Jazykové testy ve firmách

Řada firem investuje nemalé prostředky do prohlubování jazykových schopností svých zaměstnanců. Jakými způsoby je možné zjistit, zda tyto prostředky vynakládají skutečně efektivně? Informujeme o několika základních způsobech, kterými lze úspěšnost a finální efekt firemního kurzu posoudit.

 

Význam jazykového vzdělávání ve firmách

O důležitosti jazykového vzdělávání zaměstnanců, zejména v rámci firem jednajících se zahraničními partnery, není třeba diskutovat. Většina společností proto hradí zcela, nebo alespoň částečně svým zaměstnancům jazykové kurzy, kterými zvyšují jejich kvalifikaci.

Často se však stává, že firmy investují do svých zaměstnanců neefektivně a jazykové kurzy adekvátně nepodporují konkurenceschopnost firmy na trhu. Nehledě k tomu, že řada zaměstnanců si chodí své lekce pouze „odsedět“ a nebojí se postihů za svoji nezodpovědnost. Jak lze tedy vidět, jazykové kurzy mohou být nedocenitelnou investicí firmy do její budoucnosti, ale i černou dírou na peníze.

Jak ověřit dosažené znalosti?

Pro ověřování efektivity jazykových kurzů bylo vyvinuto několik metod, prováděných jazykovými školami nebo vzdělávacími centry.

Důležité je připomenout, že podstatnou roli při výběru organizace, které ověřování znalostí svých zaměstnanců svěříte by měly hrát dobré reference, měla by být již zavedená a v prověřování úrovně jazykové znalosti mít zkušenosti.

Pokud se jedná o jazykovou školu, měla by také mít kvalitní lektory a metodického pracovníka, či ředitele studií. Taková škola je schopná připravit prověřovací metodiku přímo na míru každé firmě, respektive jejímu zaměření.

Metody ověřování poznatků

Standardní hodnocení včetně testu:
Jde o nejjednodušší způsob. Skládá se z výsledků písemného testu, docházky, případně dalších, firmou vyžadovaných položek a subjektivního hodnocení lektorem. Takové testy bývají nabízeny jazykovými školami zdarma v rámci kurzů, které škola pro firmu pořádá, jejich výsledky však mají jen omezenou výpovědní hodnotu.

Jazykový audit:
K realizaci jazykového auditu je vhodné vybrat si jinou jazykovou školu, než u které zaměstnanci podstupují kurzy. Zamezí se tak situaci, kdy má škola snahu využít výsledky auditu k manipulaci. Jazykový audit bývá nabízen jako samostatný produkt a jeho cena je závislá na konkrétních požadavcích zadavatele. Například pro ověření aktivních jazykových znalostí nově přijímaného zaměstnance se osvědčila metoda „testu po telefonu“. Zde je zkoušený nucen okamžitě reagovat na podněty zkoušejícího a nemůže být ovlivňován například jeho mimikou apod.

Simulované zkoušky: 
Probíhají za stejných podmínek, jako zkoušky skutečné. Jedná se vlastně o „zkoušky nanečisto“. Dle výsledků se pak zájemce může přihlásit na skutečné zkoušky nebo se dále připravovat. Úspěšný uchazeč nedostane certifikát, ale jen hodnocení absolvované zkoušky s procentickým výsledkem.

Předností simulovaných zkoušek je fakt, že náklady na jednoho absolventa jsou v řádu stokorun, ale u skutečné zkoušky jdou do tisíců. Neuspokojivý výsledek tak zadavatele stojí podstatně méně. Mezi jazykovými školami které poskytují téměř kompletní nabídku simulací mezinárodních zkoušek, je společnost Jazyková škola LinguaPlus. Z jejích informací vyplývá, že největší zájem je především o mezinárodní zkoušky, z nichž jsou v rámci Evropy nejvíce uznávané zkoušky Cambridge, naopak u státních zkoušek je tendence opačná vzhledem k jejich omezené využitelnosti v zahraničí. 

Mezinárodní a české jazykové zkoušky:
Jde o metodu z nabízených možností nejdražší, ale v podstatě ideální, na jejímž konci je úspěšný absolvent vybaven patřičným certifikátem. Jejich strukturu a podrobný popis najdete na www.jazykovezkousky.cz.

O jednotlivých druzích a využití mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek pro firmy najdete podrobné informace v článku Mezinárodní zkouška? Dosažitelný cíl!

Hledáte jazykovou školu? Zde si určitě vyberete:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Přidat komentář