Sezónní práce v Evropě II

Zatímco v minulém článku jsme vám přinesli obecné informace o možnostech sezónní práce v zahraničí, dnes se budeme věnovat podrobněji jednotlivým státům – poradíme vám, v jakých odvětvích je možné pracovat a kde nabídky práce hledat.

Na co si dát pozor

Pracovní smlouvu si přečtěte – pozorně! Měla by být jasně stanovena pracovní doba, finanční podmínky, výpovědní lhůta, stejně tak by mělo být přesně formulováno, zda je mzda úkolová nebo hodinová a určený by měl být i den a způsob výplaty. Pozornost je třeba věnovat také informacím o případném ubytování, postupu v případě nemoci apod.

Výjimkou bohužel nejsou ani případy, kdy zaměstnavatel smluvní podmínky nedodržuje. Zejména velké řetězce těží z nemalé poptávky po práci a není pro ně těžké nahradit nespokojeného či méně výkonného pracovníka jiným. Bohužel je skutečnost často taková, že je pro zaměstnavatele schůdnější zaplatit nějakou tu pokutu než nastavit lepší podmínky pro své pracovníky. Nejspolehlivějším vodítkem jsou proto reference vašich předchůdců.

Jak je to s minimální mzdou?

Ve většině evropských zemí je minimální mzda stanovena, výjimku tvoří Dánsko, Švédsko, Finsko, Norsko, Švýcarsko, Itálie, Německo a Rakousko. V případě severských zemí je tomu tak díky silné pozici odborů a dohodnutým kolektivním smlouvám, které zajišťují zaměstnancům vyšší plat, než by jim zaručil zákon. Přehled minimální mzdy v evropských zemích najdete zde.

Jaké jsou šance a kde hledat

Nezaměstnanost hýbe světem a odráží se i na pracovních příležitostech v zahraničí. Statistika dlouhodobě nezaměstnaných však není totéž co sezónní práce, proto nevěšte hlavu. Pro představu se podívejte např. na aktuální statistický přehled o volných pracovních místech v zahraničí nebo přehled náborů a pohovorů podle jednotlivých států.

Portál EURES přináší podrobný přehled podmínek práce ve všech zemích EU. Najdete zde i informace o nutných formalitách a úředních postupech, pojištění, minimální mzdě apod. Přínosné jsou také informace k vybraným státům na této stránce.

Velká Británie

Nejvyhledávanější evropskou zemí – alespoň z hlediska práce v zahraničí – je bezesporu Velká Británie.

Nabízí se práce v turistických a rekreačních střediscích, hotelích a v oblasti pohostinství, viz např. www.holidayresortjobs.co.uk, www.hotel-jobs.co.uk; dále sběr ovoce (www.fruitfuljobs.com, www.pickingjobs.com) nebo práce na farmách (www.farmhand.jobs). Některé nabídky práce jsou spojené s možností ubytování a portál Jobs and skills search nabízí rozsáhlou nabídkou pracovních míst a sekci věnovanou dobrovolnické práci.

Dánsko

První žádost se podává výhradně prostřednictvím formuláře na www.seasonalwork.dk. Na této adrese najdete také nabídky práce v oblasti sběru ovoce. Už před odjezdem  by měl zaměstnanec mít k dispozici podepsanou pracovní smlouvu od zaměstnavatele. Znalost dánštiny je výhodou, ale postačí i komunikativní znalost angličtiny.

V případě Dánska se nabízí zejména sklizeň jahod, hrachu, kukuřice, cibule, jablek. Je to poměrně náročná práce, nejen kvůli proměnlivým klimatickým podmínkám. Ubytování je zpravidla ve stanových kempech, kde můžete i najít práci od dubna do září – jako recepční, obsluha barů, v obchodech, restauracích, či v oblasti zábavy (www.vacansoleil.dk).

Rakousko

Vyhlídky na zaměstnání v Rakousku jsou pro zahraniční pracovníky poměrně vysoké, zejména v oblasti gastronomie, zemědělství a na turistických chatách. Zaměstnavatelé zpravidla hledají pracovníky na dlouhodobější spolupráci.

Při hledání můžete využít např. portál rakouských služeb zaměstnanosti, zaměřený hlavně na Tyrolsko, nebo další vyhledávače. Zde najdete sezónní práce v různých odvětvích.

Španělsko

Ve Španělsku se nabízí především práce v zemědělství a ubytovacích službách (číšníci, servírky, pokojské, pomocné síly do kuchyně). Většina zaměstnavatelů upřednostňuje pracovníky na celou sezónu, ale je možné sehnat práci třeba i na jeden měsíc. Pro sezónní práce postačí znalost jiného světového jazyka, ale znalost španělštiny je samozřejmě výhodou.

Itálie

Pro práci v Itálii je nutná alespoň základní znalost italštiny. Jedná se většinou o práci v zemědělství (sběr vína a jiného ovoce) a v oblasti gastronomie, ubytovacích služeb a turismu. Bydlení je zpravidla kempech, plat se obvykle pohybuje okolo 70% průměrné mzdy, přičemž minimální výdělek není v Itálii zákonem stanoven.

Nizozemí

V Nizozemí se nabízí zejména práce v zemědělství (sklizeň tulipánů, chřestu aj.), gastronomii či hotelech. Minimální doba práce bývá 2 měsíce. Znalost nizozemštiny je výhodou, ale postačí i středně pokročilá znalost angličtiny.

Platí zde sice ústní pracovní dohody, ale i přesto musí zaměstnavatel předat zaměstnanci některé informace v písemné formě (místo výkonu práce, pracovní doba, mzda, termín výplaty, druh práce, termín nástupu do práce, doba trvání pracovního poměru, výpovědní lhůta aj.).

A na závěr ještě několik odkazů pro hledání sezónní práce v dalších zemích:

Francie

sezónní práce
sběr hroznů
zaměstnání

Německo

práce během letních prázdnin

Irsko

sezónní práce i práce na částečný úvazek
práce v hotelích, pohostinství, cateringu

Severské země

nabídky práce v severských zemích (dostupné v islandštině, dánštině, švédštině a finštině)

Zdroje

 

Informujte se o možnosti vrácení daní při práci v zahraničí.

 

Přidat komentář