Řečtina na Internetu

Všichni nemají možnost navštěvovat nepočetné kurzy novořeckého jazyka v jazykových školách a učebnicemi český knižní trh také příliš neoplývá. Naštěstí však ke studiu postačí internet a alespoň základní znalost angličtiny. Přinášíme vám stručný přehled některých stránek podporujících výuku novořečtiny.

Řecko a řecký jazyk

Řecko je mezi českými turisty rok od roku vyhledávanější a roste počet jeho milovníků. Některým zbudou z krásné letní dovolené pouze fotky, jiným však nadšení pro řeckou kulturu, jídlo a jazyk.

Řečtina je jazyk velmi temperamentní a zvučný, čímž se odlišuje od naší „jednolité“ češtiny, a možná i proto si získává mnoho obdivovatelů. V někom může vzbudit touhu naučit se něco výjimečného a neobvyklého a tak se dá na studium řečtiny.

Řecký jazyk představuje samostatnou větev indoevropských jazyků, jejíž počátek můžeme datovat až do 15. století př. n. l. Vývoj dnešní moderní řečtiny je sledován od helénistického období (3 stol. př. n. l. – 3. stol. n. l.). Moderní řečtina je oficiálním jazykem Řecka a řecké části Kypru, ale je hojně rozšířena i na Balkáně (v Albánii, Bulharsku, Makedonii) a v Turecku (především při pobřeží Egejského moře). Řeckým písmem je alfabeta, které taktéž přežilo téměř 2 900 let. 

Řečtina online

Nejpovedenější jsou internetové stránky Filoglossia. Jsou zdarma a není zde ani potřeba zdlouhavé registrace. Jsou určeny jak úplným začátečníkům, tak i těm, kteří už nějaké základy mají a nechtějí na jazyk přes zimu zapomenout.

Celý kurz je uveden psaním písmen alfabety, pokračuje přes skloňování maskulin, feminin i neuter a naučíte se používat osobní i jiná zájmena. Slovesa jsou v řečtině slovní druh velmi složitý, proto je jim věnována převážná část všech deseti kapitol – je zde vysvětleno použití a tvorba přítomného, tří budoucích a čtyř minulých časů a konjunktivu a imperativu. Mimo jiné se zde objevují i základní předložky, spojky a tázací částice. 

Všechny kapitoly mají stejnou strukturu – jsou uvedeny dialogem, následuje stručná slovní zásoba k danému tématu, gramatika a závěrem fráze opět vztahující se k tématu kapitoly. Jsou doplněny o audio nahrávky a videa, což vám studium značně zjednoduší.

Rozsahem uvedené gramatiky se stránky téměř vyrovnají učebnici, podle které se učí na vysoké škole.
V tomto kurzu se předpokládá znalost čtení řecké alfabety, neboť vše je psáno v řečtině, ale můžete si samozřejmě zavolat na pomoc anglickou vlaječku, která vám všechny výrazy přeloží.

Přehledným anglicko-řeckým internetovým kurzem jsou i stránky Hellenic American Union. Lekce jsou rozděleny do 69 lekcí, ty jsou však již určeny lidem, kteří ovládají alespoň základy jazyka. Jedná se o formu rozhovorů psaných i doplněných audio nahrávkami. Chybí jakékoliv pojednání o gramatice, takže pokud chcete řečtinu pouze poslouchat, jsou stránky ideální.

I BBC má svůj vlastní internetový kurz řečtiny. V deseti jednoduchých lekcích však opět chybí alespoň základní gramatika. Naopak je zde zajímavý odkaz na „Cultural notes“, který popisuje „typické řecké chování“ ve vztahu k daným tématům.

Řečtina jednoduchou formou je vysvětlena i na stránkách About the Greek Language. Jsou zaměřeny hlavně na vysvětlení gramatiky a na slovní zásobu. Gramatika, především pak slovesa, jsou vysvětlena velmi podrobně.

Většina výše uvedených stránek je v angličtině. Pro ty, kteří dávají přednost spíše němčině, jsou určeny stránky Aristoteles Institutu, které jsou sice velmi stručné (obsahují alfabetu, základní slovníček a seznam běžných řeckých sloves), ale najdete zde třeba i test k prověření základních znalostí. 

Studium řečtiny

Bez nadsázky můžeme říct, že řečtina patří mezi nejsložitější jazyky světa. To by vás však od jejího případného studia vůbec nemělo odradit. Odměnou vám bude nejen pocit, že „na to prostě máte“, ale i potěšené úsměvy Řeků, kteří budou opravovat vaši výslovnost. Nezřídka se pak stává, že vaše snaha bude korunována nějakým malým zákuskem na účet podniku.

Kde najdete další informace o řečtině:

Řečtina zdarma online

Jazyky: Řečtina

Práce v Řecku

Máte chuť studovat řečtinu? Najděte si svůj kurz řečtiny na www.jazykovky.cz.

Přidat komentář