Proč studovat v Kanadě?

Díky tradici dvojjazyčnosti vyvinuly kanadské školy jedny z nejvyhledávanějších jazykových programů francouzštiny i angličtiny na světě. Mezinárodní studenti si tak mohou vybírat z nepřeberného množství všeobecných a obchodně zaměřených jazykových kurzů nebo mohou získat certifikát učitelů těchto jazyků.

Ročně Kanada přijímá více než 150 000 zahraničních studentů, od roku 1994 jejich počet vzrostl o více než 100 %. Proč Kanada láká tolik zahraničních studentů? Podívejme se na výhody, které nabízí.
Životní úroveň, bezpečnost a stabilita – podle hodnocení OSN patří Kanada od roku 1994 ke čtyřem nejlepším zemím světa co se týče kvality života (http://hdr.undp.org).
Vysoká úroveň zdravotní péče – v porovnání s USA je zdravotní pojištění v Kanadě velice levné.
Kvalitní vzdělávací systém – podle studie PISA za rok 2003 vydávané organizací OECD se Kanada umístila v konkurenci 41 zemí světa na předních místech v různých kategoriích, kterými je hodnocena úroveň vzdělání (www.pisa.gc.ca).

Nízké náklady na studium a živobytí – studijní poplatky v Kanadě patří k nejnižším v porovnání s jinými anglicky mluvícími zeměmi jako Spojené Státy, Austrálie či Velká Británie.
Možnost pracovat – zahraniční studenti se studentským oprávněním, kteří jsou zapsáni minimálně na jeden rok do studia na veřejných školách pomaturitního stupně, mají možnost požádat o pracovní povolení a získat tak praktické zkušenosti na kanadském trhu práce. Toto povolení se nově vztahuje i na zaměstnání mimo areál školy. Po dokončení studia a obdržení diplomu mohou navíc zahraniční studenti v Kanadě zůstat pracovat až dva roky (z tohoto oprávnění jsou prozatím vyloučena některá města).
Dvojjazyčná země – Kanada má dva oficiální jazyky – angličtinu a francouzštinu – studenti tak mohou studovat v jednom nebo obou jazycích.
Multikulturní země – už od doby svého vzniku je Kanada zemí, která otevřeně přijímala přistěhovalce ze všech koutů světa, složení obyvatelstva je proto různorodé a díky oficiální multikulturní politice se podařilo skloubit kultury a zvyky všech národností žijících v této velké zemi ve velkou pestrobarevnou „mozaiku“. Chcete-li zažít a okusit něco ze zvyků národů celého světa, lepší zemi na světě nenajdete.

Jazykové školy

Díky tradici dvojjazyčnosti vyvinuly kanadské školy jedny z nejvyhledávanějších jazykových programů francouzštiny i angličtiny na světě. Mezinárodní studenti si tak mohou vybírat z nepřeberného množství všeobecných a obchodně zaměřených jazykových kurzů nebo mohou získat certifikát učitelů těchto jazyků. Jazykové kurzy nabízejí kromě soukromých jazykových škol také všechny univerzity a colleges (druh pomaturitních vzdělávacích institucí v Kanadě hojně rozšířený a vyhledávaný). Všechny tyto instituce studenty přijímají v průběhu celého roku a na různou délku studia. Pokud se rozhodnete studovat jazyky v Kanadě, předem si vyberte provincii a město, kde chcete studovat. Pro francouzštinu je nejvhodnější studium v jediné frankofonní provincii Quebek, kde 80 % obyvatelstva hovoří francouzsky. Na následujících stánkách naleznete veškeré další potřebné informace.
http://www.c-l-c.ca –Kanadská jazyková rada – sdružuje veřejné a soukromé jazykové instituce (včetně vysokých škol a college) a garantuje, že její členové dodržují předepsané standardy a kvalitu výuky. Její stránky poskytují přehled škol a kontaktů po celé Kanadě.
http://www.capls.com/ – Kanadská asociace soukromých jazykových škol – sdružuje více než 72 jazykových škol.

Studium na Univerzitě

Výběr univerzity a studijního oboru
Abyste se mohli lépe rozhodnout, který konkrétní studijní program na kanadských institucích zvolit, podívejte se v první řadě na internet. Vynikajícím zdrojem informací o kanadských univerzitách včetně propojení na webové stránky všech kanadských univerzit je Asociace colleges a univerzit Kanady (www.aucc.ca). Na těchto stránkách naleznete vyhledávače škol podle provincií, jednotlivých oborů i stupně studia (bakalářský, magisterský, doktorandský).

Přijetí na univerzitu
Každá univerzita určuje své vlastní přijímací požadavky a stanovuje kvalifikaci svých uchazečů individuálně, tj. sama uznává zahraniční diplomy. Pokud potřebujete všeobecné informace o uznávání diplomů, kontaktujte prosím Kanadské informační centrum pro zahraniční doklady (www.cicic.ca), jeho úloha je však pouze poradenská a kanadské univerzity nemají povinnost se jeho názorem řídit.
Jakmile se rozhodnete pro školu a studijní obor, měli byste kontaktovat zahraniční oddělení univerzity, o kterou se zajímáte, informovat se o podmínkách přijetí a požádat o zaslání přihlášky. Pokud podáváte přihlášku na univerzitu v Ontariu měli byste zaslat své registrační formuláře do Centra pro uchazeče o přijetí na univerzitu v Ontariu (www.ouac.on.ca) a v případě Britské Kolumbie na Službu pro uchazeče o pomaturitní studium v Britské Kolumbii (www.bccie.bc.ca).
Pro přijetí na quebecké univezity musíte obdržet tzv. Quebecký certifikát o přijetí (certificat d’acceptation du Québec) v ceně 100 CAD. Ten se vyřizuje, až splníte požadavky kanadské federální vlády pro odjezd do Kanady. Žádost o certifikát se podává prostřednictvím Quebeckého imigračního úřadu ve Vídni, který je kompetentní pro dotazy studentů ze střední a východní Evropy (tel.: +43-1-53138-3005).
Jako součást přijímacího řízení může univerzita vyžadovat ověřené kopie vysvědčení ze střední školy a úřední výpisy o dosavadním pomaturitním studiu. K oficiálnímu ověření diplomů, neboli legalizaci dokladů, je zapotřebí získat potvrzení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a konečně Velvyslanectví Kanady v ČR.

Vízové požadavky

Jakmile budete přijati na některý studijní program v Kanadě, měli byste požádat o studentské oprávnění na vízové sekci Kanadského velvyslanectví v Praze. Potřebné informace o náležitostech žádosti, včetně formuláře, naleznete na internetových stránkách velvyslanectví (www.canada.cz). Pokud budete v Kanadě studovat méně než 6 měsíců, pak studentské oprávnění nepotřebujete a bude Vám stačit pouze návštěvnické vízum. Pro veškeré další informace doporučujeme stránky Kanadského ministerstva pro občanství a imigraci (www.cic.gc.ca).
Vízové oddělení Kanadského velvyslanectví v Praze – e-mail: visa@canada.cz, fax: +420 272 101 890

Jazykové požadavky

Žadatelé o studium na vyšších a vysokých školách jsou povinni znát alespoň jeden ze dvou kanadských oficiálních jazyků. Jazykové požadavky určuje každá škola sama. U angličtiny je nejčastěji požadován doklad o dostatečné znalosti anglického jazyka ve formě uspokojivého výsledku nejméně 550 – 600 bodů v testu TOEFL (www.ets.org/toefl). Frankofonní univerzity hodnotí jazykovou úroveň uchazečů individuálně.

Školné, ubytování a životní náklady

Výše školného se liší v závislosti na škole i na provincii, ve které chcete studovat, a pohybuje se v rozmezí mezi 5000 až 15000 CAD. K těmto poplatkům je potřeba přičíst náklady na živobytí (ubytování, stravování, knihy, kapesné atd.). Průměrné náklady na ubytování na koleji činí 3000–7500 CAD na školní rok. Přijetí na univerzitu neznamená automatický nárok na ubytování na koleji, i když ve většině případů mají univerzity dostatečné ubytovací kapacity. Průměrné náklady na společné ubytování mimo kolej jsou v rozmezí 250–700 CAD měsíčně. Celkové náklady (vč. školného a nákladů na ubytování) lze vyčíslit na 15000 až 25000 CAD ročně.

Zdravotní pojištění

Provincie Alberta, Britská Kolumbie a Saskatchewan pojišťují zahraniční studenty v rámci plánů zdravotní péče svých provincií. Všechny ostatní provincie vyžadují, aby zahraniční studenti měli vlastní soukromé zdravotní pojištění platné po celou dobu jejich pobytu v Kanadě.

Stipendia

Na federální úrovni je pro české studenty nebo absolventy dostupná jen velmi malá finanční pomoc. Každá univerzita však nabízí individuální nebo provinciální stipendia. Nejvhodnější je proto obrátit se pro informaci na kancelář pro finanční pomoc na univerzitě, kterou si přejete navštěvovat. Informaci o dalších podporách naleznete na:
http://www.scholarships-bourses-ca.org,
http://www.scholarshipscanada.com
http://studentawards.com,
https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/en/A-ZListofAid/PRD1346626.html – Ontario Graduate Scholarship Program (OGS) – stipendia provincie Ontario pro magisterské a vyšší stupně
http://www.nserc.ca – stipendia kanadské Rady pro výzkum a inženýrství v oblasti přírodních věd
http://www.sshrc.ca – stipendia kanadské Rady pro výzkum v sociálních a humanitních vědách

Užitečné odkazy:
http://www.studycanada.ca – všeobecné informace o studiu v Kanadě
http://www.youthonthemove.gc.ca – výměnné programy, stipendia a vládní programy
http://www.destineducation.ca – kancelář pro mezinárodní studenty
http://www.cmec.ca – provinciální ministerstva školství

Kontakty:
Magdalena Fiřtová
Kanadské velvyslanectví v Praze
Akademické vztahy
Muchova 6, Praha 6
Tel.: 272101825                                                                                       magdalena.firtova@international.gc.ca

 

Aktuální zprávy o Kanadě.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář