Skládat jazykové zkoušky či neskládat?

Odpověď na rádoby hamletovskou otázku má dost značnou škálu variací. Nejjednodušší přístup je zvyknout si na jazykové zkoušky již od dětství a skládat je jako součást svého běžného studia, v průběhu základního vzdělání alespoň na úrovni A2 až B1 (dle ERR), v průběhu středoškolského vzdělání na úrovni B2 až C1.

Zvykneme si na zkoušky z obecného jazyka a můžeme se směle pustit do
přípravy na tzv. odborný jazyk při vysokoškolském studiu.  Ideál se ale
málokdy stává realitou, a tak je při výběru zkoušky nejdůležitější
vědět, k čemu zkoušku potřebuji a kde jí budu prokazovat úroveň svých
jazykových kompetencí. Existuje nepřeberně produktů a je nutné si umět
vybrat.

Všechny evropské zkoušky jsou v korelaci k úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, tudíž jejich obtížnost je objektivně srovnatelná.

Lingua franca naší doby je angličtina, a tak i největší nabídka zkoušek je z angličtiny.  Obecně lze říci, že nejdříve je třeba se rozhodnout pro světadíl, dále pro prostředí, jestli více akademické a studijní či preferujeme praktický anebo odborný jazyk. Existuje mnoho testovacích institucí, které vydávají mezinárodně uznávané certifikáty, jejichž možné uplatnění v praxi je však užitečné ověřit před zápisem ke zkoušce. Naše členské školy připravují ke všem zkouškám a mnohé z nich jsou přímo akreditovanými testovacími centry.

Cambridge ESOL nabízí zkoušky z obecného jazyka a profesní zkoušky řady BEC anebo specializované zkoušky ILEC z právnické angličtiny a ICFE pro prostředí mezinárodních financí a účetnictví.

City&Guilds zkoušky se orientují zejména na praxi, zkoušku může složit zájemce na dané jazykové úrovni, aniž by musel pracovat se specifickou učebnicí, nebo procházet specifickým přípravným kurzem. Certifikát lze získat pouze za písemnou či pouze za ústní zkoušku a rovněž termíny jsou flexibilní.

Poznámka redakce (květen 2017):
Společnost City & Guilds, která dříve tyto zkoušky v ČR pořádala, ukončila svoji činnost v České republice v červnu 2015. Po roční odmlce lze tyto zkoušky opět skládat, avšak už pod hlavičkou společnosti LanguageCert.

Pearson Language Tests  se na našem trhu objevily teprve před třemi lety.  Rozhodující je znalost jazyka, není nutno procházet specializovaným přípravným kurzem.

TOEIC testuje jazykové kompetence při každodenní komunikaci v pracovním mezinárodním prostředí.

TOEFL je určená hlavně uchazečům o studium v angličtině se střední a vyšší pokročilostí zejména v USA.

IELTS slouží především k ověření jazykové úrovně pro zájemce o studium a přistěhovalce do Austrálie.

Test BULATS pomůže otestovat a rozvíjet jazykové znalosti zaměstnanců.

Další informace o jazykových zkouškách najdete v tomto článku o přípravě na jazykové zkoušky.

Členové Asociace jazykových škol ČR

Akcent International House Prague
Praha 4, Bítovská 3, 140 00
www.akcent.cz
IH ILC Brno, s.r.o.,

Brno, Sukova 2, 602 00
www.ilcbrno.cz

Alka Language Specialists
Praha 1, Václavské nám. 21, 110 00
www.alka-ls.cz
Lingua Centrum,
Olomouc, U Stadionu 1205/10, 779 00
www.lingua-centrum.cz
Brno English Centre, spol. s r.o.
Brno, Starobrněnská 16/18 602 00
www.brnoenglishcentre.cz
Jazyková škola P.A.R.K.
Brno, Staňkova 361/8c, 602 00
www.jspark.cz
Caledonian School P.Y.S. a.s.
Praha 5, Vltavská 24/3101, 150 00
www.caledonianschool.com
Polyglot, spol. s r.o.
Praha 4, Mečislavova 223/8, 140 00
www.polyglot.cz
Channel Crossings
Praha 2, Lazarská 8/13E; 110 00
www.chc.cz
Pygmalion, s.r.o.
Český Těšín, Smetanova 1912/5, 737 01
www.pygmalion.cz
Cloverleaf Limited, s.r.o.
Ostrava -Zábřeh, Dolní 31, 700 30
www.cloverleaf.cz
St. James Education Centre s.r.o.
Praha 2, Míru 15, 120 00
www.stjames.cz
English Link s.r.o.
Praha 6, Na Beránce 57/2, 160 00
www.englishlink.cz
Threshold Training Associates s.r.o.
Praha 5, Wassermanova 1039, 150 00
www.threshold.cz
Glossa s.r.o.
Praha 1, Jindřišská 11, 110 00
www.glossa.cz
 

Autorka článku PhDr. Andrea Křížková je předsedkyní Asociace jazykových škol ČR.

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazykové školy Praha

Jazykové školy Brno

Přidat komentář