Příprava Strategie 2020 pokračuje

Letos v lednu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo přípravu Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, která má vytvořit rámec pro dlouhodobý rozvoj celého vzdělávacího systému. Po veřejné diskuzi a sérii kulatých stolů práce na dokumentu pokračují.

Vzdělávání pro budoucnost

image4043Strategie byla od počátku připravována co nejotevřenějším způsobem a vzniku vlastního strategického dokumentu předcházela veřejná konzultace k jeho obecným východiskům. Ta umožnila všem relevantním aktérům – vzdělávaným, jejich rodičům, učitelům a vedení škol, zřizovatelům, zástupcům veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru i široké veřejnosti, aby jejich stanoviska k návrhu priorit našeho vzdělávacího systému byla vzata v úvahu.

Veřejnou diskusi završila 14. června 2013 v Praze společná konference ministerstva a neziskového sektoru s názvem Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole.

image4041„V těsné návaznosti na veřejnou konzultaci jsme v průběhu července a srpna 2013 doplnili a upravili původně navržené směry a vize v připravované Strategii tak, aby byl dokument konkrétnější a zřetelněji deklaroval význam konceptu celoživotního učení pro směřování vzdělávací politiky,“ říká první náměstek ministra školství Jindřich Fryč.

První verze vlastního strategického dokumentu se v současné době dokončuje a v ucelené podobě bude předložena do diskuze na podzim tohoto roku. „Pro schválení dokumentu s dlouhodobou platností je třeba získat podporu širokého politického spektra, což bude vyžadovat další jednání. Termín pro předložení hotové Strategie 2020 vládě proto není v tuto chvíli pevně stanoven,“ dodává Fryč.

www.vzdelavani2020.cz

 

Přidat komentář