Program výměn středoškolských profesorů

Výměnný program Komise J. W. Fulbrighta umožňuje českým středoškolským profesorům po dobu jednoho školního roku vyučovat ve Spojených státech. Program je určen učitelům angličtiny, mohou jej však využít také vyučující jiných předmětů, pokud je na své škole vyučují v tomto jazyce.

Pro středoškolské učitele s minimálně tříletou pedagogickou praxí organizuje Komise J. W. Fulbrighta program, který jim umožňuje si po dobu jednoho roku vyměnit místo s kolegou z USA. Podmínkou pro zařazení do programu jsou zejména kvalitní jazykové znalosti stážisty, v zámoří se totiž učitelé ocitají v podmínkách standardního vyučování.

Rok na americké škole

Uspěšní kandidáti pobírají nadále své platy s tím, že platy českých učitelů jsou po dobu pobytu v USA doplněny stipendiem. Program umožňuje, aby stipendisty doprovázeli jejich rodinní příslušníci, pak mají zvýšené měsíční stipendium, ale pojištění a dopravu svých rodinných příslušníků hradí sami.

Učitelé si v rámci programu na jeden školní rok vymění školy a úvazky, případně i byty, se svými americkými kolegy. Z americké strany výměny administruje International Institute, Graduate School (USDA). Podrobné informace a přihlášku najdete na stránkách Komise J. W. Fulbrighta. Termín odevzdání přihlášek je 1. listopadu pro následující školní rok.

Jak probíhá výběrové řízení?

Výběrové řízení se skládá ze dvou základních částí. V první části jsou vyřazeny přihlášky, které nesplňují základní požadavky. Interview v druhém kole předchází písemný test angličtiny TELP (Test of English Language Proficiency).

TELP je v podstatě zkrácenou verzí zkoušky TOEFL, trvá necelé dvě hodiny a testuje se při ní porozumění mluvenému slovu, psanému textu a gramatika. Uchazeč, který v minulých dvou letech absolvoval test TOEFL, nemusí zkoušku TELP skládat, pokud dosáhl minimálně 213 bodů (550 v papírové verzi). K TELP neexistují specifické přípravné materiály, při přípravě se dají využít materiály ke zkoušce TOEFL.

Pro koho je program určen?

Do programu se může přihlásit vyučující jakéhokoliv předmětu či kombinace předmětů, pokud se tyto předměty na jeho škole vyučují v angličtině. Další podmínkou je, aby uchazeč v České republice vyučoval na plný úvazek, který pak převezme jeho americký kolega.

O výměnách rozhodují také požadavky amerických lektorů. Zkušenosti dokazují, že situování české školy není pro uskutečnění výměny směrodatné. Jak uvádí Jakub Tesař, z Fulbrightovy komise, počet posuzovaných přihlášek do tohoto programu se každoročně pohybuje okolo osmi až deseti. Šanci uspět přitom mají čtyři čeští účastníci.

Zkušenosti lektorů

Díky pracovníkům Fulbrightovy komise se nám podařilo získat názory učitelů, kteří komentují své zkušenosti s výměnným pobytem.

Jarka Patloková, Lahser High School (Bloomfield Hills Schools), Michigan, USA: "Nechci školy posuzovat z hlediska, co je lepší  a co je horší. VŠECHNO JE JINÉ. Musela jsem se přizpůsobovat v řadě věcí, jak ve škole, tak v běžném životě. Od řízení auta po čtyřproudé dálnici až po skutečnost, že budu v domku v Royal Oak bydlet celý rok úplně sama…" (pokračování: JP_1.doc)

Jiří Harajda, Birmingham High School, Los Angeles, USA: "Učí se mi zde, řekl bych, velmi dobře. Veškerý personál školy mi vychází maximálně vstříc a i po 5 měsících se tu stále cítím jako speciální osoba. Všechny učební pomůcky, které tu mám k dispozici jsou pro českého učitele přímo snem…" (pokračování: JH_1.doc), Blog Jiřího Harajdy

Jaroslav Chudoba, Whitefish High School, Montana, USA: "Výuku na americké střední škole nejvýrazněji ovlivňuje to, že zde neexistuje diferenciace středního školství. Tudíž na učiteli je, aby ve svých hodinách upoutal pozornost jak velmi nadaných a motivovaných studentů, ale i žáků zcela nemotivovaných a v některých případech i s poruchami učení…" (pokračování: JCH_1.doc)

Jennifer Teal, Soš a Sou Andre Citroëna, Boskovice, ČR: "Teachers who had taught abroad before told me that this year would be like my first year of teaching all over again, and they were right. In September, I was once again a new teacher, and I relied a great deal on my colleagues to explain protocol, curriculum, and discipline…" (pokračování: JT_1.doc)

NEW: Blog Kylowny Moton, americké učitelky působící v rámci programu v ČR: Totally Czeched In!

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář