Připravte se na francouzský DELF a DALF online!

Jak se s pomocí internetu připravit na francouzské mezinárodní jazykové zkoušky DELF a DALF? V následujícím článku najdete odkazy na weby, které nabízejí množství přípravných cvičení pro různé úrovně zcela zdarma.

Pokud zatím váháte s úrovní, které jste studiem francouzštiny dosáhli, využijte tipu z našeho předchozího článku a stáhněte si test DIALANG. Díky němu snadno zjistíte, na který stupeň zkoušky se můžete přihlásit. Další možností je online test, kde si můžete snadno dohledat i správná řešení jednotlivých úkolů.

Další varianty testů pro otestování úrovně svých znalostí.

Nezapomeňte ale, že „pouhá“ znalost francouzštiny na určité úrovni vám při zkouškách nemusí stačit. Mohou vás zaskočit typy cvičení, formální požadavky pro psaní „slohovek“ nebo časové limity. Proto je vhodné seznámit se předem co nejpodrobněji, jak s průběhem zkoušky a jejích jednotlivých částí (viz náš předchozí článek k tématu), tak i se zcela konkrétními modely cvičení, se kterými se u ní můžete setkat.

Každá zkouška, ať už pro kteroukoliv úroveň, se skládá ze čtyř částí: porozumění psanému textu a mluvenému slovu (z nahrávky) a vlastní tvorba, jak psaného textu, tak mluveného projevu (konverzace s rodilými mluvčími). Při přípravě se soustřeďte na všechny čtyři části, protože k úspěchu u zkoušky nestačí dosáhnout celkově určitého počtu bodů, ale také mít jisté minimum v každé části (konkrétnější informace opět viz předchozí článek k tématu nebo tabulkové shrnutí.

Velké množství příkladových cvičení řazených podle úrovní najdete na již zmíněném webu Le point du fle. Přijdete si na své, ať už je vaše úroveň A1, C2 nebo cokoliv mezi tím. Výhodou webu je, že u jednotlivých cvičení uvádí zdroje, ze kterých je čerpáno, takže můžete volit také podle jejich důvěryhodnosti a vhodnosti právě pro vás (k dispozici máte například také cvičení vytvořené Francouzskou aliancí v Buenos Aires nebo ministerstvem pro imigraci v Quebecu…).

Konkrétní příklady ke stáhnutí ve formátech pdf nebo mp3 nabízí i přehledný švýcarský web. Stránky jsou nejen ve francouzštině, ale také v angličtině a němčině a nabízí nejen příkladové testy pro všechny úrovně, ale také ke všem čtyřem částem zkoušky. Na webu si také můžete online vyzkoušet, které úrovni odpovídají vaše znalosti.

Opravené příklady některých zkoušek z let 2000-2004 vám dají představu o tom, jak náročný test může být. Vše je ovšem pouze francouzsky. Pozor také na to, že úrovně zkoušek v těchto letech byly stanovovány jinak, než je tomu dnes. Ověřte si, jak odpovídají bývalé stupně těm dnešním.

Také chystáte- li se skládat speciální varianty zkoušek, můžete najít zkušební verze online. Pro profesionální variantu DELF B2 je kompletní verze testu k dispozici. Veškeré informace k profesionální variantě testu včetně množství dalších příkladů jsou také k dostupné online. Stejný web nabízí i příklady testů pro juniory.

Jazykové kurzy francouzštiny

Zkoušky DELF a DALF

Přidat komentář