Programy evropské mobility: Leonardo da Vinci

Studenti a absolventi učitelství mohou vyjet jako jazykoví asistenti s programy Comenius nebo Grundtvig do zahraničí. Ale co ti, kteří se věnují odbornému vzdělávání? Pro ty je tu program Leonardo da Vinci. Kdo, za jakých podmínek a kam může vyjet, se dozvíte v tomto článku.

Před nedávnem jsme vás informovali o programu Comenius, který zprostředkovává jazykové asistenty na základních a středních školách. Všeobecně známý program Erasmus umožňuje nejen studium, ale také stáže na vysokých školách  zahraničí. Vzdělávání dospělých se věnuje program Grundtvig. A pro odborné vzdělávání je tu program Leonardo da Vinci.

Leonardo da Vinci se zaměřuje na odborné vzdělávání na jiné než vysokoškolské úrovni
Rozlišuje 3 druhy mobilit:

A. Mobility osob v počátečním vzdělávání

Tato část je určena „osobám v počáteční fázi odborného vzdělávání“ – tedy např. žákům a studentům středních a vyšších odborných škol. Umožňuje jim vyjet na mezinárodní stáž do zahraničí. Náplní stáže, která může trvat 2-39 týdnů, je odborná příprava a/nebo praxe realizovaná v podnicích a vzdělávacích institucích.

B. Mobility osob na trhu práce

Tyto mobility jsou určeny „osobám na trhu práce“. Myslí se tím zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a také ti, kteří sice nejsou, ale mohou být zaměstnáni – tedy např. absolventi odborných škol. I zde je náplní stáže odborná příprava a/nebo praxe realizovaná v podnicích a vzdělávacích institucích. Délka stáže je 2-26 týdnů.

C. Mobility pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě

Tato část programu je určena pro učitele, školitele, pracovníky v odborné přípravě, poradce, personalisty apod. Cílem stáže nebo výměny je další profesní rozvoj pracovníků v odborném vzdělávání, přenos zkušeností, zdokonalení a aktualizace kvalifikací, inovačních metod a postupů. Projekty mohou být zaměřeny také na odborné jazykové vzdělávání. Délka stáže je v rozmezí 1-6 týdnů.

A kam že je možné vyjet?

Nabízí se všechny země Evropské Unie kromě Malty a navíc Turecko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Chorvatsko a Švýcarsko.

Výše grantu: týdenní sazby a další informace najdete v tomto přehledu.

Termín pro podání přihlášek je v únoru 2011.

Formuláře žádosti a ostatní dokumenty jsou k nalezení zde.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy v sekci Leonardo da Vinci.

 

Přidat komentář