul klíčové myšlenky sympozia Vladimír Kolder, předseda SSŠČMS.

„Kvalitní vzdělání co největšího počtu lidí snižuje pravděpodobnost nárůstu rozdílů v sociálním postavení občanů. Tím také klesá riziko sociálních konfliktů, jejichž řešení jinak vyžaduje nemalé prostředky. ČSSD chce rozvíjet oblast školství jako moderní flexibilní systém, který bude zajišťovat kvalitní vzdělávání od předškolního vzdělávání přes základní, střední a vysoké školství až po další vzdělávání tak, abychom dosáhli uceleného procesu celoživotního učení. Pouze celoživotní učení usnadní obyvatelům pružně reagovat na měnící se trh práce. Ačkoliv základ má tvořit dostupná síť veřejných škol, tak soukromé školství může fungovat jako vhodný doplněk tohoto systému,“ nastínil postoj ČSSD k existenci soukromých škol Marcel Chládek, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR.

Zdroj: Tisková zpráva

Přidat komentář