Přijímací řízení na VŠ v Anglii

Studium v zahraničí neznamená jen Eramus a další bilaterální programy. S dobrou znalostí cizího jazyka a dávkou dobrodružství v krvi se směle pusťte do studia na vysoké škole v zahraničí. Třeba ve Velké Británii. Jak projít přijímacím řízením vám poradí následující řádky.

Kde začít

První a nejdůležitější částí je správně zvolit si obor, který chcete
studovat. Je spousta možností jak si vybrat. Pokud jste již v Anglii a
neumíte se rozhodnout, můžete si například zajít za poradcem (career
advisor), kterého najdete na pracovních úřadech (jobcentre plus) nebo
městském úřadě (city council).

Pomoc si můžete též vyhledat na
internetu, na stránkách anglické vlády nebo asociace středních
škol a univerzit (UCAS)
, v odkazu students najdete Stamford
test. Jedná se o krátký dotazník, který porovná vaše zájmy a schopnosti s
vysokoškolskými předměty.

Na strankách UCASu si můžete prostudovat vše o univerzitách a předmětech v celé Anglii. Pokud
si zvolíte předmět, klikněte si na název a UCAS vám zobrazí nejen vše co
potřebujete vědět o oboru z administrativního hlediska, ale také do kdy
se musí přihláška podat, kdo splňuje podmínky přijetí a mnohdy také vše
o univerzitě, studentském životě a cenách.

Jak podat přihlášku…

Druhým krokem je podání přihlášky. Opět musíte
navštívit stránku www.ucas.ac.uk a na home page zvolit apply. Vždy se
dívejte na datum uzávěrky přihlášek, protože jsou tři konečné termíny a
sice v lednu, březnu a říjnu, záleží od oboru.

Po registraci vyplňte přihlášku (případně přihlášky na více oborů) a odešlete ji škole. Podání přihlášky stojí £11,
pokud budete přihlášku posílat jen na jednu školu a jeden obor nebo
dodatečných £10  za přihlášku na více škol či více oborů.

Do schránky vám přijde uvítací dopis a po pár týdnech i odpověď od vámi zvolené univerzity. Bohužel se může stát že vám přihláška bude zamítnuta nebo naopak vám může být nabídnuto místo conditional offer,
což by znamenalo že za určitých podmínek můžete nastoupit (jako je
úroveň druhého zvoleného jazyka, dovednosti týkající se studia či
srovnávací jazykové a odborné testy) či unconditional offer, což je
přijetí bez podmínek. Nezapomeňte však odpovědět zda akceptujete nabídku
či jestli jste se rozhodli pro jinou školu.

Jak a na co se připravit?

Většina škol vám zašle v dopise pozvánku na interview. Vezměte si
sebou originály všech důležitých dokumentů jako je pas, maturitní
vysvědčení či dokumenty vykazující ukončené středoškolské vzdělání,
popřípadě certifikáty, písemné reference od zaměstnavatelů apod.
Přečtěte si předem co jste vyplnili ve vaší přihlášce, tazatel se bude
zaměřovat na věci, které jste o sobě zmínili. Není na škodu zjistit si
informace o škole a hlavně o oboru, poněvadž i tam budou otázky
směřovat (proč jste si vybrali právě jejich instituci a proč si
myslíte že jste vhodní právě pro tento typ studia). Tipy které doporučuje
ke shlédnutí asociace škol v UK můžete najít na jejich webové stránce. Následuje pohovor, popřípadě jiné testy.

Výsledky

Každá univerzita přijímá studenty na základě jiných kritérií, proto
vás budou kontaktovat v různých časových intervalech. Některé vám zašlou
dopis o přijetí či o pohovoru již během pár týdnů, od jiných se
podrobnosti dozvíte i po několika měsících. Každopádně závěrečná
rozhodnutí všech tří výše zmíněných termínů by vám měla přijít poštou
nejpozději do letních měsíců, což závisí od administrativy vámi vybrané
univerzity (to si též lze dohledat na stránkách UCAS u popisu studia o
které se zajímáte). Přijatí obdrží dopis s datem nástupu, další potřebné
informace a kontakty, ti co přijati nebyli nemusí věšet hlavu a mohou
se přihlásit do výběrového řízení o neobsazená místa, které se koná od
července/srpna do konce září.

Finance

Kolik vás to vše bude stát? V minulosti si každá škola volila výši
školného, což přestalo platit a nyní mohou všechny školy účtovat
maximálně 3 375 liber. Částky se většinou ale pohybují kolem 3000 liber
za rok, což záleží hodně na oboru, městě ale i na pověsti školy. Na
povrch se ale vynořují spekulace o cenách zvedajících se až do výše 9
000 liber za rok školného od příštího roku.

Pokud jste ale již ve Velké
Británii studentem či zaměstnancem, nemusíte se děsit a můžete si
zažádat, jak o půjčku na školné (tuition fee loan) tak i o finanční
podporu v podobě stipendia (bursary) či studentské půjčky (student
loan), které se splácí až po ukončení studia a to formou daní které
odvádíte státu, či studentského příspěvku (student grant), který se
vracet nemusí.

Informace o tom, zda a za jakých podmínek si zažádat. Teď už máte po všech starostech a můžete se začít konečně těšit na
studentský život v Anglii. Přestože zařizování dalších věcí jako je
pojištění, ubytování popřípadě práce též vyžaduje pořádnou dávku
odhodlání a času, i přesto to bude nezapomenutelná zkušenost.
Přeji pevné nervy a úspěšné studijní roky!

Přidat komentář