Proč britské jazykové zkoušky City & Guilds?

Hledáte práci a chcete být o krok napřed před ostatními uchazeči? Požaduje Váš zaměstnavatel, abyste prokázali Vaše jazykové znalosti? Ucházíte se o studium na VŠ a chcete získat tak větší šanci na přijetí? Chcete se vyhnout hodinám stráveným nad trénováním testovacích technik a přejete si, aby byly testovány pouze Vaše znalosti? 

Pokud jste si odpověděli alespoň jednou “ano”, Vaším řešením jsou mezinárodně uznávané jazykové zkoušky City & Guilds.

Proč jazykové zkoušky City & Guilds a čím jsou výjimečné

1. Komunikativní metoda
Jazykové zkoušky City & Guilds jsou známé tím, že vychází z principů komunikativní metody. Cílem zkoušek je zjistit, zda a jak efektivně jste schopni komunikovat. To ovšem neznamená, že gramatika a slovní zásoba by byly z obsahu zkoušek zcela vypuštěny. Opak je pravdou. Obě dvě oblasti jsou plnohodnotnou součástí písemných a ústních zkoušek, stejně tak jako jazykové funkce  (význam pojmu “jazyková funkce” spočívá v tom, že vyjadřujeme určité funkce jako je například omluva, lítost, přijetí/odmítnutí pozvání, nabídku pomoci, atd.). Vzhledem k tomu, že znalosti gramatiky a slovní zásoby jsou testovány v kontextu ostatních dovedností, ve zkoušce se nesetkáte s jedinou testovou úlohou zaměřenou pouze na tyto dva jevy. Jejich testování bude vždy propojeno s testováním nějaké konkrétní dovednosti, například písemného projevu.

2. Dvě nezávislé zkoušky
Velkou výhodou zkoušek City & Guilds je, že písemná a ústní zkouška jsou dvě, na sobě nezávislé zkoušky. Díky tomu zde vzniká několik variant, jak zkoušky skládat:
a) Můžete si složit pouze jednu zkoušku. Záleží pouze na Vás, zda zvolíte zkoušku písemnou nebo ústní.  
b) Můžete si vybrat jak písemnou tak ústní zkoušku, ale na různých úrovních (například písemnou  zkoušky na úrovni B1 a ústní zkoušku na úrovni B2).
c) Můžete se přihlásit na písemnou a ústní zkoušku na stejné úrovni během jednoho zkouškového termínu nebo dvou různých termínů.

3. Zkoušky testují pouze vaši úroveň jazyka
Jak již bylo řečeno, cílem zkoušek je vyhodnotit, zda jste na úrovni, kterou jste si pro testování vybrali. Z tohoto důvodu tvůrci zkoušek připravili takový formát zkoušek, který je ke kandidátům “přátelský”. To v praxi znamená, že se nemusíte věnovat přípravě zaměřené na zvládnutí testovacích technik, jež jsou požadovány u jiných zkoušek.

4. Flexibilní materiály na přípravu
Pokud se připravujete na jazykové zkoušky City & Guilds, nemusíte utrácet peníze za speciální učebnice zaměřené pouze na tyto zkoušky. Stačí používat  učebnice nebo materiály, které již máte a za jejichž pomoci se dostanete na úroveň jazyka, kterou si chcete nechat otestovat.

5. Flexibilní zkouškové termíny
Termíny zkoušek jsou flexibilní a nejsou fixně dané. Každé testovací centrum si určuje své vlastní zkouškové termíny a některá centra dokonce nabízí testování každý měsíc.

6. Maximálně objektivní hodnocení
Hodnocení písemných a ústních zkoušek neprobíhá, na rozdíl od jiných zkoušek, na území České republiky, ale na centrále City & Guilds v Londýně. Asi se ptáte, jak se tedy hodnotí a vůbec realizuje taková ústní zkouška, když hodnocení probíhá mimo testovací centrum. Je to jednoduché. Každé testovací centrum disponuje několika proškolenými interlokutory, kteří vás zkouškou pouze “provedou” (to znamená, že výkon váš nehodnotí). Celá zkouška se nahrává (pouze audionahrávka) a centrum ji pak pošle do Londýna na vyhodnocení. (Více informací o ústní zkoušce naleznete zde.) Tím, že hodnocení písemných a ústních zkoušek probíhá nezávislými hodnotiteli, získáte maximálně objektivní hodnocení svých jazykových znalostí.  Výsledky zkoušek pak  obdržíte v rozmezí 4 – 6 týdnů.

Evropský referenční rámec pro jazyky a City & Guilds

Jazykové zkoušky City & Guilds jsou vytvořeny v souladu s Evropským referenčním rámcem pro jazyky a můžete je skládat od nejnižší úrovně A1 až po úroveň C2.

Jak jsou zkoušky City & Guilds uznávány

Zkoušky jsou uznávány MŠMT ČR, řadou českých a zahraničních univerzit a zaměstnavatelů a dále také britskou hraniční agenturou UK Border Agency (pro osoby mimo EU, více informací naleznete zde). Více informací o uznávání naleznete zde.

Služby akreditovaných testovacích center  

Někdy vzniká mylný dojem, že v akreditovaných testovacích centrech City & Guilds probíhá také hodnocení reálných zkoušek. Testovací centrum má na starosti pouze organizační část zkoušek City & Guilds, tj. zajištění testovacích místností, které jsou v souladu s požadavky City & Guilds, registraci kandidátů, vyhlášení zkouškových termínů, oznamování a předávaní výsledků kandidátům, atd.. Hodnocení, jak již bylo řečeno, probíhá mimo testovací centrum, na centrále City & Guilds v Londýně.

Pokud se však přihlásíte na zkoušku, akreditované testovací centrum City & Guilds vám nabídne test nanečisto. Tento test pak vyhodnotí zkušený lektor podle kritérií City & Guilds.
Díky flexibilitě zkoušek, mohou testovací centra realizovat zkoušky na základě časových možností klienta (platí zejména pro firmy nebo školy).

Britské zkoušky City & Guilds jsou určeny všem, kteří chtějí získat objektivní hodnocení svých znalostí na pozadí evropských standardů a využít výhod, kterých vlastnictví certifikátu přináší.

Vyzkoušejte si, jak si vedete hned teď!
Typy zkoušek
Struktura zkoušek z obecné angličtiny City & Guilds
Testovací centra
Vzorové zkoušky
Ceny a termíny zkoušek
www.cityandguilds.cz
www.cityandguildsenglish.com

 

Poznámka redakce (květen 2017):
Společnost City & Guilds, která dříve tyto zkoušky v ČR pořádala, ukončila svoji činnost v České republice v červnu 2015. Po roční odmlce lze tyto zkoušky opět skládat, avšak už pod hlavičkou společnosti LanguageCert.

Přidat komentář