Školní výuka vs. mimoškolní vzdělávání

Jazyková výuka je určena stále mladším dětem. Na některých základních školách však učí nekvalitní učitelé, děti nemají dostatečný počet hodin výuky či potřebují individuální přístup lektora. Proto se někdy rodiče uchylují k soukromým jazykovým kurzům pro své ratolesti. Jaké jsou výhody školní výuky a mimoškolního vzdělávání vám napoví náš článek.

Kritéria výběru základní školy

Vybíráme-li základní školu pro svého předškoláka, jedním z důležitých kritérií by mělo být právě zaměření na cizí jazyky. Většině školáků, ne-li dokonce všem, bude dovednost mluvit cizím jazykem přínosná nejen pro budoucí povolání, ale také jim umožní cestování bez komunikační bariéry.

 


 

Ještě stále bohužel platí, že na základních školách se setkáme s učiteli, kteří se během jednoho roku museli přeučit z ruského jazyka na anglický, proto se o jejich perfektní znalosti jazyka dá hovořit jen stěží. Počet učitelů, kteří cizí jazyk vyučují, je mnohdy omezen, skupinky pro výuku jsou příliš početné a školák je z výuky spíše zmatený a rozhodně si domů neodnese takové znalosti, jaké by si rodiče představovali.

Jedním z hlavních kritérií by měla být nejen intenzita výuky, ale také věk dítěte, kdy se s výukou jazyka začíná. Cizí jazyk se ve většině škol začíná vyučovat od třetí nebo dokonce čtvrté třídy. Pokud se vyučuje jazyk už od první třídy, jedná se ve většině případů pouze o zájmový kroužek. Mnoho rodičů pak nepřikládá výuce velkou váhu.   

Pro jaké žáky je mimoškolní doučování vhodné? Jestliže sami cizí jazyk neovládáme a dítě s domácí přípravou tápe, ale pokud je dítě šikovné a vidíme u něj zájem o učení jazyka, určitě bychom se neměli bránit mimoškolnímu vyučování.

„Mimoškolní výuka cizího jazyka je vhodná jak pro děti nadané, pro které by tři až čtyři hodiny v rámci běžné výuky byly nedostačující, tak pro děti, které mají v rámci školní výuky cizího jazyka problémy. Dvě hodiny týdně se soukromým lektorem mohou využít pro vysvětlení a zopakování látky, která jim ve školních hodinách připadala obtížnější,“ říká lektorka anglického jazyka Jana Jelínková.

Kdy začít s výukou?

Existuje tzv. „kritické období pro osvojení jazyka“, které je u každého dítěte individuální, ale nejčastěji se pohybuje v rozmezí od pěti do patnácti let věku dítěte. Proto je vhodné začít s výukou jazyka v mateřské školce. „Setkávám se s různými názory rodičů, někdo dává přednost mateřským školkám s výukou cizího jazyka, někteří rodiče se přiklánějí k tomu, aby jejich dítě začalo s výukou až v první třídě na základní škole,“ podotýká Jana Jelínková.

Samozřejmě vše záleží na individuální vyspělosti dítěte. Sami rodiče by měli být schopni posoudit, zda je dítě na první kontakt s cizím jazykem připraveno již v mateřské školce či nikoli.

V dětském věku se učí vše mnohem lépe a snáze. Pokud se dítě učí hrou je to samozřejmě nejideálnější.
Jazykové kurzy jsou vhodné i pro děti, které již zkušenost s jazykem mají, ale jejich základní škola výuku od první třídy nenabízí. Dítě si tak udržuje osvojenou znalost.

Individuální doučování, či  malá skupina?

V rámci mimoškolního vyučování je větší možnost ke kreativitě, dítě nemusí sedět klasicky v lavici jako ve škole. Je čas na tvůrčí aktivity, kterých je při výuce cizích jazyků k dispozici nepřeberné množství a které jsou zvláště pro děti na prvním stupni i pro děti hyperaktivní daleko zajímavější než tradiční výuka. 

„Dávám přednost výuce dvou nebo tří dětí, která nabízí možnosti hraní scének, konverzaci mezi dětmi, nebo práci v párech. Nedoporučovala bych skupinku více jak pěti dětí, kde už není tak velký prostor pro vlastní vyjádření každého dítěte,“ vysvětluje lektorka Jana Jelínková.

Rozhodně je investice do kvalitního vzdělání dětí, zejména do výuky cizího jazyka, vždy přínosem. Začněme s výukou, pokud nám to podmínky dovolí, co možná nejdříve.

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazykové školy Praha

Jazykové školy Brno

Přidat komentář