Řeší jazyková škola připomínky posluchačů?

V minulých dílech seriálu Asociace jazykových škol ČR jsme se věnovali doporučením, jak si vybrat kvalitní jazykovou školu. Lze ale zaručit, že budete s jazykovým kurzem naprosto spokojeni?

Žádná komplikovaná práce s lidmi se nemůže vyhnout občasným chybám a nedostatkům. Spokojenost s jazykovým kurzem proto předem zaručit nelze. Problematických situací by samozřejmě mělo být co nejméně, nicméně nelze vyloučit, že se posluchač někdy octne v ne zcela vyhovujícím kurzu, že lektor nepracuje podle očekávání nebo že nastanou organizační obtíže. Co dělat v takovém případě?

Stížnosti řešte s vedením školy

Právě v tom, jak řeší stížnosti a připomínky posluchačů, se projeví kvalita a profesionalita jazykové školy. Velkou důležitost zde hraje zázemí a klientský servis. Mají se studenti vůbec kam obrátit? Jistě není optimální řešit problémy přímo s lektorem. Recepce školy s každodenním provozem, která řeší osobní a telefonické připomínky, by dnes již měla být samozřejmostí. V případě potřeby by měl mít student možnost kontaktovat vedení školy. Pokud ovšem "jazyková škola" pouze pronajímá na pár hodin učebny a pro posluchače funguje jakési zázemí jen během zápisů, může být řešení připomínek takřka nemožné. V tu chvíli je několik set korun ušetřených na kursovném jen slabou útěchou.

Je také velmi důležité, aby se smluvní vztah mezi školou a studentem řídil přesnými pravidly a aby byl nabízený produkt jednoznačně definován. U jazykových kurzů jde zejména o jasné určení ceny, výukového programu, počtu hodin výuky a velikosti výukové skupiny. To vše velmi usnadní případnou reklamaci. V případě porušení daného závazku ze strany školy má posluchač plné právo na odškodnění, zatímco neurčité sliby lze vymáhat jen těžko.

Nesedí vám vybraný kurz? Nechte se přeřadit 

I v případě dodržení všech závazků nemusí být každý s výukou spokojen. Nespokojeným studentům by škola měla být schopna nabídnout přeřazení do jiného kurzu, měla by přezkoumat námitky vůči práci lektora a řešit je posílenou profesionální podporou nebo i výměnou učitele. Problematickou situací bývá často odhlášení z kurzu. Školné pokrývá určité časové období a nelze předpokládat, že bude celé vráceno posluchačům, kteří například změní zaměstnání a nadále nechtějí do kurzu docházet. Řešení podobných situací je v případě firemních kurzů snazší než u otevřených kurzů pro veřejnost.

Škola by však měla nabízet jasné stornovací podmínky, umožnit posluchačům přechod do jiného kurzu, v některých případech je v nabídce i možnost návratu části kurzovného nebo jeho převodu do pozdějšího období. Rozhodně by mělo být možné přihlášku zrušit před zahájením výuky, někdy se sekáme i s možností odhlášení s návratem kurzovného během určité záruční lhůty.

Profesionální klientský servis je zásadním předpokladem kvalitních služeb i u zakázkových jazykových kurzů na míru. Je-li zde zákazníkem jednotlivec či velká firma, má plné právo očekávat pružné a profesionální řešení svých připomínek, ať již se jedná o flexibilní změny výuky nebo nespokojenost s prací lektorů. I zde si může zákazník snadno uvědomit, že pár korun ušetřených díky lákavé nabídce nižší hodinové sazby nakonec nemusí znamenat vůbec žádnou úsporu.

Související články

Ověřte si reference jazykové školy

Hledejte záruky organizace výuky

Jak porovnávat cenu kurzů?

Seriál článků na téma Jak poznat kvalitní jazykovou školu připravujeme ve spolupráci s Asociací jazykových škol ČR (www.ajscr.cz).

Náš tip: Nabídku kvalitních jazykových škol najdete na www.Jazykovky.cz. Informace o mezinárodně uznávaných jazykových zkouškách najdete na www.jazykovezkousky.cz.

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Své komentáře a ohlasy posílejte na adresu: redakce@jazyky.com.

Přidat komentář