September review a soutěž

Zářijová soutěž je tady! Complete these sentences using the most suitable expressions from the box. Put the verb into the correct form where necessary.Chcete vyhrát dárkový balíček v hodnotě 750 kč? Procvičte svoji angličtinu, odpovězte na otázky a výhra může být vaše. Další informace v článku.

graduate close down give it a go glamorous
challenging give it back give up pitch
fascinating encourage give out respected
sector youth provide

1. Before the class finished, the teacher ……… homework to the students.
2. I went to Oxford University and ………… in Physics.
3. Small shops are ……… because people are buying goods in supermarkets.
4. It was a difficult football match to play because the ………… was wet and slippery.
5. The bank ……… its customers with free financial advice and assistance.
6. My friend wants me to go bungee jumping but I’m not sure if I’ll ……….
7. Hollywood celebrities lead very ………… lives and people like reading about them.
8. I ………… smoking last year and I haven’t smoked a cigarette since then.
9. Ok, I’ll lend you my book, but can you ………… by Friday at the latest?
10. My ideal job would be ………… but not too difficult.
11. Thailand is such a ………… country. It’s full of interesting places.
12. My parents ………… me to work hard at school and be a success.
13. I’d like to get a job in the banking ………….
14. Mr. Jones is a well-liked and ………… member of the community.
15. I used to do a lot of sports in my …………, but I don’t get much exercise now.

Ke správným odpovědím vám dopomohou předchozí texty z anglického cyklu Channel Crossings, které najdete zde.

Chcete
vyhrát
dárkový balíček
 od jazykové školy Channel Crossings
v
hodnotě 750 Kč
?

Je
to velmi
jednoduché – zašlete na e-mail
soutez@chc.cz
slova z REVIEW v pořadí, v jakém byste je doplnili do
jednotlivých vět.
Do
předmětu e-mailu uveďte text - jazyky.com - soutez.

Každý
měsíc bude
z
došlých správných odpovědí

vylosován  jeden výherce dárkového balíčku.

Odpovědi
zašlete
nejpozději do 8.10. 2010
.

Účastníci
soutěže
souhlasí se zpracováním osobních údajů spol. Channel Crossings.
 

Texty © Channel Crossings, 2009. Kopírování a šíření textů bez souhlasu autora je zakázáno.

Přidat komentář