Přijďte na GAUDEAMUS Praha 2014

Tradiční veletrh pro zájemce o studium proběhne již po sedmé od 28. do 29.1.2014 v Praze v Holešovicích. Těšit se můžete na více jak sto vystavovatelů, bohatý doprovodný program a užitečné informace.

Získejte užitečné informace na jednom místě

Veletrh Gaudeamus je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia, nejen po maturitě. Návštěvu veletrhu lze doporučit každému studentovi III. a IV. ročníku střední školy a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání. Na veletrhu bude zastoupeno 148 samostatných vystavovatelů, 203 fakulta přes 3 000 studijních oborů, které lze studovat v České republice nebo na zahraničích školách. Každý student návštěvou veletrhu získá

  •  vyčerpávající aktuální přehled studijních příležitostí,
  • informace o přijímacím řízení a podmínkách studia,
  • tištěný katalog s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení,
  • elektronický katalog s rejstříkem studijních oborů a dalšími informacemi o studiu,
  • zdarma poradenství při výběru studijního oboru a účast na všech přednáškách,
  • pro studenty registrované na www.gaudeamus.cz, kteří vyplní on-line dotazník, před návštěvou veletrhu je připraven tištěný návod „Jak na VŠ“ a „Slovníček VŠ pojmů“.

Význam veletrhu a jeho společenská potřeba neustále roste, což se odráží v rostoucím zájmu o veletrh od státní správy, vystavovatelů, diváků i zahraničních subjektů. Veletrhu Gaudeamus věnuje pozornost řada politiků a veřejných činitelů, kteří mu přikládají velký význam. Nad letošním veletrhem převzali záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Rektor Českého vysokého učení technického v Praze, pan prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., Hejtman středočeského kraje, pan MVDr. Josef Řihák a další.

Zastoupení i zahraničních univerzit

Veletrh Gaudeamus bude v letošním roce výjimečný složením vystavovatelů, servisem pro diváky a výchovné poradce. Na veletrhu budou tradičně vystavovat téměř všechny české univerzity, vysoké školy a větší vyšší odborné školy. Kromě tuzemských škol bude zastoupeno 28 renomovaných zahraničních univerzit a vysokých škol z 8 zemí, nejenom z členských států Evropské unie. Zahraniční univerzity a vysoké školy přijedou z Dánska, Francie, Německa, Velké Británie, Švýcarska, Kanady, Španělska a Ruska.

V průběhu VII. ročníku veletrhu Gaudeamus budou probíhat dva doprovodné programy. Tradičním doprovodným programem jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den v přednáškovém sále v pavilonu D. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2014/2015.

Dále bude probíhat doprovodný program s názvem „Věda pro život“, jehož cílem je umožnit budoucím studentům nahlédnout do náplně studia a zajímavostí, které se mohou ve škole naučit. Prezentované přírodní jevy, zajímavé poznatky a technologické novinky si návštěvníci mohou sami na výstavišti vyzkoušet. Doprovodný program „Věda pro život“ pomůže studentům při rozhodování o budoucím studiu, rozšíří jejich obzor, přiblíží náplň jejich budoucího studia a zformuje představu o budoucím uplatnění.

V letošním roce bude probíhat již III. ročník doprovodného programu „Tailor-Made Study Abroad“, který je zaměřen na podporu studia v zahraničí. Cílem programu je na základě individuálních požadavků studentů sestavit na míru šitou nabídku studia v zahraničí.

Pro odborné návštěvníky je připraven souhrnný informační set o vystavujících školách a speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. Informační set a systém obdrží každý registrovaný pedagog, po předložení vyplněné volné vstupenky v informačním stánku situovaném v pavilonu D. Informační systém pro výchovné poradce je aplikací na CD, ve které jsou podrobné informace o podmínkách studia, studijních oborech, kontaktech a mnoho dalších důležitých informací o studiu na českých a zahraničních univerzitách, vysokých a vyšších odborných školách. Systém aktuálně obsahuje 655 vzdělávacích institucí a přes 5 800 studijních oborů. Veškeré informace jsou přehledně řazené do rejstříků, přehledů a seznamů.

Termín Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2014 je od 28. do 29.1.2014, každý den je veletrh otevřen pro veřejnost od 8 do 16 hodin.

Místem konání veletrhu je Výstaviště Praha Holešovice, pavilony D a E. Více informací naleznete na www.gaudeamus.cz.

Zajímá-li vás aktuální nabídka denního (pomaturitního) studia v Praze nebo dalších městech, podívejte se na velký přehled Pomaturitní studium jazyků 2016/17. Najdete zde i zkušenosti s jednotlivými jazykovými školami přímo z úst studentů pomaturitních kurzů.

Přidat komentář