Romština aneb Romani

Většina z nás už určitě slyšela alespoň nějakou romskou větu či jednotlivá slovíčka. Co však víme o tomto indoevropském jazyce, který v sobě nese prvky z indického jazyka, ale mluví se s ním převážně v Evropě a Americe?

 

Romština v žádném případě nepatří mezi nějaké nevšední jazyky. Počet mluvčích tohoho jazyka kolísá okolo 8 miliónů po celém světě a v některých zemích je romština uznávána jako úřední jazyk (např. v Nizozemsku či některých částech Maďarska a Rumunska).

Romský jazyk není jen jeden

Jazyk je blízký hindštině (podobná slovní zásoba), jedná se však o jazyk aglutinační (tzn. tvary tvoří nikoli skloňováním, ale připojováním předpon a přípon) s osmi pády. Jazyk je fonetický – tj. psaný text je téměř totožný výslovností. Má také čtyři hlásky, které jsou vyslovovány s přídechem.

Dialekty romštiny jsou navzájem hodně odlišné, v mnoha věcech se však Romové zvládnou domluvit přes jazykovou odlišnost.

Jak uvádí Jan Červenka, který vede seminář romistiky na Univerzitě Karlově: „Jako hlavní dvojice skupin dialektů se uvádí vlašský a nevlašský dialekt. Jazykovědcům ale takovéto dělení zdaleka nestačí. Právě romské jazyky používané v Česku a na Slovensku patří do odlišných dialektních skupin. Nejrozšířenější dialekt nazývaný většinou ne příliš správným názvem „slovenská romština“ patří do nevlašské větve, konkrétně do severocentrálních dialektů. Nejpříbuznější je mu takzvaná „maďarská romština“ patřící do jihocentrální skupiny. Naproti tomu lovárština, kterou nejčastěji mluví Romové u nás a je známá i jako „olaština“, je dialekt severovlašský z vlašské skupiny. Tedy z úplně jiné větve“ (cit. Ze serveru romea.cz).

Pokud si myslíte, že romština pouze přejímá slova z ostatních jazyků a
ne naopak, mýlíte se. Slangová slova jako jsou „kérka“ (tetování) či
„love“ (peníze) pocházejí právě z romštiny.

Česká romština

Současní Romové, kteří žijí v České republice nemluví navzdory očekávání českým romským jazykem. Používají převážně slovenský pravopis, protože většina z nich pochází ze Slovenska. Často také hovoří romským etnolektem češtiny a jejich vlastní jazyk se tak nerozvíjí.

„Na území bývalé Československé republiky žijí vedle sebe čtyři hlavní „romštiny“: tzv. slovenská, maďarská, olašská a jazyk Sintů. Nejrozšířenější je romština slovenská, která má dvě hlavní varianty: východoslovenskou a západoslovenskou“(cit. Ze serveru Muzea romské kultury).

Romové, kteří mluvili českým dialektem romštiny se v Čechách objevili někdy na úsvitu novověku a většina z nich zemřela během nacistické okupace v koncentračních táborech.

Romština v kultuře

V současné době se jazyk uchovává zejména v psané tvorbě, a tak samozřejmě vzniká i romsky psaná literatura, vycházejí časopisy a vysílají romská rádia. Jazyk je také možné studovat na vysoké škole.

Mnozí z vás také znají romskou hudbu např. v podání skupiny Gipsy.cz.

Kurzy romštiny s lektorem i online

Zajímá-li vás romština více a chtěli byste si zkusit zažít základní fráze, tak zkuste minikurz romštiny, který se ve 24-ti lekcích věnuje základním frázím a konverzačním obratům. Sestavit vhodnou učebnici romštiny není snadné, protože jde o jazyk, kterým se především mluví a nikoliv píše.

Muzeum romské kultury také pořádá jazykové kurzy zaměřené právě na slovenskou varianty romštiny, která se používá na území České republiky. Mimobrněnští mohou nahlédnout do této učebnice romštiny a zkusit to po svém.

Užitečné stránky a články

Romlex
romská verze encyklopedie Wikipedia
Romea – romský informační servis
Informace o romské gramatice
romština a literatura
Standardizovaná romština
Romština v Praze

 

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář