Software pro překladatele

Necháváte si často překládat odborné
texty se spoustou se opakujících termínů a
kladete důraz na to, aby terminologie byla jednotná? Nebo potřebujete překlad dokumentu, kde se určité
pasáže textu opakují? V obou případech se vám
bude hodit spolupracovat s překladatelem, který
používá některý ze software pro překladatele.

Co jsou CAT nástroje?

CAT překlady jsou překlady prováděné s podporou počítače. Nejedná se tedy o strojový překlad (viz překladače textu zdarma), ale o práci překladatele (člověka), který ovšem v průběhu překládání používá některý z CAT nástrojů.

CAT nástroje (Computer Aided Translation, příp. Computer Assisted Translation, v češtině: počítačem podporovaný překlad, překlad podporovaný počítačem; příp. překladatelské programy) jsou programy, které pomáhají překladateli se samotným překladem.

Zachovávají jednotnou terminologii textu, umožňují vytvoření překladové paměti a slovníku (terminologické databáze), ale i nástrojů pro kontrolu a nástrojů pro projektový management.

Zejména překladová paměť a slovník jsou dobře využitelné nástroje v případě opakovaných překladů (např. aktualizace textu, který byl již dříve přeložen) či práci dvou a více překladatelů na jednom textu současně.

Překladová paměť

Text překladu je rozdělen na určité segmenty. Pokud se konkrétní segment opakuje, program je schopen překladateli nabídnout dřívější zvolený překlad. Překladová paměť je vhodná zejména pro odborné a technické překlady a právní překlady. Nehodí se pro beletrii.

Terminologická databáze

Jedná se o slovník (glosář), který překladatel vytváří ručně, obsahuje konkrétní termíny v obou jazycích. Lze ji z úspěchem využít při překládání přesných termínů (tj. zejména u technických textů), protože program automaticky dané termíny nahrazuje.

Výhody použití CAT nástrojů

 • úspora nákladů překladatele (ale i editora či programátora,ale i grafika).
 • zkrácení času nutného k překladu
 • jednotná terminologie = zvýšení kvality překladu
 • kvalitní projektový management = možnost přeložit složité a provázané texty (např. počítačové programy – viz lokalizace a překlady www stránek

Příklady jednotlivých CAT nástrojů

 • Trados 
 • Transit
 • SDLX
 • Wordfast
 • OmegaT
 • Cafetran
 • Déjà Vu

Více o překladatelství a tlumočnictví najdetech na stránkách www.tlumoceni-preklady.cz

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář