Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky

City & Guilds a jazyková škola Glossa s.r.o. vás zvou na seminář: IESOL, ISESOL: Explore real life English methodology: Functions and writing. Metodická příprava na mezinárodní jazykové zkoušky International ESOL a SESOL City & Guilds se zohledněním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Seminář o mezinárodních jazykových zkouškách

Seminář je zaměřen na mezinárodní jazykové zkoušky IESOL a ISESOL britské vzdělávací instituce City & Guilds, které jsou zařazeny do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek MŠMT.

V průběhu semináře bude provedena analýza struktury zkoušek a zvolené metodiky testování. Účastníci semináře budou mít příležitost poznat zkoušku z různých úhlů pohledu – kandidáta na úspěšné složení zkoušky, lektora, který zkoušku vede, a examinátora, který zkoušku hodnotí.

Účastníci budou dále pracovat s celou škálou didaktických aktivit, pomocí nichž mohou své studenty na zkoušku připravit, které se však dají zcela přirozeně využít i jako doplňkové materiály standardní výuky. V poslední části semináře se zaměříme na Společný evropský referenční rámec
pro jazyky (SERR) a na jeho vazbu na zkoušky IESOL a ISESOL.

Účastníci v průběhu kurzu obdrží:

  • osvědčení o absolvování semináře
  • soubor tištěných aktivit vhodných pro výuku
  • CD s kompletními vzorovými testy a metodickými příručkami
  • sada učebnic pro vítěze vybraných aktivit

Lektor: Mgr. Zuzana Lebedová (language functions)
Mgr. Michaela Jelínková (writing)

Semináře proběhnou v následujících termínech a místech:

  • 4.5. 2009  Praha
  • 11.5. 2009 Brno
  • 12.5. 2009 Ostrava
  • 15.5. 2009 Hradec Králové

Více informací včetně registračních formulářů naleznete na webové stránce
www.cityandguilds.cz (News/IESOL Methodology Seminars).

 

Poznámka redakce (květen 2017):
Společnost City & Guilds, která dříve tyto zkoušky v ČR pořádala, ukončila svoji činnost v České republice v červnu 2015. Po roční odmlce lze tyto zkoušky opět skládat, avšak už pod hlavičkou společnosti LanguageCert

 

 

Chystáte se na mezinárodní jazykovou zkoušku? Podívejte se na článek o přípravě na jazykové zkoušky a certifikáty.

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazykové školy Praha

Jazykové školy Brno

Jazykové školy Ostrava

 

Přidat komentář