Slovník roku 2012

Do devatenáctého ročníku soutěže, kterou pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů, bylo přihlášeno celkem 62 titulů. Česko-slovenská porota složená ze zástupců překladatelských a tlumočnických organizací vybrala následující tituly.

Slovníkem roku 2012 byla vyhlášena osmidílná encyklopedie Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jejímž autorem je Karel Kuča. V nakladatelství Libri vycházela v rozmezí let 1996 – 2011.
Oceněn byl i Česko-německý právnický slovník od Mileny Horálkové a Slovník současné češtiny (kolektiv autorů).

Tradičně bylo rozděleno i několik dalších cen.
1. místo za překladový slovník si odneslo již zmíněné dílo Mileny Horálkové Česko-německý právnický slovník.
V kategorii výkladový slovník zvítězil opět již citovaný Slovník současné češtiny (kolektiv autorů).
Jako nejlepší encyklopedické dílo byl vyhodnocen zaniklý svět stříbrných pláten. Po stopách pražských biografů od autorů Miroslava Čvančary a Jaroslava Čvančary.
Mezi biografickými slovníky byl vyzdvižen Slovník vietnamské literatury (Lucie Hlavatá, Ján Ičo a Strašáková Mária).
V posledních letech se uděluje také cena za elektronický slovník. Pro rok 2012 získala cenu kniha Jany Dyčkové – Euro angličtina. Elektronický anglicko-český a česko-anglický slovník pro pracovníky státní správy.
A konečně cenu pro slovník vydaný ve Slovenské republice letos obdržel Nemecko-slovenský stavebný slovník od Marty Juríkové.

Podrobnější informace včetně dalších zmíněných děl najdete na stránce Jednoty tlumočníků a překladatelů.

Přidat komentář