Rumunština aneb limba română

V Evropě nenajdete mnoho jazyků, které by se mohly pochlubit tím, že používají azbuku i latinku. Rumunština si během svého vývoje prošla azbukou i latinkou, i když v současné době převažuje zápis latinkou. Pojďte se s námi blíže podívat na tento románský jazyk, který se vyvinul ze starodávné dáčtiny.

 

Rumunština v kostce

  • románský jazyk s více než 26 miliony mluvčích zejména v Rumunsku a Balkánském poloostrově
  • nejstarší psaný text (dopis informující o hrozícím útoku Turků) v tomto jazyce pochází až z roku 1521 navzdory tomu, že se jedná o starobylý jazyk z počátků našeho letopočtu
  • rumunský jazyk má čtyři varianty, které se dodnes používají. Pokud mluvíme o rumunštině, tak máme obecně na mysli tzv. dákorumunštinu, což je jazyk, kterým se mluví v Rumunsku, Moldávii, ale i Maďarsku, Srbsku a Bulharsku. V dalších balkánských státech se používá makedorumunština, istrorumunština a meglerumunština

 

Jazyky, které rumunštinu ovlivnily

V současné rumunštině můžeme najít stopy historického jazyka – dáčtiny (např. slova jako balaur – drak, mal – břeh, pocházejí z tohoto jazyka), kterou se mluvilo na původním území Dácie. Bez vlivu nezůstaly ani slovanské jazyky, zejména ruština (např. slova glas – hlas, prieten – přítel). Až 20% rumunských slov pochází ze slovanských jazyků.

Podoba rumunštiny byla utvářena také řečtinou (slova jako: tranfandir – růže, buzunar – kapsa), maďarštinou (cheltui – plýtvat, fel – druh) a turečtinou (cafea – káva, papuc – pantofel). Stranou nemůžeme nechat ani zmínku o světových jazycích jako jsou např. francouzština (avion – letadlo, creion – tužka) a angličtina, z níž pocházejí především nová slova (meci – utkání, gem – džem). Základem rumunštiny je však pochopitelně latina, která ovlivnila až 60% slovní zásoby.

Limba moldovenească

Moldavština je jazyk používaný v Moldavské republice, ale v podstatě jde o rumunštinu. Po osamostatnění republiky počátkem 90. let 20. století se téměř 2/3 obyvatel přihlásily k rumunské národnosti, ruština však má stále silnou pozici v médiích a veřejném životě. Moldavané však v praxi ovládají rumunštinu (tedy vlastně moldavštinu) i ruštinu zhruba stejně. Moldavština ale během své existence přejala některá slova z ruštiny a její výslovnost zní více slovansky.

Latinka či azbuka

První písemná zmínka o rumunském jazyce je zapsána v byzantské kronice z r. 583 a jedná se o větu torna, torna, fratre (obrať se, obrať se, bratře). Je ale ještě zaznamenaná řeckým písmem. Písemné památky dochované od 16. století jsou psány azbukou (cyrilicí). Postupně se začala prosazovat latinka, která plně vytlačila cyrilici (zhruba od r. 1860).

Během druhé světové války Moldavská republika byla součástí Sovětského svazu a k zapisování moldavštiny byla opět používána azbuka (odstraněna až v r. 1989).

Azbuka (resp. graždanka) pro zápis moldavštiny se dosud pevně drží v tzv. Podněsterské moldavské republice, což je území na hranici s Ukrajinou, které má rozsáhlou autonomii.

Odkazy k výuce rumunštiny

Česko-rumunská konverzace
Portál o rumunštině
Základní lekce rumunštiny
Rumunština z typografické stránky
Přehled rumunské gramatiky
České vesnice v rumunském Banátu

Zdroj: Encyklopedie jazyků Evropy, BBC, Internet

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář