Programy evropské mobility: Comenius

Před měsícem jsme vám přinesli rozhovor a lektorkou, která působila jako jazyková asistentka ve Švédsku. Co obnáší práce jazykového asistenta v zahraničí, do kterých zemí a za jakých podmínek je možné vyjet,  se dozvíte v tomto článku.

Patříte-li ke studentům či čerstvým absolventům učitelství, případně filologických oborů, pak je program určen právě vám. Asistentský pobyt vám přinese spoustu osobních i profesních zkušeností – získáte praxi ve výuce, dozvíte se, jak fungují vzdělávací systémy v jiných zemích, nasbíráte spoustu potřebných materiálů, naučíte se nové metody a techniky, zdokonalíte se v cizích jazycích a zcela jistě přispěje zahraniční pobyt i k osobnímu růstu.

Co je to asistentský pobyt programu Comenius?

Program Comenius je jedním z programů evropské mobility v oblasti vzdělávání, podobně jako Erasmus, Leonardo da Vinci nebo Grundtvig. Comenius se však zaměřuje na školní vzdělávání. Cílem asistenstkého pobytu je umožnit budoucím učitelům získat praxi ve výuce, stejně jako zlepšit znalosti cizích jazyků. Kromě toho je takový pobyt oboustranným obohacením – jak jazykoví asistenti, tak i místní lektoři a koneckonců i žáci se dozví o životě v jiných zemích a jejich vzdělávacích systémech. Asistenti vyučují zpravidla jazyk nebo předmět v cizím jazyce, který však není ani oficiálním jazykem hostitelské země. Zároveň je jejich posláním i informovat o své zemi. A tak může například Češka učit němčinu ve Švédsku a připravovat mimo jiné prezentace o České republice. Asistent však v žádném případě nemá být náhradou za učitele – jeho úkolem je především pomáhat při výuce, s přípravou materiálů apod.

Asistentské pobyty zprostředkovává Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Ta k otázce přínosu takového pobytu uvádí následující: „Cílem programu je porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.“

Formální kritéria: Studenti musí mít ukončené minimálně dva roky studia, absolventi si mohou podat žádost o přidělení grantu do jednoho roku od ukončení studia. Nesmí však být před nástupem na asistentský pobyt zaměstnáni jako učitelé.

Jak probíhá asistentský pobyt a co je náplní práce?

Asistenti by měli asistovat při výuce a pomáhat žákům zlepšovat jejich dovednosti v jazycích, podporovat týmovou práci a projektové učení. Stejně tak se od nich očekává, že budou poskytovat pomoc studentům/žákům, kteří mají specifické potřeby nebo potíže s učením, a podílet se na tvorbě učebních materiálů či projektů. Mimo to by měli informovat o své zemi, kultuře, tradicích a v případě zájmu hostitelské školy mohou také vyučovat svůj rodný jazyk.

Asistentský pobyt trvá 13-45 týdnů a  musí se uskutečnit mezi 1.8.2011 a 31.7.2012. Rozsah výuky je 12-16 hodin týdně (v tomto čase není započítána příprava na výuku).

Výše grantu

Týdenní sazby se liší podle jednotlivých zemí, přehled najdete zde. V prvních týdnech pobytu je grant vyšší – to proto, že na začátku pobytu jsou podstatně vyšší i životní náklady. Je ovšem dobré mít finanční rezervu, hlavně pro začátek, protože se může stát (a bohužel stává), že první část stipendia přijde až po odjezdu. Stejně tak je dobré našetřit i na poslední týdny, protože splátku za poslední 2 měsíce obdržíte až po předložení závěrečné zprávy a vyúčtování.

Kam je možné vyjet?

Vyjet můžete do všech zemí EU a dále do Norska, Lichtenštejnska, Turecka, na Island a  pravděpodobně i do Švýcarska a Chorvatska. Své preference je třeba uvést do žádosti. Doporučuje se ovšem uvádět víc zemí, protože ne vždy bude možnost umístit uchazeče přesně podle jeho představ. Kromě státu můžete dále zadat velikost města, věk žáků a jiná kritéria a preference.

Jak na to?

Potřebné formuláře najdete zde. Žádost se podává ve 3 vyhotoveních a to do 31. ledna 2011.

Kdo má největší šance?

Největší šance mají učitelé cizího jazyka v kombinaci s nejazykovým předmětem a žadatelé o grant do Bulharska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Maďarska, Polska, pobaltských zemí a na Maltu nebo Kypr.

Kritéria výběru

Při výběru uchazečů jsou rozhodující motivace, schopnost přizpůsobit se novým podmínkám v zahraničí, předchozí zkušenost s prací s mládeží ve škole a možný přínos žadatele pro hostitelskou školu.

Kde získáte bližší informace?

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Dům zahraničních služeb
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
tel: 221 850 100
e-mail:info@naep.cz nebo katerina.bohacova@naep.cz

 

Přidat komentář