Porovnejme školy u nás a v zahraničí

K rozhovoru o nových trendech ve výuce jazyků jsme pozvali JUDr. Miroslavu Brožovou, ředitelku pražské jazykové školy ARS Linguarum.

Jaké jsou moderní trendy ve výuce cizích jazyků v ČR a v čem se změnila výuka v posledních letech?
Do výuky stále více zasahuje technika. Rozvíjejí se a neustále zkvalitňují internetové programy na výuku jazyků. Tzv. e-learning, který byl zpočátku pouze doplňkovou formou klasické výuky, nabývá na významu a postupně bude čím dál více rozšiřovat svou působnost na úkor klasické výuky.

Velký vliv na to bude mít plošné rozšiřování internetu, snižování cen e-learningových programů a hlavně časová vytíženost  potenciálních studentů.

Myslíte si, že se jazyková výuka v ČR výrazně liší od výuky v zemích bývalého západního bloku a v čem?
Ve vyspělých západních zemích se využívá více kvalitních e-learningových programů, které mnohdy umožňují i přímý kontakt s učitelem on-line po dobu 24 hodin. Studující tak mohou zvláště v rámci zaměstnání využít co nejefektivněji svůj čas na výuku. Ve svém výsledku je výuka rychlejší a levnější.
Klasická výuka jazyků je v ČR na vysoké úrovni  a domníváme se, že se od vyspělých západních zemí příliš neliší.

Po jakém zaměření firemních kurzů je největší poptávka?
Pokud zvážíme zaměření jednotlivých jazykových kurzů, je stále největší zájem o obecný jazyk s přípravou na mezinárodní zkoušky.

Domníváte se, že studenti, kteří nepřijdou do styku s mluveným jazykem v běžném životě přímo v jeho domovině, jsou nějak handicapováni?
Pro každého studenta je ideální, pokud si své znalosti může vyzkoušet v praxi bez možnosti užití českého jazyka. Má to význam jak pro výslovnost a poslech, tak pro slovní zásobu a pohotovost jejího využití. Proto zajišťujeme našim klientům doplňkové jazykové kurzy v zahraničí.

Co byste doporučila těm, kteří si třeba z finančních či jiných důvodů nemohou studium v zahraničí dovolit?
Pokud studující nemůže absolvovat kurz nebo pobyt v zahraničí, je nutné, aby se na jeho výuce podílel rodilý mluvčí a nejlépe postupně hned několik. V ARS LINGUARUM nabízíme rodilé mluvčí se znalostí češtiny. Tito mohou, společně s českým lektorem, zajistit již pro začátečníky a mírně pokročilé studenty kvalitní výuku od prvních hodin.

Jakou váhu přisuzuje Vaše škola své internetové prezentaci?
Pokud vyhodnocujeme výsledky marketingu, je internetová prezentace na bezkonkurenčním prvním místě. Je to dáno i naším zaměřením na firemní výuku. Ale existuje řada dalších forem prezentace, které se nesmějí podceňovat. Domníváme se, že pro každou jazykovou školu je správný výběr prezentace jednou z klíčových oblastí pracovní činnosti.

Hledáte jazykovou školu? Zde si určitě vyberete:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Přidat komentář