Program Grundtvig – asistentské pobyty dospělých

Pracujete v oblasti vzdělávání dospělých – ať už jako lektor cizího jazyka nebo odborných předmětů? Nebo se zabýváte přípravou a koordinací kurzů pro dospělé? Hledáte prostředky na účast na konferenci nebo byste rádi vyjeli na stáž? Zkuste to s programem Grundtvig. Ten umožňuje mimo jiné i zahraniční asistentské pobyty v rámci vzdělávání dospělých.

Co je to program Grundtvig?

Podobně jako v rámci programu Comenius, i s programem Grundtvig mohou lektoři vyjet na zahraniční asistentský pobyt. Ten už ovšem není zaměřen na školní vzdělávání, ale na vzdělávání dospělých (tj. osob starších 16 let – ale pozor: mezi dospělé se v tomto případě nepočítají studenti denního studia středních nebo vysokých škol – pro pedagogické stáže v těchto institucích je určen program Erasmus). Program kromě asistentských pobytů umožňuje také účast na konferencích, stážích, workshopech a různých dalších vzdělávacích kurzech.

Cíle programu

Kromě podpory mobility v oblasti vzdělávání jde hlavně o profesní rozvoj a zlepšení pedagogických přístupů, inovaci stejně jako zlepšení spolupráce mezi organizacemi, které se tak mohou od sebe navzájem učit a obohacovat.

Kdo si může podat žádost o grant?

Obecně platí, že žadatel musí pracovat (včetně OSVČ či dobrovolníků) v oblasti vzdělávání dospělých a téma akce (ať už je to konference, workshop nebo stáž), které se chce zúčastnit, musí s jeho prací prokazatelně souviset. Přihlášku na asistentský pobyt si navíc mohou podat i studenti andragogiky a příbuzných oborů.

Kurzy nejsou určeny jen pro lektory – zažádat si mohou i konzultanti, inspektoři, pracovníci na vedoucích pozicích, koordinátoři, organizátoři aj. Je však nutné si vybrat takovou akci, která je prokazatelně úzce spojena právě s danou oblastí.

Kam můžete díky programu vyjet?

Nabízí se všechny státy Evropské unie a k tomu Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Turecko. (Samozřejmě mimo Českou republiku, protože se jedná o program evropské mobility, který má přispět k výměně zkušeností, poznání jiných zemí, navázání mezinárodních kontaktů a oboustrannému obohacení.)

Kde hledat vzdělávací akce?

Pokud byste se rádi zúčastnili vzdělávacích akcí a kurzů, ale nemáte žádný konkrétní tip, můžete se podívat do on-line databáze kurzů Comenius/Grundtvig.
Granty však nejsou nutně vázané jen na tuto nabídku a můžete si proto zažádat o příspěvek na účast na jiných kurzech.

Pojďme se nyní podívat podrobněji na jednotlivé typy grantů a na akce, kterých se díky nim můžete zúčastnit:

A. Vzdělávací kurzy

Zde připadají v úvahu kurzy pro učitele cizích jazyků (zaměřené na metodiku výuky cizího jazyka) a nebo čistě jazykové kurzy, stejně tak kurzy věnující se managementu vzdělávání. Kurz musí trvat minimálně 5 dní a maximálně 6 týdnů.
Výše grantu: max. 1300 € u akcí, které trvají týden, pro delší akce max. 1700 €. Rozpočet i požadovanou výši grantu si žadatel určuje sám, je ale třeba zohlednit grantová pravidla, která najdete zde.
Nejbližší uzávěrka pro podání žádostí je 29.4.2011.

B. Stáže a konference

Minimální doba pobytu je 1 den (konference), maximální pak 12 týdnů (v případě stáží).
Výše grantu: Maximální výše grantu v případě konferencí činí 150 € na den (max. 1000 €), u stáží je to max. 1700 €.
Opět je třeba zohlednit při plánování rozpočtu grantová pravidla.
Uzávěrka: minimálně 6 týdnů před začátkem stáže či konference.

C. Asistentské pobyty

Podobně jako je tomu u asistentských pobytů programu Comenius, i zde se délka pobytu musí pohybovat mezi 13 a 45 týdny. Náplní práce mohou být např. asistence při výuce, výpomoc dospělým se speciálními vzdělávacími potřebami, výuka mateřského jazyka.

tomto přehledu najdete informace o výši grantu a týdenní sazby pro asistentské pobyty.
Uzávěrka pro podání žádosti je 31.3.2011, přičemž asistentský pobyt musí začít nejdříve v srpnu 2011 a skončit nejpozději v červenci 2012.

A proč že má program právě tento název? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy jej zdůvodňuje takto: „Program nese název dánského duchovního, spisovatele, politika a pedagogického myslitele Nikolaie Frederika Severina Grundtviga (1783-1872), který je považován za zakladatele severské tradice celoživotního učení a vzdělávání dospělých. Jeho koncept lidové vyšší školy „folkehojskole" byl založen na myšlence, že vzdělávání musí být dostupné všem občanům po celý život a že by nemělo zahrnovat pouze znalosti, ale také občanskou odpovědnost a osobní a kulturní rozvoj.“

 

Přidat komentář