Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky

Studujete angličtinu a chcete Vaše studium zakončit mezinárodní jazykovou zkouškou z angličtiny nebo se připravujete na novou maturitu? Vyčerpali jste všechny běžné strategie na přípravu a Váš učitel nemá v záloze další osvědčené tipy, jak si zlepšit např. mluvení nebo psaní? Tým City & Guilds pro Vás připravil přehled některých strategií a návodů, jak se přiblížit Vašemu cíli.

V první řadě je důležité, abyste si ověřili, zda jste opravdu na té
úrovni, ze které chcete dělat jazykovou zkoušku. K tomuto účelu Vám
postačí si udělat test nanečisto na Vámi zvolené úrovni. Rozdělení
jazykových úrovní (A1 – C2) vychází téměř u všech mezinárodních
jazykových zkoušek ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), který je jasně definuje.  Díky těmto stanoveným popisům se požadavky SERR
pro jazykové úrovně staly oproti minulosti transparentnější a zároveň
učinily jazykové zkoušky poskytované různými certifikačními institucemi
srovnatelnými. Co se týče testování nanečisto to lze provést několika
způsoby:

1) Využijte volně dostupných testů na: www.cityandguilds.cz, které si můžete vyhodnotit sami s klíčem. O vyhodnocení písemného projevu požádejte Vašeho učitele.
2) Vyhledejte akreditované testovací centrum City & Guilds ve Vašem okolí (www.cityandguilds.cz), které Vám zajistí nejen test, ale také objektivní hodnocení nezávislým hodnotitelem.

Výsledky z testování nanečisto Vám poskytnou cennou zpětnou vazbu, na jejímž základě zjistíte, co Vám jde a co ještě musíte „dopilovat”.
Nicméně většina dnešních studentů cizích jazyků tvrdí, že jejich
problémovými oblastmi jsou poslech a mluvení, proto se dále v našem
příspěvku zaměříme pouze na tyto dvě dovednosti.

Jak si vylepšit „Poslech s porozuměním”?

V
minulosti byl často poslech během výuky podceňován, přestože zvládnutí
poslechu jako dovednosti je nezbytnou součástí jazykové znalosti vedoucí
nejen k porozumění slyšeného textu, ale také ke schopnosti reprodukovat
zvuky, rytmus, intonaci či rozlišovat vztahy mezi mluvčími.

Před poslechem či jakýmkoli jiným úkolem si řádně přečtěte zadání. I když se to tak na první pohled nejeví, je to jeden z klíčů úspěšného zvládnutí úkolu. Pak postupujte následovně:

 1. Zkuste si na základě zadání představit, jaké téma či tématické celky v
  poslechu zazní a jaká slovní zásoba či gramatika je s tím spojena.
 2. Přehrajte si text jednou a během poslechu se soustřeďte na pochopení obsahu. Návod, jak dále pokračovat naleznete zde.

K dalšímu procvičování také vede:

 • poslouchání tzv. podcasts
  – podcasts jsou určeny pro vlastníky ipodů, MP přehrávačů, atd. V dnešní
  době existuje poměrně velké množství podcasts zaměřených na výuku cizích
  jazyků. Jsou to často série poslechů a videí, které jsou rozdělené dle jednotlivých témat. Stačí jen
  stáhnout z internetu ten správný dokument a jít. Můžete si tak nejen
  zkrátit čas během cesty do práce nebo školy, ale zároveň si ještě
  rozšíříte znalosti a zlepšíte poslechové dovednosti.
 • sledování pořadů a filmů v angličtině.
  Pokud Vaše jazykové kompetence nejsou na takové úrovni, abyste mohli
  bez problémů sledovat film, nastavte si, je-li to možné, titulky v
  jazyce filmu. Tím si zajistíte větší možnost porozumění díky vizuální
  podpoře. Při sledování filmů se můžete seznámit s řadou hovorových
  výrazů, jež jsou sice součástí běžné mluvy, nicméně, do jazykových
  zkoušek zařazovány nejsou. Dále se zde může objevit celá řada
  gramatických či lexikálních nesprávností.
 • poslouchání písniček
  – zkuste si přeložit či přebásnit zpívaný text. Berte na vědomí, že
  písničky mohou taktéž jako film obsahovat celou řadu gramatických či
  lexikálních nesprávností.
 • poslouchání toho, co říkají ostatní během výuky. Zároveň si můžete představovat, co Vy byste sami odpověděli.
 • schůzky s rodilými mluvčími
  – v neposlední řadě je nutno zmínit, že poslech také trénujete při
  setkáních s rodilými mluvčími, díky čemuž se seznámíte s reálným
  jazykem, rodíly ve výslovnosti, slovní zásobě nebo gramatice (britská vs
  americká angličtina). Tato setkání jsou důležitá také k tomu, abyste se
  procvičili ve Vaší schopnosti reagovat a komunikovat v daných
  situacích, což je testováno ve zkouškách City & Guilds IESOL v první
  poslechové části (viz www.cityandguilds.cz)

Jak si vylepšit „Mluvení”?

Studenti
se často dostávají do situací, kdy díky strachu z toho, že je uslyší
ostatní studenti nebo kolega, se raději při výuce do mluvení vůbec
nepouštějí. Také se obvykle příliš často zabývají gramatikou a než si
pak stihnou vzpomenout na správné pravidlo a odpovědět, jejich úkol již
zodpověděl někdo jiný. Mluvený projev je jednou
z produktivních dovedností. Schopnost komunikace je jedna z klíčových
dovedností, kterou většina  zaměstnavatelů po svých budoucích
zaměstnancích vyžaduje při vstupním pohovoru. Tvůrci ústních zkoušek City & Guilds na takovéto kandidáty mysleli a proto v testovací místnosti je pouze jeden kandidát a jeden zkoušející. Nutno dodat, že zkoušející zde má pouze funkci průvodce. Kandidátův výkon je hodnocen nezávislými hodnotiteli v Londýně. Na vzorové testy se můžete podívat zde www.cityandguilds.cz.

Tipy, jak vylepšit mluvení, jsou následující:

 1. Snažte se mluvit co nejvíce. Zapojte svou fantazii, protože to, co říkáte, nemusí být vždy nutně založeno na realitě.
 2. Vyhýbejte
  se jednoslovným odpovědím „Ano/ Ne” nebo větném typu „Nevím”. „To jsme
  se neučili”. Pokaždé se pokuste svou odpověď doplnit.
 3. Čtěte si nahlas. Čtením nahlas si procvičujete výslovnost a intonaci.
 4. Další strategie, jak postupovat při studiu naleznete zde.

Závěrem je nutno zdůraznit, že v realitě jazykové dovednosti neexistují izolovaně, což je také reflektováno v pojetí formátu jazykových zkoušek City & Guilds.
Všechny dovednosti jsou propojené a pokud má někdo problém se psaním,
zakopaný pes” nemusí být pouze v psaní jako takovém, ale také v tom, že
správně nepochopí zadané instrukce, což bývá jedním z kritérií při
hodnocení písemného projevu.  Z toho vyplývá, že např. ke zvládnutí
písemného projevu, musíte také zároveň zvládnout další dovednost, kterou
je čtení s porozuměním. Proto je potřeba nepodcenit přípravu a zaměřit
se na všechny dovednosti.

Otestujte se na www.cityandguilds.cz

Další odkazy:

Seznam akreditovaných center
Uznávání zkoušek City & Guilds
Metodické příručky (IESOL + ISESOL Handbook)
Vzorové testy
Komunikace? Gramatika?
Příprava na jazykové zkoušky

 

 

Poznámka redakce (květen 2017):
Společnost City & Guilds, která dříve tyto zkoušky v ČR pořádala, ukončila svoji činnost v České republice v červnu 2015. Po roční odmlce lze tyto zkoušky opět skládat, avšak už pod hlavičkou společnosti LanguageCert.

Přidat komentář