O moderních trendech vyučování

Na několik otázek zaměřených na moderní podoby jazykového vzdělávání nám odpověděl ředitel brněnské Jazykové školy Diplomat ing. Evžen Tomášek.

Jaké jsou moderní trendy ve výuce jazyků v ČR a v čem se změnila výuka v posledních letech?
Stále se u nás snažíme změnit tradiční způsob výuky jazyků. Cílem je, aby v centru výuky nestál učitel a jeho autorita, ale studenti. Vyučující má přirozenou pozici autority, ale nemá být autoritativní. Cílem výuky je procvičovat všechny jazykové dovednosti a učit se jazyk v kontextu skutečných životních situací.

Myslíte si, že se jazyková výuka v ČR výrazně liší od výuky v zemích bývalého západního bloku a v čem?
Domnívám se, že v těchto zemích tolik nepřetrvává zmiňovaný tradiční způsob výuky. Hlavně pozice učitele je brána jako pozice „pomocníka“. Ve výuce využívají více internet a audiovizuální techniku. Mají větší možnosti experimentovat s novými učebními pomůckami a postupy.

V současnosti se zdá obtížné zorientovat se v množství učebních systémů, které jsou na trhu. Domníváte se, že jsou mezi nimi zásadní rozdíly?
Rozdíly spočívají v jejich zaměření – na procvičování verbální komunikace, psaní, výslovnosti, výuku gramatiky, přípravě k jazykovým zkouškám atd. Student má možnost  vybrat si typ kurzu a studijní materiál podle toho, jak a kde jazyk potřebuje používat. Pokud se student v množství výukových materiálů neorientuje, každá jazyková škola mu ráda pomůže.

Jak hodnotíte úroveň lektorů u nás, zahraničních a tuzemských?
Záleží na profesních a osobnostních předpokladech každého lektora. U českých lektorů v porovnání s rodilými mluvčími někdy platí, že jsou si jistější ve výuce gramatiky. Studenti pak upřednostní rodilého mluvčího v konverzačních kurzech. Pokud má český lektor nebo rodilý mluvčí vyhovující vzdělání, zkušenosti a osobnost, učí gramatiku i konverzaci.

Adepti studia se určitě na lektora ptají, je pro ně významným měřítkem při výběru kurzu. Co vše se dá o lektorovi řici?
V první řadě jsou to jeho profesní předpoklady. Jeho studium jazyka (diplomy, metodické kurzy, semináře), jeho pedagogické vzdělání a samozřejmě zkušenosti s výukou. Často jsou neméně důležité jeho osobnostní předpoklady. To, jak je trpělivý, ochotný, společenský, zodpovědný, kreativní, důsledný, dochvilný, také nadšený pro svou práci atd.

Domníváte se, že studenti, kteří nepřijdou do styku s mluveným jazykem v běžném životě přímo v jeho domovině, jsou nějak handicapováni?
Platí, že čím víc jazyk používáme, tím lépe ho umíme. Pokud student nemá možnost verbálně komunikovat v jazyce mimo výuku, může tento handicap vyrovnat např. čtením knih a časopisů či sledováním a posloucháním televizních a rádiových stanic v daném jazyce.

Hledáte jazykovou školu? Zde si určitě vyberete:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Jazyková škola Ostrava

Přidat komentář